ŚCIANA BUDYNKU PROSTOPADŁA DO ŚCIAN SZCZYTOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRONT to:

ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FRONT

FRONT to:

przód czegoś, przednia strona, początek (na 5 lit.)FRONT to:

rejon bezpośrednich walk (na 5 lit.)FRONT to:

przednia ściana budynku, prostopadła do szczytowych (na 5 lit.)FRONT to:

wąska strefa przejściowa oddzielająca masy powietrza o różnych właściwościach termicznych i wilgotnościowych (na 5 lit.)FRONT to:

przednia część budynku, od ulicy (na 5 lit.)FRONT to:

zjednoczenie, zrzeszenie, grupa ludzi (na 5 lit.)FRONT to:

zespół operacyjny wojsk składający się z kilku armii (na 5 lit.)FRONT to:

rejon bezpośrednich działań bojowych (na 5 lit.)FRONT to:

szyk samolotów w czasie lotu grupowego: samoloty w szeregu jeden obok drugiego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚCIANA BUDYNKU PROSTOPADŁA DO ŚCIAN SZCZYTOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 340

AEDICULA, SZKIELET, GZYMSIK, ŁĄCZNIK, COKÓŁ, BELWEDER, ŁUBIANKA, ŁAWA RZĄDOWA, MURŁAT, RYGIEL, MONOPTER, ŚCIANA, C.O, CZOŁÓWKA, KLINKIER, PODDASZE, PALLADIANIZM, PŁYTA DETONACYJNA, WIELOŚCIAN FOREMNY, SKARPA, PAWILONIK, ŚCIANA, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, ŚCIANA, DEKA, PION, BLOK, REGULATOR POGODOWY, SCHODY RUCHOME, STOLARKA OTWOROWA, PRZYPORA, DOM BLIŹNIACZY, RÓWNIK, SCHODY PRZECIWPOŻAROWE, WYKUSZ, MELAMINA, POZIOMICA, ROMBOEDR, KLATKA SCHODOWA, INSTALACJA GRZEWCZA, OŚ STRZAŁKOWA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, WYKUSZ, SKARPA, GOSPODARZ DOMU, KONDYGNACJA, PODSTRYSZE, BOAZERIA, OGNIOMUR, OŚRODEK, ŚCIANA TĘCZOWA, ALPINIZM, ŚCIANA, WEISS, TAMBUR, SZUPINKA, WIEŻA KONTROLNA, POLE, PRZYBUDOWA, FRONT, WYSPA KUCHENNA, SEJM, C.O, ZADASZENIE, SZTUKATERIA, ŚCIANA PRZEWIESZONA, ŚCIANA SZCZYTOWA, PLAKIETA, WAGON PLATFORMA, STREFA POŻAROWA, WIEŻA KOŚCIELNA, NAWA GŁÓWNA, CEGŁA LICÓWKA, FRONT ZOKLUDOWANY, MAJĄTEK NIERUCHOMY, CLERESTORIUM, CENTRALNE, MOSTEK TERMICZNY, FUNKCJONALIZM, DWUŚCIAN, FILAR PRZYPOROWY, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ATTYKA, PROSTOPADŁA, KINO, PROJEKT, ABAKUS, MAGAZYN, ORYNNOWANIE, ANTRESOLA, BLIŹNIAK, FRONT, PALISADA, SLEGA, OWOC SZUPINKOWY, TAPETA, WIDEOFON, RÓWNIK NIEBIESKI, ZŁAD, ŚCIANA, DRZWI, ŚCIANA, OGRÓD RENESANSOWY, PARACENTEZA, PIĘTRO, WYBIERAK, PODSTAWA, ŚCIANA WSCHODNIA, OCIOS, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA, POZIOM, DACH, POZIOMNICA, SYMETRALNA, ANTA, PRZEWIESZKA, GALERIA, PIĘTRO, SZKARPA, SPORODERMA, STRYCH, TYNK, ELEKTROINSTALACJA, FRONTON, PAWILONIK, FRONTON, DZIEDZINIEC, PIWNICA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, ANTENA POKOJOWA, DOBUDOWA, EDYKUŁA, MALOWIDŁO, MURZYSKO, UCIOS, ŚCIANA DZIAŁOWA, TRANSEPT, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, TEATR