BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ZAJAZDU, WYSZYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOSPODA to:

budynek pełniący funkcję zajazdu, wyszynku (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GOSPODA

GOSPODA to:

dawny dom zajezdny (na 7 lit.)GOSPODA to:

karczma (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ZAJAZDU, WYSZYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 473

NUNCJUSZ, BUDKA, PROKSEN, BURGRAF, POSŁANNICA, GARGAMEL, ATTACHÉ WOJSKOWY, ELEWON, PAWILON, DINUKLEOTYD FLAWINOADENINOWY, DOM RZYMSKI, TEATR, SKŁADNIK ODŻYWCZY, WIHAJSTER, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, HARENDA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, ISKIERNIK OCHRONNY, CZŁON OKREŚLANY, POLITECHNIKA, OFICJEL, ODWACH, POMNIK, DOM, HELIOTROP, KARCZMA, PUNKTOWIEC, OKOLICZNIK, INSTYTUT, POŚWIĘCENIE, ELEKTROWÓZ, LAS OCHRONNY, OŚMIORAK, STEROLOTKA, POKÓJ KĄPIELOWY, EKRAN, OKRĘT POMOCNICZY, ROGATKA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, PROKURATOR GENERALNY, WYKRZYKNIK, KORDEGARDA, TRYCZNIK, DOM WYPOCZYNKOWY, POKUTYŃSKI, MUROWANKA, OKRZYK, CZŁON PODRZĘDNY, WOZÓWKA, OPIEKUN, KURATOR SĄDOWY, SAMORZĄD POMOCNICZY, KONWENCJA LITERACKA, STODOŁA, GENERATOR FUNKCJI, PENSJA, WIEŻA KONTROLNA, UNDULIPODIUM, PROKSENOS, SKŁAD, KIOSK, BUKACIARNIA, ODDZIAŁ, CENTRALA RYBNA, WYKRZYKNIK, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, GŁASZCZEK WARGOWY, WYRAZ SAMODZIELNY, SŁAWOJKA, PROPINATOR, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, EPIBLEMA, OBIEKT KUBATUROWY, RUINY, DERYWAT MUTACYJNY, WYŁOŻENIE, WSPORNIK, TABLICA STEROWNICZA, RZECZ NIERUCHOMA, BUDYNEK, DOM KATECHETYCZNY, CHLEWNIA, ODRYNA, MONOPTER, MONOPTEROS, DZWONNICA, RĄBANICA, MASZYNOWNIA, HANGAR, MASZYNOWNIA, WIEŻYCZKA STRZELNICZA, AGENCJA, SUPERJEDNOSTKA, UŁAMEK PROSTY, BUNGALOW, RETORTA, WEKTOR ZEROWY, GERMANISTYKA, NAZWA INDYWIDUALNA, TEREN ZIELENI, PESZT, MAJĄTEK NIERUCHOMY, LAMUS, WYKRZYKNIENIE, SZOPA, EGZARCHA, DOM MIESZKALNY, PREZYDENTKA, PALIK, MUROWANIEC, RIDER, POLONISTYKA, SZKARŁUPIEŃ, NACZYNIE OZDOBNE, BUDOWLA OBRONNA, EKONOMIA, RURA, HORODNIA, TAUTOLOGIA, CZŁON NADRZĘDNY, STRZEMIĘ, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, AKADEMIA, ZAIMEK DZIERŻAWCZY, KOPARKOŁADOWARKA, BUDA, PSYCHOLOGIA, CHAŁUPA, OZNAJMIENIE, ZWIĄZEK FLAWONOWY, KAPLICZKA, BLOKHAUZ, KOLUMNA, DYGAT, FELDJEGER, STARY, MINISTERSTWO, PIĘTRO, INFOGRAFIKA, AWIZO, WSPOMNIENIE, NEWRALGICZNOŚĆ, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, KOLUMNA, FLOEM, PLOMBOWIEC, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, UKŁAD