MIĘDZYNARODOWY OBSZAR OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY to:

międzynarodowy obszar ochrony dziedzictwa archeologicznego (na 22 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REZERWAT ARCHEOLOGICZNY

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY to:

obszar wykopalisk i stanowisk archeologicznych zarządzanych przez muzeum regionalne, które udostępniło je w części bądź całości odwiedzającym (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIĘDZYNARODOWY OBSZAR OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 632

REZERWAT, KRÓLESTWO, MEGHALAJA, REWIR, SIŁY POKOJOWE, ATLAS, MASONERIA, RONDONIA, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, SOZOTECHNIKA, CHOCHOŁEK, PILŚŃ NERWOWA, CZEPOTA GAMBIR, OKUCIE, PO, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, REZERWAT, LEJ DEPRESYJNY, BARBARIA, ZDARZENIE RADIACYJNE, BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, PIĘTRO HALNE, KUC KASPIJSKI, STREFA PODMIEJSKA, LODOWIEC KAROWY, LIGA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE, LOTNISKO, DYSCYPLINA, OKO CYKLONU, WYKOPALISKA, WIERZCHNICA, TEREN ZAMKNIĘTY, WOJWODINA, KURATELA, POWOŁŻE, ARKTYKA, GĄGOŁ, GATUNEK CELOWY, WYŻYNA, SOZOLOGIA, ARKTYKA, RORAIMA, NIWA, NORFOLK, KRAJ DWUJĘZYCZNY, BOTY, TEREN, BIAŁOSTOCCZYZNA, SOCJOLOGIA HISTORYCZNA, OKRĘG, PRZESTWORZE, CONNACHTA, MUFKA, KOLUMBIA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, MALAKKA, DASZEK, ANTROPOSFERA, ZASIĘG, OCHRONA INDYWIDUALNA, KEFLAVIK, CORRIENTES, BLOKHAUZ, AREAŁ, WÓZ STRAŻACKI, OGRÓD BOTANICZNY, PAS PLANETOID, UKŁAD WYŻOWY, ZYGOTARIANIN, CIEŚŃ GARDZIELI, POTOP, MENEDŻMENT, TRYDENT, DEKIELEK, ŁONO, TAJGA, MECHANIZM OBRONNY, INTERWENCJA HUMANITARNA, RAKOWICE, SALOWA, KURATELA, PARANA, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, GEOPATIA, BRANICE, KOSZATNICZKA POSPOLITA, BARIERA, ODGROMNIK, ZAŁOM, STREFA ODRUCHOWA, LODOWIEC CYRKOWY, RAMDYSK, PENANG, GREEN, KITEL, STREFA BUFOROWA, DOMENA MAGNETYCZNA, KOLORADO, DZIELNICA KLIMATYCZNA, RIODEJANERIO, KONSTELACJA, PUSZCZA, OBNIŻENIE, STREFA HEADA, JĘZYK ESPERANTO, SZARY RYNEK, TOŃ, WYSOKI KOMISARZ, OCHRONA KATODOWA, OBSZAR PENSEJSMICZNY, NEBRASKA, OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ, KRAJOBRAZ, SĘP ARABSKI, OBSZAR, DZIAŁ, CONNECTICUT, PORT, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, CZOP ŚLUZOWY, APELACJA, OBWÓD RYBACKI, PASIECZYSKO, STREFA KONWEKTYWNA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, REGION, PAS DROGI GRANICZNEJ, SOCJOEKONOMIKA, TEREN, TEREN DWUJĘZYCZNY, BUFOR, REMER, PRZESTWÓR, LATEN, PREPARAT KONTAKTOWY, MASKA, ZAKOLE, OBSZAR, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, RYNEK WEWNĘTRZNY, PROREKTOR, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, FUNDUM, JAROSZ, LINIA ZABUDOWY, BURGENLAND, DZIWONOS