NIEPOPRAWNE Z MEDYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA, ALE POWSZECHNIE STOSOWANE OKREŚLENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻÓŁTACZKA to:

niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻÓŁTACZKA

ŻÓŁTACZKA to:

objaw polegający na zażółceniu skóry, błon śluzowych i białkówki oczu wskutek nagromadzenia się bilirubiny w surowicy krwi i tkankach organizmu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEPOPRAWNE Z MEDYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA, ALE POWSZECHNIE STOSOWANE OKREŚLENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.852

PORTE-PAROLE, NIEDŹWIEDZIÓWKA JASTRZĘBICA, DUET, RZEP, PERSPEKTYWA, PÓŁKRUCHE CIASTO, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, SAMOZAPŁON, BARCZATKA GŁOGÓWKA, SZCZUR PACYFICZNY, LITERATKA, ŁOTOĆ, BAWEŁNIANKA, JANKES, TREN, ILUZYJNOŚĆ, PODOBÓZ, DRUGA STRONA MEDALU, MODEL DECYZYJNY, OLDSKUL, PREZYDENTKA, ETER, SPOWINOWACONY, POMPA PRÓŻNIOWA, HUCUŁ, KĄT, JAJKO NA MIĘKKO, KOLUMNA, CHWOJA, FIN DE SIECLE, GIOCOSO, JĘZYK ANGIELSKI, WIEWIÓR, BAJRAM, ZACIOS, REKUPERATOR CIEPŁA, ANTYWESTERN, DOCHÓD, BISURMANIN, ANGIELSKA FLEGMA, OTCHŁAŃ, ZBRODNIA, PIANOFORTE, FORTISSIMO, DETERGENT, SKLEROTYK, MAŚLNICA, PANIENKA, GIWERA, MIKROFAZA, RYT, KAFAR, SPIRALA ARCHIMEDESA, UBYTEK, ASESOR, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, GUZKI ŚPIEWACZE, ELEKTRORADIOLOG, CZARNUSZKA, KMIOT, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, PSYCHICZNY, PLAN ASTRALNY, NASOSZNIK DROBNY, OPCJA POLITYCZNA, PREDYKCJA, UNIWEREK, KIMOGRAFIA, KIŚĆ, DAŁN, FORTE, CT, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, GWIAZDA DAWIDA, ŻARLIWIEC, NAUKA, WSTRZĄS MÓZGU, WZW G, BIELMO, POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE, STARE PUDŁO, KUBIZM ORFICZNY, SUFRAGANIA, LITERA TEKSTOWA, GÓRSKI, WYŁADOWANIE KORONOWE, KROK, TANIEC BRZUCHA, GŻEGŻÓŁKA, KIBOL, RYBA AMFIDROMICZNA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, PLACIDO, SARYSOFON, USZYSKO, FAKTOR, ZNAJOMA Z WIDZENIA, TATARKA, SKLEROZA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, GRAFOMAN, KRAJ NAD WISŁĄ, VIP, DEMÓWKA, KRZESŁO INKWIZYTORSKIE, TE SPRAWY, ROZTROPEK, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, SZCZĘKA, PARAMEDYK, INTELIGENTNY BUDYNEK, BRZĄKADŁO, PLACEK, CZUWAK, TRIADA CHARCOTA, CHOCHOŁEK, BIAŁORUSZCZYZNA, CALANDO, WUJEK, CHODZĄCY TRUP, SEKSTURYSTYKA, BEZA, HISTERIA, PARAFASZYSTA, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, NARRACJA POLIFONICZNA, ADVERBIUM, ŚWIDER, IZOZYM, PANEK, PRESTO, POLISA LOKACYJNA, RALLETANDO, ŻAGIEW, POŁOŻENIE, PANNA, LITERATKA, KUBEK, KULCZYBA WRONIE OKO, DOMOKRĄŻCZYNI, WLAN, ROTANG, SKOWYT, TAPETA, SKINNY, KOD HANDLOWY, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, TRZECI ŚWIAT, HASŁO, KONIDIUM, POLIBUDA, AGEVOLE, PINGWIN, WĄTROBOWIEC, ŻANR, ŚWIERK SREBRZYSTY, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, KELWIN, SZCZERBAKI, WOLNY SŁUCHACZ, JĘZYCZEK U WAGI, ALIANCI, WIRUSY SSRNA-RT, BIAŁA