RECEPTOR ZWIĄZANY Z BIAŁKIEM G, METABOTROPOWY, PEŁNIĄCY WAŻNĄ FUNKCJĘ W REGULACJI ODCZUWANIA BÓLU (ANALGEZJA) I ADAPTACJI DO ZMIAN ŚRODOWISKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RECEPTOR OPIOIDOWY to:

receptor związany z białkiem G, metabotropowy, pełniący ważną funkcję w regulacji odczuwania bólu (analgezja) i adaptacji do zmian środowiska (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RECEPTOR ZWIĄZANY Z BIAŁKIEM G, METABOTROPOWY, PEŁNIĄCY WAŻNĄ FUNKCJĘ W REGULACJI ODCZUWANIA BÓLU (ANALGEZJA) I ADAPTACJI DO ZMIAN ŚRODOWISKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 858

WACHTOWY, ZNIECZULENIE, BUCHTA, TERATOGEN, FABRITIUS, BORSUKI WORKOWATE, PALEOKLIMATOLOGIA, ZAWÓR, NADBITKA, ARGILLON, DIAFTOREZA, PRZEMYSŁ OBRONNY, BIOFLAWONOID, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, ENTOMOFAUNA, ROŚLINY RUDERALNE, RADIOAKTYWNOŚĆ, ŚLIMAK, OBIEKT STEROWANIA, UNDULIPODIUM, TANIEC LUDOWY, CHOROBA PROMIENNA, RUCH EKOLOGICZNY, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, CZYNNIK V LEIDEN, HIGIENA ZWIERZĄT, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, STRÓJ TRADYCYJNY, POPRZEDNIK, OBRZYDLIWOŚĆ, KOLEJKA GONDOLOWA, RĘKODAJNY, POKÓJ KĄPIELOWY, STAŁA CZASOWA, CZŁON SYNTAKTYCZNY, PATOMORFOLOGIA, MONITORING PRZYRODNICZY, EDYKUŁA, AWIZO, INFOGRAFIKA, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, WSPORNIK, SKŁADNIK ODŻYWCZY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ, ELEWON, UKŁAD KRĄŻENIA, JAMRAJOWATE, PUZON, PRZYKRYCIE, SYNEK MAMUSI, DWUTLENEK, RUCH LUDOWY, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, UBARWIENIE OCHRONNE, HIP-HOP, MIKROWAGA KWARCOWA, RYGIEL, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, DŁUG WDZIĘCZNOŚCI, TRANSPORT AKTYWNY, OKRZYK, POKAZ, DETEKTYW, KOPARKOŁADOWARKA, POCHODNA, PIDGIN, KOLUMNA, GWIAZDA ZMIENNA, SZTUKA ZIEMI, PROKATEDRA, STARA, BRODNICA, STAROŚCIANKA, ZWYCZAJ LUDOWY, APAP, ISKIERNIK OCHRONNY, JĘKI, JACOB, SONDA, RACA, ELEKTROWÓZ, KONDYCJA, SPEKULANT, NEKROZA, ENDOPROTEZA, TRANZYSTOR STOPOWY, MODUŁ, KOSZT DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, BÓL BRZUCHA, WRAŻENIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, EKSKLUZYWIZM, ŚWIŃSKI DOŁEK, AGLUTYNACYJNOŚĆ, ATTACHÉ WOJSKOWY, BRAMKA LOGICZNA, MAPA TEMATYCZNA, KOMPLEKS, PIEZOMAGNETYZM, ANIOŁ STRÓŻ, DOBÓR NATURALNY, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, SKRZYDŁO, RUTYNISTA, PRZYCISK, GESELL, PELOBENTOS, URZĘDNICZKA, ODDYCHANIE, MRÓWKA ŁĄKOWA, KARLIK ŚREDNI, CZYNNIK ENDOGENICZNY, PRZEDRUK, PIKIETA, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, DWORZANIN, POLITYKA BUDŻETOWA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, ROZWÓJ, PROKSENOS, OKTAWA, ŁUSZCZYCA BRUDŹCOWA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, HOMOFONIA, UKŁUCIE, OWAD WODNY, BŁONIE, POSTĘP TECHNICZNY, SILOS, BULWA PĘDOWA, WODOPÓJKI, DEWIZY, JAREMA, OBIEKT REGULACJI, FILM ANTYWOJENNY, ADAPTACYJNOŚĆ, CHROMANIE PRZESTANKOWE, BIBLIOTEKA NAUKOWA, STOŁÓWKA, KLASTER, WIHAJSTER, IPHONE, PENTAZOCYNA, ODWACH, WYCHOWAWCZYNI, BEZPIECZEŃSTWO, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, KONDOROWATE, SPEKULACJA, REGRESJA, KALENDARZ SŁONECZNY, STARY, UZDRAWIACZ, RURA, BENTAL LITORALNY, WYRAZ SAMODZIELNY, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, LOGOGRAM, MIMETYZM, KORYTO RZEKI, MODULACJA, CIASTKO KSIĘŻYCOWE, ANATOMIA PATOLOGICZNA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, SŁAWOJKA, EKRANIZACJA, NEKROBIZNES, KLONIDYNA, DRAGONI, NEWRALGICZNOŚĆ, EPIKSYLON, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, KOREKCJA DYNAMICZNA, BUSZBOK, NOMINALIZM, OPIEKUN, RECEPTOR METABOTROPOWY, DIATERMIA, FLIGELADIUTANT, ADAPTACJA, HEIMAT, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY, ŚWIETLICA, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, ZESPÓŁ, BERGER, MIARA NIEZMIENNICZA, KONIECZNY, NACZYNIAK PEŁZAJĄCY, ZWÓJ USZNY, GUZEK, MANDAT WOLNY, MIKROEWOLUCJA, SZABLON, TARCZKA, PODATEK EKOLOGICZNY, PLUTOKRACJA, MIMEZJA, TEREN ZIELENI, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, MIASTO STOŁECZNE, LITERATURA KONSPIRACYJNA, PESZT, MECHANIKA KONSTRUKCJI, CYKL EWOLUCYJNY, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, ONEIRONAUTA, BERŻERETKA, OPOSY AUSTRALIJSKIE, PRIMA APRILIS, BOHEMA, CZŁON PODRZĘDNY, MAKRO, ILUSTRATYWNOŚĆ, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, WSPOMNIENIE, WYKRZYKNIK, JOHANN RUDOLF GLAUBER, AWIZO, OBRAZ, PARZYSTOKOPYTNE, KAJMAN KROKODYLOWY, PINGWIN, MARTWICA, PŁETWA BALASTOWA, EPIZOD, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, LAS OCHRONNY, FAGOCYTOZA, SPOTKANIE MODLITEWNE, KAMIEŃ WĘGIELNY, INDYNAWIR, EKOLOGICZNOŚĆ, SAMOOBRONA POWSZECHNA, CIAŁO, ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWAWCZA, ULGA, KRZYŻ CHOLERYCZNY, PROKSEN, KRYZYS WALUTOWY, PALIK, STYGON, SUPERJEDNOSTKA, KOMPENSACJA DYNAMICZNA, ŻEBRO, NIRWANA, FIZJOPATOLOGIA, WYKROCZENIE DROGOWE, ZESPÓŁ POREWASKULARYZACYJNY, STREFA BENIOFFA, HARENDA, BANK DEPOZYTARIUSZ, REPRESOR, SZYBER, ALTERNATYWA, NASZ CZŁOWIEK, GRZEBIEŃ, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, FIBRYL, SAMOOBRONA, BALROG, KOMERCJALIZACJA, GŁASZCZEK WARGOWY, TRAMADOL, PRZYŁBICA, PATOFIZJOLOGIA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, PŁUŻEK, REKWIZYT MUZYCZNY, CHOROBA KÖNIGA, ANALGEZJA, OBRUS, BURGRAF, DIAGNOZA SPOŁECZNA, GRABSKI, ZESPÓŁ NAGICH LIMFOCYTÓW, CZUJNIK IZOTOPOWY, MAREOGRAF, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, DEZINSTALACJA, MORTON, ALGOMETR, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, METKA, OBIÓR, DRAKONIDY, DERYWAT MUTACYJNY, PLACOWY, PRZEPIS KOŃCOWY, WEKTOR ZEROWY, CHOROBA D'ACOSTY, FASZYNA, HEMOROIDY, SOZOLOGIA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, METODA RPI, ?UKŁAD LINIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 858 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RECEPTOR ZWIĄZANY Z BIAŁKIEM G, METABOTROPOWY, PEŁNIĄCY WAŻNĄ FUNKCJĘ W REGULACJI ODCZUWANIA BÓLU (ANALGEZJA) I ADAPTACJI DO ZMIAN ŚRODOWISKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RECEPTOR ZWIĄZANY Z BIAŁKIEM G, METABOTROPOWY, PEŁNIĄCY WAŻNĄ FUNKCJĘ W REGULACJI ODCZUWANIA BÓLU (ANALGEZJA) I ADAPTACJI DO ZMIAN ŚRODOWISKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RECEPTOR OPIOIDOWY receptor związany z białkiem G, metabotropowy, pełniący ważną funkcję w regulacji odczuwania bólu (analgezja) i adaptacji do zmian środowiska (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RECEPTOR OPIOIDOWY
receptor związany z białkiem G, metabotropowy, pełniący ważną funkcję w regulacji odczuwania bólu (analgezja) i adaptacji do zmian środowiska (na 17 lit.).

Oprócz RECEPTOR ZWIĄZANY Z BIAŁKIEM G, METABOTROPOWY, PEŁNIĄCY WAŻNĄ FUNKCJĘ W REGULACJI ODCZUWANIA BÓLU (ANALGEZJA) I ADAPTACJI DO ZMIAN ŚRODOWISKA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - RECEPTOR ZWIĄZANY Z BIAŁKIEM G, METABOTROPOWY, PEŁNIĄCY WAŻNĄ FUNKCJĘ W REGULACJI ODCZUWANIA BÓLU (ANALGEZJA) I ADAPTACJI DO ZMIAN ŚRODOWISKA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x