CZARNOBOCZNY, ZIEMIA, DELTA, GRANICA, STOŻEK DEPRESYJNY, OCHRONA, AGROWŁÓKNINA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, ESPERANTO, KONSTELACJA, BACHTARAN, COLIMA, RYCZĄCE CZTERDZIESTKI, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, FALOCHRON, GARNIZON, CZASZA LODOWA, OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY, ZIEMIA, KORYTARZ LOTNICZY, FARMAZONIA, ARBORETUM, KOLEJ OBWODOWA, REJON, OLSZANICA, PRODUKCJA WTÓRNA, STYL ARCHITEKTONICZNY, OBSZAR EPICENTRALNY, OBSZAR WIEJSKI, SZALIK, POTENCJAŁ LUDNOŚCIOWY, CHOCHOŁEK, ŚWIAT, OKIENKO, ZABŁOCIE, CYNGLE, PASTWISKO, INDIANA, GOSPODARKA WODNA, WOLUMIN, OBSZAR CELNY, OBSZAR ALIMENTACYJNY, GUARICO, PRZEDPORCIE, OBSZAR, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, PARAIBA, POLE, AREAŁ, SCHRON, AWANPORT, PROWINCJA, REZERWAT, KULCZYBA WRONIE OKO, JUTRZYNA, SERWETECZKA, DYSTRYKT PRZEMYSŁOWY, TECHNIKA OPERACYJNA, SIEDLISKO, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, PRZEDMURZE, TARCZA KONTYNENTALNA, OLEANDER, SCHWYZ, ŁUG, SZANSI, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, KLASTER, ŁĘG, POLE FIRNOWE, PERLIS, MIODOJAD, SFERA, LACJUM, LAKUNA, ŻYRAFA BARINGO, PADÓŁ, ZAWAŁ, PERKOZ BIAŁOCZUBY, SEFARDYJCZYK, PARK KRAJOBRAZOWY, TORPEDÓWKA LOTNA, SZYBOWISKO, GRANULA, PAŃSTWO, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, GOSPODARSTWO LEŚNE, FITOFARMACJA, RATAJE, PIES UŻYTKOWY, TBZ, KRAJ, PENDŻAB, MIKROFON CEWKOWY, WYNIOSŁOŚĆ, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA, BOR, STYL MIĘDZYNARODOWY, ANDALUZJA, KONSTELACJA, EUROWIZJA, GNIAZDO, WYSEPKA, GRANICE, CUMBRIA, KOPUŁA LODOWA, SKÓRKA, ULEPSZACZ, PAŃSTWO ROŚLINNE, ZAKŁADKA, NARĘCZAK, ZRĄB, WYBIEG, LOKACJA, BRUNATNE KOSZULE, PROFITKA, CIEPLAK, CIERNISKO, AKWEN, PODGÓRZE, STREFA NADGRANICZNA, DZIKÓW, ZACHOWEK, KUSACZ KASZTANOWATY, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, SUBLIMAT, ZIEMIA, PORT MORSKI, OTULINA, PULPIT, PUCHACZ ZWYCZAJNY, UCIOS, POPAS, STREFA WOLNOCŁOWA, WĘŻOJAD CZUBATY, ŚLEPOWRON CIEMNOSZYI, AMAZONAS, POLE, UTAH, CEBU, MONITORING, ESTREHADURA, ZONA, PUDER, TECHNOSFERA, ANTYFON, REDA, MIR DOMOWY, POLICJA, STREFA NUMERACYJNA, KONTROLA SKARBOWA, ?OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 632 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIĘDZYNARODOWY OBSZAR OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIĘDZYNARODOWY OBSZAR OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REZERWAT ARCHEOLOGICZNY międzynarodowy obszar ochrony dziedzictwa archeologicznego (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY
międzynarodowy obszar ochrony dziedzictwa archeologicznego (na 22 lit.).

Oprócz MIĘDZYNARODOWY OBSZAR OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - MIĘDZYNARODOWY OBSZAR OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x