ŚMIERĆ, POLISOLOKATA, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, GIWERA, BULGOT, PĘTLA, POLIGAMIA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, PRZEWÓD WĄTROBOWY, TEORYJKA, JAROSZENKO, BOCZEK, ZAŁOŻENIE, PATKA, MISTERIUM PASCHALNE, ZAPRZANIEC, NARYS KLESZCZOWY, GWIAZDA, MŁODZIK STARSZY, ŻÓŁTACZKA BURAKA, DYSCYPLINA POKAZOWA, ŹRÓDŁO NIEKONWENCJONALNE, DRÓB, PERKOZEK TRÓJBARWNY, ZESZYT W KRATKĘ, SEGMENT, RÓG, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, ZŁOTKO, DOLCE, MESTO, KIERZANKA, CHOMIK AZERSKI, PRAWO WEWNĘTRZNE, BIEDASZYB, GARBATY ANIOŁ, PRZECHRZTA, ZAJZAJER, SPERRY, PERCZOWIEC, SEKS, RUMIAN SZLACHETNY, OSET NASTROSZONY, STAROISLANDZKI, SMORZANDO, MARY, BEZWIETRZE, DUPEK ŻOŁĘDNY, POPRZECZNICA, JEŹDŹCZYNI, MAMUT STEPOWY, TACZNIK, TŁUŚCIOCHA, KLEJÓWKA, MIZUNA, KOMUNALKA, SYN MARNOTRAWNY, WŁOCHACZ, WIĘZADŁO SIERPOWATE, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, POZABIBLIJNOŚĆ, INDUKCJA MATEMATYCZNA, GOMÓŁKA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, WARIAT, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, MOSSO, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, PUB, PATRZAŁKI, PIEGUS, PIZANG, POZIOM, STUGĘBNA PLOTKA, ŁODZIANIZM, ASPEKT, ODWYK, TREP, TAUTOCHRONA, SZARAŃCZYN, URZĘDNICZYNA, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, POLĘDWICA, SULFADIMIDYNA, LUDŹ, CZERWONA FALA, WULKAN DRZEMIĄCY, KLESZCZOTKI, GOLEM, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, OGNIWO LECLANCHÉGO, DRAG, SKAŁA WAPIENNA, GUTAPERKOWIEC, JĘZYK WU, KOZELEK, ZWŁÓKNIENIE WĄTROBY, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, PLATEAU, KOBIETON, ALE, SZKŁO, AKOMODACJA, CAŁUSEK, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, GŁODÓWKA, ODSTĘPCA, KRYTYKA, PRZYRODZENIE, PASANTE, ROŚLINKA, STARUSZKOWIE, KSIĘGARZ, AUTO SUBKOMPAKTOWE, SIEROTA SPOŁECZNA, SZARA EMINENCJA, OGNIPIÓR, AKT WYKONAWCZY, MATKA, KREML, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, SORTYMENT DREWNA, MIKROCYT, BIOFLAWONOID, OGNIK, UCHO IGIELNE, WNĘKA WĄTROBY, ROZKŁAD MAXWELLA, FAŁSZYZM, LALKA, ZNAJOMY, POLONOCENTRYZM, ODRODZENIE, POGAŃSTWO, ABORYGEN, ?HELLENKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.852 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEPOPRAWNE Z MEDYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA, ALE POWSZECHNIE STOSOWANE OKREŚLENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEPOPRAWNE Z MEDYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA, ALE POWSZECHNIE STOSOWANE OKREŚLENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻÓŁTACZKA niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻÓŁTACZKA
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby (na 9 lit.).

Oprócz NIEPOPRAWNE Z MEDYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA, ALE POWSZECHNIE STOSOWANE OKREŚLENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - NIEPOPRAWNE Z MEDYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA, ALE POWSZECHNIE STOSOWANE OKREŚLENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast