PODODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA to:

pododdział Straży Granicznej pełniący służbę na przejściu granicznym (na 26 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA

GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA to:

pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę na przejściu granicznym; do jego zadań należało kontrolowanie dokumentów upoważniających do przekraczania granicy, a także kontrola celna obrotu towarowego z zagranicą (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 242

STOŁÓWKA, LIST GOŃCZY, SPRAWDZIAN, KORDON, EGZARCHA, BURGRAF, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, HERB, APTEKA, ZATOR, ISKIERNIK OCHRONNY, OGNISKO MUZYCZNE, WACHTA, LIMFOCYT TH, SPARRING, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, SPORT POŻARNICZY, REJ, OFICER POKŁADOWY, KOMENDANT, WICEKOMENDANT, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, ODBIÓR, KWATERA ZASTĘPCZA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, WOJSKOWY, STRAŻNIK LEŚNY, GLEWIA, BATERIA, STACJONARIUSZ, PRZEJŚCIE FAZOWE, PLACÓWKA NAUKOWA, ŻOŁNIERZ, PORODÓWKA, OCZKO, MORFOTROPIA, KOLUMNA, PRUS, PROREKTOR, TARCZA, PACHOLĘ, WARTOWNIA, PANI, BIDUL, LAS OCHRONNY, WĘZEŁ ZATOKOWY, PRZYSTAWCA, OCHMISTRZYNI, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, ESKADRON, ZAKŁAD POPRAWCZY, WARTA, PLACÓWKA INTERWENCYJNA, DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY, LIKTOR, BAON, BÓR WILGOTNY, PUNKT APTECZNY, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, CŁO, DYWIZJON, CANZONA, WAŻNIK, OFICER ŻEGLUGI, PALIK, WACHTA, AGENDA, BAJADERA, NUNCJUSZ, DOM MIESZKALNY, RZAZ, PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA, PRETORIANIN, PLUTON, ARIERGARDA, POKÓJ KĄPIELOWY, KUBRAK, WACHTA, SAMOCHÓD GAŚNICZY, POPRAWCZAK, PAS DROGI GRANICZNEJ, CELOWNIK OPTYCZNY, WSPORNIK, TRABANT, ODWACH, KIOSK, TAUTOLOGIA, WARSTWA GRANICZNA, DOM POPRAWCZY, WIEŻA KONTROLNA, SYSTEM KAPITAŁOWY, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, PODODDZIAŁ, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, POSTERUNEK, IPHONE, PUNKT WĘZŁOWY, FAKTORIA, KOMA, HIBERNA, KOMPANIA, FLEGMA, REKONESANS, ASPIRANT, STRAŻ, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, PĘCHERZ PŁAWNY, DRAGONI, ŚWIETLICA, ŻŁOBKOPRZEDSZKOLE, GOSPODA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, AWANPOST, DOM WARIATÓW, ASKAR, FIBRYL, ŻOŁNIERZ, TEREN ZIELONY, LEJBGWARDZISTA, KLIENT, LATARNIOWIEC, WEZWANIE, UNIWERSYTET LUDOWY, CZATA, RECEPTOR OPIOIDOWY, DERYWAT TAUTOLOGICZNY, SZAMBELAN PAPIESKI, ODWAŻNIK, DAWKA PROGOWA, PODSTACJA, WĘZEŁ SA, PLUTON, POŻARNIK, SCHRONISKO DLA NIELETNICH, STRAŻNIK MIEJSKI, FIREWALL, BURGRAF, STRÓJ HISZPAŃSKI, HYPIES, RĘKODAJNY, BŁONA DOPOCHWOWA, WŁÓKNO, HANZA, KORDEGARDA, CHODNICZEK, ORDYNANS, SKLEP MONOPOLOWY, FELDJEGER, ORGANIZER, BANK DEPOZYTARIUSZ, PASTOR, SZWADRON, OŚRODEK KURATORSKI, CŁO, ODWACH, ZAJAZD, KOSTUR, FORPOCZTA, PLACÓWKA OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZA, LUK, SZWADRON, OLZA, ELEKTROWÓZ, SUMA KONTROLNA, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, REFLUKS, LIBERIA, IMPRESARIAT, PROKSEN, WACHTOWY, PRZYCHODNIA LEKARSKA, FLIGELADIUTANT, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, PRÓBA ŻELAZA, ORDYNANS, BATALION, OGNISKO, OKRĘT POMOCNICZY, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, ŻANDARMERIA, PODJAZD, DYREKTOR WYKONAWCZY, OGNISKO, WOJAK, HUTMAN, AGENTURA, DOM OBŁĄKANYCH, STRAŻ GRANICZNA, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, KOMPANIA, AWANGARDA, DRUŻYNA, SŁUŻBA KANDYDACKA, TEREN ZIELENI, KURATOR SĄDOWY, PLUTON, KOMAT, PIES SŁUŻBOWY, MISJA, SZTORMAN, ROTA, PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO, TARCZKA, SPARING, DOM DZIECKA, PROKSENOS, BUCHTA, POWRÓT, OBRAZ POZORNY, PODODDZIAŁ, OGNIOMISTRZ, ADIUTANT PRZYBOCZNY, WEKTOR ZEROWY, SAMORZĄD POMOCNICZY, LOTNISKOWIEC, KANCONA, MEDYKA, PLACÓWKA RODZINNA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, HARENDA, AWIZO, ASPIRANT SZTABOWY, CIĘŻAREK, MORDENT, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, PROKATEDRA, ZAPORA SIECIOWA, WYKRZYKNIK, KARABINIER, ZWIAD, ARENDA, BATERIA, METEORYT, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, DINUKLEOTYD FLAWINOADENINOWY, KURATOR, AJENCJA, TRAPOWY, KOMPANIA WARTOWNICZA, OPIEKUN, STRZEMIĘ, ?PRZODOWNIK.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA pododdział Straży Granicznej pełniący służbę na przejściu granicznym (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA
pododdział Straży Granicznej pełniący służbę na przejściu granicznym (na 26 lit.).

Oprócz PODODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - PODODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

x