KRĄŻENIA, WYCHOWAWCZYNI, PODSTACJA, APELATYWNOŚĆ, CZWORAK, SŁONIARNIA, EDYKUŁ, PROSTAGLANDYNA, PACHOLĘ, LOGGIA, ZBROJOWNIA, ORDYNANS, DOM PUBLICZNY, MEGARON, DYGNITARZ, ILUSTRATYWNOŚĆ, WARCHLAKARNIA, SZWALNIA, PŁETWA BALASTOWA, BUDYNEK INWENTARSKI, POPRZEDNICZKA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, OKSYGENATOR, KONSUL, PUNKT APTECZNY, MULTIPLEKS, DOM ZDROJOWY, HANGAR, GRZEBIEŃ, DOM PASYWNY, WOZOWNIA, HALA TARGOWA, ODEON, ALTERNATYWA, ŚPICHRZ, ELEMENT, STREFA POŻAROWA, WYSOKOŚCIOWIEC, GRZYB PASOŻYTNICZY, PAWILON, ATAMAN NAKAŹNY, STACJA POMP, CZŁON SYNTAKTYCZNY, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, RUDERA, POGOTOWIE, BIBLIOTEKA, TRZONOLINIOWIEC, WYDZIAŁ, ENDOPROTEZA, SZAFARNIA, SCHRONISKO, NIERUCHOMOŚĆ, TEREN ZIELONY, BIOFLAWONOID, WARTOWNIA, BANK DEPOZYTARIUSZ, RUDERA, PRZYCISK, KONSULAT, WIEŻOWIEC, HOTELOWIEC, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, KOMENDA, KOŚCIÓŁ, JAŁOWNIK, WYCHOWAWCA, LAMUS, ZABUDOWANIE, BURGRAF, DWORZANIN, BLOK, STAROŚCIANKA, KACZNIK, ILUSTRACYJNOŚĆ, GMACH, DRAGONI, OLFAKTOMETRIA, MUSZKIETER, EKSTENSJA, INWOLUCJA, DOSTOJNIK, GOSPODA, SZKARŁUPNIE, FILOLOGIA CHORWACKA, RUSYCYSTYKA, PRZYBORY, ŚWIETLICA, SILOS, OBRÓBKA BLACHARSKA, OKRĄGLAK, OCZKO, ATTYKA, FIBRYL, KOMISARIAT, FILOLOGIA ROSYJSKA, WAŻNIK, KAMUFLAŻ, OBOŹNY KORONNY, CIAŁO, KOSZARY, FILOLOGIA SERBSKA, RYGIEL, ROMANISTYKA, MORFEM LEKSYKALNY, BLOKHAUZ, SZTORMAN, DOMEK, DOMEK, WŁÓKNO, ORGANIZER, MUTACJA, OFICER POKŁADOWY, SZKOŁA, WACHTOWY, POWOZOWNIA, PĘCHERZ PŁAWNY, CELOWNIK OPTYCZNY, DRAPACZ, PARAFIA, KAPLICA, GMACH, FILOLOGIA ANGIELSKA, SEJM, SENAT, SZAŁAS, PUNKT KATECHETYCZNY, LUK, MODLITEWNIA, GOSPODA, WILLA, WYŚWIĘCENIE, KOMENDA, BUDKA, PRZYBYTEK, RECEPTOR OPIOIDOWY, HERB, PROREKTOR, CIĘŻAREK, NAWA, AGLUTYNACYJNOŚĆ, BUDYNEK GOSPODARCZY, PRZYSTAWCA, CZTERY ŚCIANY, URZĄD, MOTYWACJA, WCINKA, TEATR LALEK, EDYKUŁA, POPRZEDNIK, DYREKTOR WYKONAWCZY, ?PARLAMENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 473 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ZAJAZDU, WYSZYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ZAJAZDU, WYSZYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOSPODA budynek pełniący funkcję zajazdu, wyszynku (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOSPODA
budynek pełniący funkcję zajazdu, wyszynku (na 7 lit.).

Oprócz BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ZAJAZDU, WYSZYNKU sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ZAJAZDU, WYSZYNKU. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x