POETYCKO O OJCZYŹNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GNIAZDO to:

poetycko o ojczyźnie (na 7 lit.)KRAJ LAT DZIECINNYCH to:

poetycko o ojczyźnie (na 18 lit.)OJCZYSTE PROGI to:

poetycko o ojczyźnie (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GNIAZDO

GNIAZDO to:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych (na 7 lit.)GNIAZDO to:

złącze stanowiące część instalacji elektrycznej służące do przyłączania do niej odbiorników energii elektrycznej (na 7 lit.)GNIAZDO to:

przenośnie: skupisko, miejsce natężonego występowania jakiegoś zjawiska (na 7 lit.)GNIAZDO to:

poetycko o ojczyźnie (na 7 lit.)GNIAZDO to:

miejsce skupienia czegoś, siedlisko (na 7 lit.)GNIAZDO to:

młode ptaki lub inne zwierzęta, mieszkańcy gniazda (na 7 lit.)GNIAZDO to:

wydzielony obszar na stadionie lub w hali sportowej, z którego prowadzony jest profesjonalny doping wśród kibiców (na 7 lit.)GNIAZDO to:

otwór, zagłębienie, w którym umieszcza się końce elementów konstrukcyjnych, np. czopy, łożyska (na 7 lit.)GNIAZDO to:

w gimnastyce akrobatycznej ćwiczenie polegające na podciągnięciu się rękami i dotknięciu kółek palcami nóg (na 7 lit.)GNIAZDO to:

element konstrukcyjny, na którego powierzchni oparty jest inny element (na 7 lit.)GNIAZDO to:

część bezpiecznika, do którego wkłada się wkładkę bezpiecznikową (na 7 lit.)Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POETYCKO O OJCZYŹNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POETYCKO O OJCZYŹNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GNIAZDO poetycko o ojczyźnie (na 7 lit.)
KRAJ LAT DZIECINNYCH poetycko o ojczyźnie (na 18 lit.)
OJCZYSTE PROGI poetycko o ojczyźnie (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GNIAZDO
poetycko o ojczyźnie (na 7 lit.).
KRAJ LAT DZIECINNYCH
poetycko o ojczyźnie (na 18 lit.).
OJCZYSTE PROGI
poetycko o ojczyźnie (na 13 lit.).

Oprócz POETYCKO O OJCZYŹNIE sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - POETYCKO O OJCZYŹNIE. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x