NIEWIELKA, PŁYTKA JASKINIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SCHRONISKO to:

niewielka, płytka jaskinia (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SCHRONISKO

SCHRONISKO to:

budynek przeznaczony dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego, zapewniający miejsce odpoczynku, schronienia przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, w przypadku większości obiektów - bazę noclegową i gastronomiczną oraz czasami dodatkowe usługi (na 10 lit.)SCHRONISKO to:

miejsce, w którym otacza się bezpłatną opieką ludzi w trudnej sytuacji życiowej lub bezdomne zwięrzęta (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKA, PŁYTKA JASKINIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 216

SŁABOSTKA, RAMKA, BROK, BĄCZEK, GŁADZIZNA, KROPKA, LUŻNIK, LITERATKA, BLOKHAUZ, KANU, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, PŁYTKA NAZĘBNA, SZARŻNIKOWATE, OSCYLACJA LODOWCA, MOZAZAUR, PIÓRO, DEBRZE, TARCZKA, GIG, DOMEK LORETAŃSKI, KLISZA, SMOK WAWELSKI, TARKA, GLADIUS, OKRZECZOWATE, ŁUSKA, BARKA DESANTOWA, PĘCHERZ, PĘCHERZYK, KONIK MORSKI, MIECZ, KAWAŁEK, TECZUSZKA, BORECZNIKOWATE, PRÓBKA, FUNKCJA CIĄGŁA, JOLA, ŻABA DARWINA, LUDEK, APKA, ŁUSKA, UCHO ŚRODKOWE, ULOTKA, WIEŻYCZKA OBSERWACYJNA, PLEKTRON, PŁYTKA, STROIK POJEDYNCZY KRYJĄCY, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, KOLBKA, STANOWISKO, CEGIEŁKA, NISKOŚĆ, DEBRZA, BOJKA, STRUMYK, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, STANICA, KAMERALNOŚĆ, WEKTOR GENETYCZNY, SKROMNOŚĆ, ŻYWIEC, OSADA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, BEJRA, DOMEK JEDNORODZINNY, SCHRONISKO DLA NIELETNICH, MAKAK MAGOT, KAWAŁEK, BLIZENKA, STACYJKA, PĘCHERZYK, SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE, PIROGA, KAPLICA LORETAŃSKA, SIEDLISZCZE, KOKILKA, PLACYK, STANICA WODNA, ANTAŁEK, PŁYTKA DRUKOWANA, MAŁPKA, DASZEK, CO NIECO, LIMAN, SŁABA GŁOWA, DEBRA, MAGOT, SZWEJA, RACICA, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, HURTNICA WSTYDLIWA, BĄBEL, WĄSKOŚĆ, PŁYTKA, AKRAZJE, NIECKA ABLACYJNA, LEKTURKA, WDOWI GROSZ, MIKRODELECEJA, WIEŚ, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, SZPADRYNA, PŁAWKA, KAPLICZKA, PŁYTKA MOTORYCZNA, MIKROSPOŁECZNOŚĆ, WZGÓREK, KOKILKA, MIKROMACIERZ DNA, TARCZKA OPACHOWA, KAMIEŃ, FLECIK POLSKI, DŁUGOSZOWE, SPIŻARKA, PAŁECZKA, OBWÓD DRUKOWANY, PŁAWIKONIK, KOMORA, PALETA, WYSEPKA, TANAGRYJKA, TARCZKA, STUDZIENKA, FIGURKA TANAGRYJSKA, JĘZYCZEK, ZATOCZKA, ZALEW, BLENDA, BĄBELEK, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, SZCZUPŁOŚĆ, ZAKWAS, KISTKA, BROSZURKA, KANOE, RĘDZINA, JASKINIA LAWOWA, TANGENT, WGLĄDÓWKA, PŁYTKA CHODNIKOWA, GEKON, KOJEC, NIAUX, FILTR POLARYZACYJNY, KLAWISZ, KRZTA, SCHRONISKO, SIKWIAKI, KAMIEŃ NAZĘBNY, TEST CIĄŻOWY, KANADYJKA, HAMBURKA, CZĄSTKA, PŁYTKA, SCHRONISKO, SCHRONISKO, PLACYK, PRZYCZYNEK, KUMKA, PRÓBKA, RZUT BERETEM, WILK STEPOWY, DETAL, JASKINIA LODOWA, PŁYTKA CZOŁOWA, FORTECZKA, TAPIR, KOMORA, PIERSIÓWKA, ARMIJKA, SPÓJNICOWATE, JASKINIA KRASOWA, ODROBINA, PARTIA KANAPOWA, GNATARZ, GŁADYSZKA, LAMELKA, KĘPA, LAMELKA, PAŁACYK, PAŁACYK, PŁYTKA POSADZKOWA, BIELICE, WYSEPKA, TARCZKA SYGNALIZACYJNA, PLASTYKA, LIZAK, TARKA, LEMUR, BOSFOR KIMMERYJSKI, ŚMIESZNOSTKA, KAPELAN, PŁYTKA, JAMA STAWOWA, SŁAWOJKA, MASECZKA, OCIUPINA, WEKTOR, ZBROJNIK, OBROSTKI, TRATWA, WITRYNKA, RAJ, TECZUSZKA, RZEKOTKA, AFERKA, NACZÓŁEK, PRZEDSIONEK POCHWY, ŻABI SKOK, LAGUNA, ŹDZIEBLARZE, JASKINIA, TAPIR, ZASTRZAŁ SKÓRNY, TARKA, ?DOMEK LETNISKOWY.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEWIELKA, PŁYTKA JASKINIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKA, PŁYTKA JASKINIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SCHRONISKO niewielka, płytka jaskinia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SCHRONISKO
niewielka, płytka jaskinia (na 10 lit.).

Oprócz NIEWIELKA, PŁYTKA JASKINIA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - NIEWIELKA, PŁYTKA JASKINIA. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x