UTWÓR PLASTYCZNY O KOMICZNIE PRZEJASKRAWIONYCH, NIEPRAWDOPODOBNYCH ELEMENTACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GROTESKA to:

utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GROTESKA

GROTESKA to:

utwór, w którym operuje się groteską (na 8 lit.)GROTESKA to:

śmieszna, absurdalna sytuacja (na 8 lit.)GROTESKA to:

rodzaj komizmu operujący głównie przejaskrawieniem i kontrastem; kategoria estetyczna charakteryzująca się połączeniem w jednym dziele (literackim, plastycznym, muzycznym, tanecznym, dramatycznym itp.) jednocześnie występujących pierwiastków przeciwstawnych, takich jak m.in. tragizm i komizm, fantastyka i realizm, piękno i brzydota (na 8 lit.)GROTESKA to:

klasyczny ornament roślinny (na 8 lit.)GROTESKA to:

ornament roślinny z wici z wplecionymi motywami figuralnymi, zwierzęcym owocami, kwiatami, itp (na 8 lit.)GROTESKA to:

ornament roślinny z wici i fantastycznymi motywami postaci ludzkich lub zwierzęcych (na 8 lit.)GROTESKA to:

utwór muzyczny o elementach komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UTWÓR PLASTYCZNY O KOMICZNIE PRZEJASKRAWIONYCH, NIEPRAWDOPODOBNYCH ELEMENTACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 362

PARAFRAZA, SCHERZO, MOZART, ZACIOS, POLKA, BALLADA, ETUIDA, EGZERCYCJA, REMIX, POEMAT OPISOWY, TOCCATA, DWUWIERSZ, MELODRAMAT, MOWA WIĄZANA, WAGNER, HABANERA, DUET, REGENERAT, HYMN, KAPRYS, REMIKS, ARIA KONCERTOWA, GROTESKA, PRESTO, LIZAK LOGOPEDYCZNY, ETIUDA, PASTICCIO, HEROIDA, BUKOLIKA, PRZEDRUK, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, UTWÓR WKŁADOWY, DRAMAT, ELEGIA, IMPRESJA, BERGAMASCA, POSTLUDIUM, EWANGELIA, INTERLUDIUM, KANTYLENA, ALLEGRETTO, PIOSENKA AKTORSKA, DRAMATYCZNOŚĆ, ANTYUTOPIA, TANIEC, WALC, DZIEŁO OTWARTE, PASTORALE, WOKALIZA, CHACONNE, KOMPOZYCJA, TREN, KWARTET, GROTESKA, GROTESKA, ONI, ADADŻIO, WPRAWKA, PRZEBÓJ, WOKALIZA, INTRADA, IDYLLA, GIGA, PIERWOCINA, ONA, PIEŚŃ, REKWIEM, ALLEGRO, SAMOGRAJ, RAMOTA, BLUES, POLONEZ, FARSA, IMPROWIZACJA, STRINDBERG, MISTERIUM PASYJNE, PASTISZ, ARABESKA, ETUIDA, POCHODNA FORMALNA, PSALM, PODANIE, MADRYGAŁ, ĆWICZENIE, TANGO, KOCZKODAN, STRAWIŃSKI, POŚCIELÓWKA, SUITA, PASTORALE, DROBIAZG, LIST POETYCKI, KANTATA, ELEGIA, ANDANTINO, SATYRA, SZMIRA, GROTESKA, ELEGIA, POLKA, ARABESKA, KRAKOWIAK, IMPROMPTU, EKLOGA, CHAŁTURA, PADWAN, PIENIE, KROTOCHWILA, SUBSKRYBENT, RAKI, KWARTET FLETOWY, SALTARELLO, TANIEC, OKTET, POWIASTKA FILOZOFICZNA, BAJKA, ARIA, FORMALIZM, OPUS, PARAFRAZA, FANDANGO, CHORAŁ, ADAPTACJA, STANCA, UWERTURA, TERCET, BOURRE, MADRYGAŁ, MARSZ TRIUMFALNY, MOTET, SOLO, OPERETKA, ARIA, BURLESKA, PARODIA, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, CHÓR, KURANT, LARGO, KOMPOZYCJA RAMOWA, WIELKA PŁYTA, BALLADA, BURLESKA, OKTET, OPERETKA, SOLISTA, DWUGŁOS, WYKONAWCA, HORROREK, NOWELETA, SIELANKA, RAMOTKA, PIEŚŃ, CYD, PUNKT, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, ADAGIO, AGOGIKA, POEMAT, SICILIANA, KANON, ANDANTE, ELEGIA, CZARDASZ, KANTATA, CHORAŁ, MALARSTWO, PUBLIKACJA, ANDANTE, BRANLE, FANFARA, PASJA, POEMAT SYMFONICZNY, MIKS, SZTUKA, DRAMA, GRUPA, SEKSTET, WIERSZ, PSALM, JĘZYK POLSKI, EWANGELIA, ZASADA KOMPOZYCYJNA, POLSKI, MORALITET, MENUET, EPIGRAMAT, PASSEPIED, GIGUE, BURDON, PASZKWIL, SKOTOPASKA, SYMPOZJON, KOMPILACJA, SZTUKA PASYJNA, TRAGEDIA, EPIGRAM, TOMBEAU, REPSODIA, UTWÓR LITERACKI, LENTO, BEGUINE, ROMANS, SERENADA, PAMFLET, PUNKT TYPOGRAFICZNY, PADWAN, FANTAZJA, PRELUDIUM, APOKALIPSA, GAWĘDA, DŻIG, APOKRYF, SONG, TANGO, TERCET, MONOSTYCH, PASTORAŁKA, CHIRURG PLASTYCZNY, PARADOKS, DYSTYCH, ŚWIECIDEŁKO, BALLADA, FUGA, LANSJER, BALLADA, KAPRYS, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, HAYDN, FLOKENY, JIG, ANALIZA LITERACKA, GROTESKA, ORATORIUM, SONATA, MARSZ, KRZESANY, GROTESKA, LEGENDA, POLAJ, PLASTIK, CANZONA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, POEMAT DYDAKTYCZNY, ROMANCA, BERGAMASKA, ARABESKA, ODA, KONCERT, ANDANTINO, MOTET, LARGHETTO, POLAK, MINIATURKA, ADADŻIO, WARIACJA, MORALIZACJA, SEPTET, ALLEGRO, BIS, FRASZKA, MELODRAMAT, MAKABRESKA, RICERCAR, SINGEL, DOKUMENT, MINIATURA, PARA UPORZĄDKOWANA, SONATINA, POEMAT, OBRAZEK, ADAGIO, PIANOLA, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, JIG, ARANŻACJA, TEATR RADIOWY, POEMAT EPICKI, MAZUR, GIGA, BERCEUSE, SYMFONIA, PARODIA, RUBAJT, LISZT, TRIO, INTERMEDIUM, PŁATKI ŚNIEŻNE, INTERMEDIUM, NONET, CONCERTO GROSSO, STANCA, UTWÓR, OPUS, GROTESKA, MINIATURA, HUMORESKA, PRZEGRYWKA, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, ?SARABANDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 362 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UTWÓR PLASTYCZNY O KOMICZNIE PRZEJASKRAWIONYCH, NIEPRAWDOPODOBNYCH ELEMENTACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UTWÓR PLASTYCZNY O KOMICZNIE PRZEJASKRAWIONYCH, NIEPRAWDOPODOBNYCH ELEMENTACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GROTESKA utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GROTESKA
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach (na 8 lit.).