RZYMSKI, STROP, SOSRĘB, NUCELLUS, GRZEBIEŃ, AUTOMATYKA POGODOWA, ULGA REMONTOWA, GLAZURA, PLATFORMA, PODCIEŃ, AUDYT ENERGETYCZNY, OWOC POZORNY, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, PLAC ŁUBIAŃSKI, KATAKUMBY, FRONT, FRONT STACJONARNY, BRYŁA ARCHITEKTONICZNA, WYBIEG, NIERUCHOMOŚĆ, ZASTRZAŁ, ŚCIANA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, OŚCIEŻNICA, ŚCIANA, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, PIĘTRO, OBLICÓWKA, BURTA, OTWÓR DRZWIOWY, SKŁAD, ŚCIANA OGNIOWA, WYKOŃCZENIÓWKA, PUSTAK, WOLE OKO, GAĆ, ROZSZERZACZ, LIBELLA, ŚCIANA, TYNK, OŚCIEŻE, POWIETRZE WENTYLACYJNE, LAMPERIA, MUR, TERMORENOWACJA, PODZIEMIE, PUSTAK ŚCIENNY, SZCZYT, FLIZA, PRZYBUDÓWKA, GIPSATURA, EKRAN, RZECZ NIERUCHOMA, LOKACJA ATELIEROWA, MURŁATA, LICOWANIE, ŚCIANA, ŚCIANA SZKIELETOWA, LICO, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, FRONT, NUMERATOR, NAMURNICA, ŚCIANA, ZEGAR WIEŻOWY, PRZYZIEMIE, WSPORNIK, SUTERENA, CZOŁO LODOWCA, SZCZYT, PACA, OWOCNIA, INTELIGENTNY BUDYNEK, SKARPA, ELEWACJA KURTYNOWA, REKUPERATOR CIEPŁA, FRONT CIEPŁY, GRODŹ, WANGA, WSPINALNIA, KONSERWACJA, KOSTKA, ŁUBIANKA, WIMANA, RYZALIT, SKRZYDŁO, SIODZI, GZYMS, KASZTEL, FRONT, FRONT METEOROLOGICZNY, CO, ETAŻ, KONDYGNACJA, PINAKOID, CO, EMALIA FTALOWA, BAWOLE OKO, DACH POGRĄŻONY, SCHEMAT, FRONT POLARNY, BASZTA ALKIERZOWA, ROMBOŚCIAN, SYMETRALNA, WEŁNA KAMIENNA, FRONT, KOMIN, FLIZ, BELWEDER, PRZYDANKA, TARAS, BURT, FRONT DRUGORZĘDNY, SIŁA NOŚNA, BOAZERIA, OWOC RZEKOMY, ELEWACJA, ŚCIANA, ŚCIANA KURTYNOWA, BLASTODERMA, ŚCIANKA DZIAŁOWA, KONSTRUKCJA PRZYSŁUPOWA, KURDYBAN, SZALOWANIE, ZGNILIZNA DREWNA, KROSOWNICA, WIECHA, SUMIK, URWISKO, OBRÓBKA BLACHARSKA, DACH NACZÓŁKOWY, CEDET, FRONT, STACJA POMP, KOMÓRKA SITOWA, GALERIA, OBLICÓWKA, BULDER, NORMALNA, REMIZA, BALKON, ZSYP, ALKIERZ, DOMEK NA DRZEWIE, PRZEBUDOWA, ŚCIANA, FRONT, BŁONA ZEWNĘTRZNA, UKŁAD LOMBARDZKI, FRONT, ŚWIEŻE POWIETRZE, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, OBUDOWA, WYSPA, FRONT CHŁODNY, FRONT ATMOSFERYCZNY, SCHODY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, WEŁNA MINERALNA, MOSTEK, FRONT, ?SCENA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 340 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚCIANA BUDYNKU PROSTOPADŁA DO ŚCIAN SZCZYTOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚCIANA BUDYNKU PROSTOPADŁA DO ŚCIAN SZCZYTOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRONT ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRONT
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych (na 5 lit.).

Oprócz ŚCIANA BUDYNKU PROSTOPADŁA DO ŚCIAN SZCZYTOWYCH sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ŚCIANA BUDYNKU PROSTOPADŁA DO ŚCIAN SZCZYTOWYCH. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x