IRONICZNIE: KTOŚ NIEMIŁY, KOMU ŹLE Z OCZU PATRZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZKOSZNIACZEK to:

ironicznie: ktoś niemiły, komu źle z oczu patrzy (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROZKOSZNIACZEK

ROZKOSZNIACZEK to:

człowiek, który jest rozkoszny: najczęściej słodkie, miłe dziecko (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IRONICZNIE: KTOŚ NIEMIŁY, KOMU ŹLE Z OCZU PATRZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.197

POSTĘPACTWO, DURNOWATOŚĆ, POPYCHADŁO, GRABIEŻNIK, PIĘTAK, MINIMALISTA, KTOŚ, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ZUCH, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PASJA, LORDOSTWO, WŁADZUCHNA, AKOLITA, ZNACZENIE, ZASIŁKOBIORCA, POSTĘPAK, MATCZYNOŚĆ, WSPÓŁZIOMEK, GORĄCA GŁOWA, KLOC, OKULARY, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, NIKT, SZORSTKOŚĆ, SUPERMAN, AUGUR, UZDRAWIACZ, PRAWORZĄDNOŚĆ, MISJA, PARCIE, PRAWO MURPHY'EGO, JAGŁA, KOSMATOŚĆ, TOLERASTA, SIŁA, FIGLARNOŚĆ, CENZOR, SPOKOJNOŚĆ, SIEDEMNASTKA, ADOPCJA, BURŻUJ, BIDAKA, POPĘDLIWOŚĆ, ENFANT TERRIBLE, SIEROTA, ZADUPIE, CZEREŚNIAK, WSPÓŁUCZEŃ, RĘCZNOŚĆ, INWENTOR, WYBURZENIE, KLĄTWA, WŁADCZOŚĆ, SIOSTRA KRWI, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, KORYBANT, SZEŚĆSETKA, BURŻUJSTWO, TUZ, PRZESADA, BUDZICIEL, PRZYCISK DZWONKA, NIEGOSPODARNOŚĆ, BŁAZEN, ARHANT, ORDYNARNOŚĆ, ZABORCZOŚĆ, SROM, OPIEKUN, ZNAMIENITOŚĆ, OCZKO W GŁOWIE, PRZEWODZIK, FUKSIARZ, LANIE, POŁOWICA, PRZYNALEŻNOŚĆ, MAJĄTEK, STYGOFIL, WPIERDOL, HAZARDZISTA, WYBREDNIŚ, ZAKŁAD PRACY, NAJDROŻSZY, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, MISTRZOSTWO, NICPOŃ, NAPASTLIWOŚĆ, CUDA WIANKI, STAWIANIE, ZDZIADZIENIE, SKURCZYBYK, NIECHLUJNOŚĆ, ZWODNICZOŚĆ, PEDAŁOWICZ, BIEGŁOŚĆ, REWIA MODY, PUPILEK, KATECHISTA, PRAWORĘKI, AKTOR, NIEDORÓBKA, ŁAŃCUSZEK, PRZEKŁADACZ, ŚWIEŻAK, OSOBISTOŚĆ, PRZYSPOSOBIENIE, GBUR, ZBŁĄKANA OWCA, WYNALAZCA, POSTING, WIEŚNIAK, SYKOFANT, ZACHOWANIE, ANTYCYPACJA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, MIEJSCE PRACY, ZUCHWAŁOŚĆ, HRABIĄTKO, WOTUM ZAUFANIA, KREOLKA, WAMPIREK, FAWORYT, MAŁPOLUD, WMARSZ, ŁOTR, SYGNAŁEK, POWER, ARCHAISTA, OJCOWSKOŚĆ, ŁASKAWCA, KPINKARZ, WIĘZIEŃ, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, GRACZ, HIT, PALIWODA, DZIECINNOŚĆ, MIARA, MARKIERANT, ŁASKAWCA, ROZWAŻANIE, RADOSNOŚĆ, LEGITKA, WYJĄTEK, WSZYSTKOIZM, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, SZLARA, BYDLAK, ZMIERZANIE, EFEKTYWNOŚĆ, NACISKANIE, ZEPSUTOŚĆ, ZIĘCIASZEK, SMRÓD, MAMICIEL, IZOLACJA, LICHOTA, PRZYPAŁ, SIÓDEMKA, KONSYGNATARIUSZ, KREWETKA ELEGANCKA, SKOŚNY, DOSADNOŚĆ, ZACHOWAWCZOŚĆ, SYN MARNOTRAWNY, ASYSTA, ANONEK, ŁOMOT, GAZ ŁZAWIĄCY, FINEZYJNOŚĆ, WYSŁANIEC, PREZENTER, CHRZEST, ZMARZLUCH, KLAUN, MAKIJAŻ PERMANENTNY, LĘK SEPARACYJNY, ZESTRZAŁ, EKSTERN, DEBEŚCIAK, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KOMUNIA, RÓWNOLATKA, ANTYIMPERIALISTA, ROZBIEŻNOŚĆ, CYGAN, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, STRZAŁECZKA, PSOTNIK, DOROBEK, DOBRY ZNAJOMY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, PIERWSZEŃSTWO, CHUDZIĄTKO, OKULISTYKA, ZBŁĄKANA OWCA, STAN POSIADANIA, KRÓLEWICZĄTKO, FAZA, KABEL, KASZLAK, NIENOWOCZESNOŚĆ, KOZAK, ULUBIENIEC, UFNOŚĆ, DOSKONAŁOŚĆ, NEUTRALNOŚĆ, NIC, TŁUK PANCERNY, RZEŹNIK, WYPIERDEK MAMUTA, MISTRZU, PROSIĘ, GOŁĘBIĄTKO, GARDEROBA, ZŁY CZŁOWIEK, ANTURAŻ, JASKRA, PĘTAK, HANIEBNOŚĆ, BEZCIELESNOŚĆ, ZABAWA, POPRAWIACZ, DOGODZENIE SOBIE, FRYWOLNOŚĆ, NACHALNOŚĆ, KORWINISTA, ZBÓJNICZEK, SZKARADA, LITOŚCIWOŚĆ, ŚMIERDZIUCH, CNOTA, WSPÓŁZIEMIANIN, CZEMPION WSZECHWAG, GROSZ PRZY DUSZY, LEKKOMYŚLNOŚĆ, KARTA WIZYTOWA, GRZESZNOŚĆ, PRZYJACIEL RODZINY, NIEŻYWOŚĆ, SZARPANKA, CZWÓRKA, WYCUG, MAJSTER-KLEPKA, OSCHŁOŚĆ, SAMOCZYSZCZENIE, WYSŁANNIK, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, ZNAKOMITOŚĆ, SPRYTNOŚĆ, NIEZNAJOMOŚĆ, ZDZIADZIENIE, ZBYTNIK, POSŁANIEC, CUDZES, OBWIEŚCICIEL, ZAPROSZENIE, PUPIL, PORZĄDNICKI, ZAŚNIĘCIE, UPROSZCZENIE, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, WPŁYWOWOŚĆ, PRZEZNACZENIE, GENIUSZEK, DESTRUKCYJNOŚĆ, GRAVES, NIECHLUJSTWO, ZIELONOŚĆ, PRZYNĘTA, OSOBA PODEJRZANA, KSIĘŻULEK, PIGUŁA, BIEGANINA, WOJSKO, SOWIZDRZALSTWO, NIEGUSTOWNOŚĆ, ZEZ, STANOWCZOŚĆ, DROGI, GRYZMOŁA, DRUCIARZ, KRÓL, GIGANT, CZUPURNOŚĆ, PASTWA, HEGEMONICZNOŚĆ, PEWNOŚĆ, FIGURA, PRZYBYTEK, WIOCHMEN, CZARNUCH, KOŚCIANY DZIADEK, GOLIZNA, SPRZĘCIOR, NIEUFNOŚĆ, INTERESOWNOŚĆ, ?ROZMEMŁANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.197 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IRONICZNIE: KTOŚ NIEMIŁY, KOMU ŹLE Z OCZU PATRZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IRONICZNIE: KTOŚ NIEMIŁY, KOMU ŹLE Z OCZU PATRZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZKOSZNIACZEK ironicznie: ktoś niemiły, komu źle z oczu patrzy (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZKOSZNIACZEK
ironicznie: ktoś niemiły, komu źle z oczu patrzy (na 14 lit.).

Oprócz IRONICZNIE: KTOŚ NIEMIŁY, KOMU ŹLE Z OCZU PATRZY sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - IRONICZNIE: KTOŚ NIEMIŁY, KOMU ŹLE Z OCZU PATRZY. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x