Oprócz UTWÓR PLASTYCZNY O KOMICZNIE PRZEJASKRAWIONYCH, NIEPRAWDOPODOBNYCH ELEMENTACH sprawdź również:

pawilon parkowy ,
silicosis - pylica płuc, powstająca w następstwie wdychania pyłu krzemionki krystalicznej ,
tęcza, otwór w ścianie tęczowej ,
Zoantharia - wg niektórych klasyfikacji taksonomicznych podgromada obejmująca koralowce ośmiopromienne i sześcioromienne; młoda podgromada koralowców, powstała ok. 545 mln. lat temu na miejsce koralowców czteropromiennych ,
kraje wschodniej i południowej Azji, traktowane jako całość geograficzno-kulturowa ,
sztuczny materiał, którego nie trzeba prasować ,
element napędowy okucia okiennego lub drzwiowego, który przekazuje ruch obrotowy klamki okiennej na ruch przesuwny ,
fizyk amerykański (1905-89); odkrywca technetu, współodkrywca antyprotonu, laureat nagrody Nobla ,
aktywność człowieka skierowana na zewnątrz ,
chory na krzywicę ,
w identyfikacji procesów: model, który nie posiada struktury, którą trzeba by identyfikować ,
jego gatunkiem jest łopuch ,
duży, roślinożerny ssak nieparzystokopytny, prowadzi nocny tryb życia Afryka i Płd. wsch. Azja ,
Azolla - rodzaj wodnej paproci różnozarodnikowej, należący do rodziny azollowatych lub salwiniowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce gatunki tego rodzaju nie występują naturalnie, pojawiają się jako efemerofity; gatunkiem typowym jest Azolla filiculoides Lam ,
porcja bzdur, wymysłów ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy ,
mieszkaniec Augustowa ,
można nim wykrzesać hołubca ,
urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej sprawujący władzę sądową nad całą dzielnicą lub województwem ,
angielski etnolog i religioznawca (1832-1917); ewolucjonizm ,
ZŁOTOGŁÓW; ciężka tkanina jedwabna przetykana złotymi nićmi, używana w dawnej Polsce na bogate ubiory i szaty liturgiczne ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
czuły przyrząd służący do pomiaru promieniowania, głównie podczerwonego, emitowanego przez ciała niebieskie ,
autobus wożący do szkoły gimnazjalistów ,
karo, kier, pik, ... ,
najczęściej konstrukcja pływająca wyposażona w urządzenie wiertnicze, przeznaczona do wykonywania odwiertów pod dnem akwenu ,
druk ukazujący się pod niezmienionym tytułem w regularnych odstępach czasu ,
część wyłącznika ,
osoba ukochana ,
przędza, włóczka wełniana

Komentarze - UTWÓR PLASTYCZNY O KOMICZNIE PRZEJASKRAWIONYCH, NIEPRAWDOPODOBNYCH ELEMENTACH. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast