COLOBOMA RETINITIS - WADA WRODZONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLOBOMA SIATKÓWKI to:

coloboma retinitis - wada wrodzona (na 17 lit.)ROZSZCZEP SIATKÓWKI to:

coloboma retinitis - wada wrodzona (na 18 lit.)SZCZELINA SIATKÓWKI to:

coloboma retinitis - wada wrodzona (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COLOBOMA RETINITIS - WADA WRODZONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 200

TRZECIA NERKA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, STRUP, ZĘBY NOWORODKOWE, KOLOBOMA NERWU WZROKOWEGO, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, WADA, WODOGŁOWIE WRODZONE, SEPLENIENIE, DALEKOWZROCZNOŚĆ, BĄBEL, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, KEKANIE, BLIZNA, LUMBALIZACJA, ROZSZCZEP NERWU WZROKOWEGO, PARAGAMMACYZM, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, MIKROPĘKNIĘCIE, POLIDAKTYLIA, WADA, ATREZJA ODBYTU, ARTEFAKT, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, MOGIROTACYZM, KOLOBOMA SOCZEWKI, MIOPIA, ENTROPIUM WRODZONE, RAK, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, ŻEBRO SZYJNE, HIPERMETROPIA, KRÓTKOWIDZTWO, SŁABOŚĆ, CHOROBA GENETYCZNA, ZAĆMA WRODZONA, RYSA, ANOMALIA EBSTEINA, ZNAMIĘ BECKERA, DEFORMACJA SPRENGLA, PARAKAPPACYZM, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, MALFORMACJA MACICY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, DOŁEK ŚRODKOWY, WADA, CEK, BETACYZM, DEFORMACJA, ZDWOJENIE RDZENIA, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, ŚMIESZNOSTKA, NABIEG KORZENIOWY, RAK DREWNA, SZCZELINA TĘCZÓWKI, LAMBDACYZM, EKTROPIUM WRODZONE, WRODZONA DYSTROFIA MIĘŚNIOWA FUKUYAMY, GŁADKOMÓZGOWIE, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, KOLOBOMA TĘCZÓWKI, HIPOPLAZJA KRTANI, ROTACYZM, MOGIGAMMACYZM, SZEPLENIENIE, MITRALNA WADA SERCA, ZALEWKA, ZAKALEC, SĘK, AGENEZJA NEREK, SYGMATYZM, MOGILAMBDACYZM, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, WADA KONSTRUKCYJNA, FAŁDA, KARŁOWATOŚĆ, KRÓTKI WZROK, NIESPAW, GUZ, HIPOTELORYZM, PĘCHERZ ŻYWICZNY, ROZSZCZEP SOCZEWKI, BARWICA, PARASYGMATYZM, SINIZNA, NAPŁYW KORZENIOWY, ROZSZCZEP TĘCZÓWKI, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, KOLOBOMA POWIEKI, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, KOMA, SĘK OTWARTY, ZAJĘCZA WARGA, AGENEZJA NERKI, RAKOWATOŚĆ PNIA, EKSTRAKCJA, PRZETOKA TCHAWICZO-PRZEŁYKOWA, PTOZA WRODZONA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, SZCZELINA POWIEKI, ROZSZCZEP SIATKÓWKI, SŁABOSTKA, MOGIKAPPACYZM, DYSPLAZJA NEREK, MOGISYGMATYZM, KOLOBOMA SIATKÓWKI, ZEZ, WADA, ANOMALIA UHLA, ROZSZCZEP POWIEKI, BEZGŁOWOŚĆ, ODRUCH BEZWARUNKOWY, ACEFALIA, SZCZELINA SOCZEWKI, ZEZ, ROZSZCZEP WARGI, SIEPLENIENIE, WADA DREWNA, CECHA DYSMORFICZNA, MOGILALIA, USTERKA, DYSPLAZJA, GUZ, WADA WRODZONA, SAKRALIZACJA, NERKA DODATKOWA, DYSTORSJA, NERW WZROKOWY, SOPEL, HIPOTROFIA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, WADA ROZWOJOWA, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, DYSRAFIA, BREWKA, WILCZA PASZCZA, PARALALIA, JASKRA WRODZONA, POCENIE, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, ŻYŁA ŚRODKOWA SIATKÓWKI, KANAŁOPATIA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, PLECY WKLĘSŁE, RERANIE, RÓŻA, NISKOROSŁOŚĆ, RACJONALIZM GENETYCZNY, WYŻSZE NACZELNE, NIEDOSTATEK, FLOKENY, INTELIGENCJA PŁYNNA, GAMMACYZM, CHOROBA WRODZONA, DYSFUNKCJA, NOPKI, ROZSZCZEP CZASZKI, GŁUCHOTA WRODZONA, DEFORMACJA MADELUNGA, WADA WZROKU, LELANIE, CHOROBA UHLA, ENTROPION WRODZONY, MIKROCJA, KAPPACYZM, DALEKOWIDZTWO, ROZSZCZEP POTYLICY, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, ANOMALIA DUANE'A, PRĘCIK, NADWZROCZNOŚĆ, RAKOWATOŚĆ, DEFEKT, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, KURZA ŚLEPOTA, EKTROPION WRODZONY, CZOPEK, WADA, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, ABERRACJA, NERKA NADLICZBOWA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, SĘK, SZCZELINA SIATKÓWKI, CHOROBA SPRENGLA, PARAROTACYZM, CEK, KOLANO SZPOTAWE, GEGANIE, RAK STRZAŁY, FAŁD KORZENIOWY, SET, ASTYGMATYZM, SZCZELINA NERWU WZROKOWEGO, WARIANT NORMY, ATREZJA POCHWY, WNĘTROSTWO, ?HEMOCHROMATOZA WRODZONA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COLOBOMA RETINITIS - WADA WRODZONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: COLOBOMA RETINITIS - WADA WRODZONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLOBOMA SIATKÓWKI coloboma retinitis - wada wrodzona (na 17 lit.)
ROZSZCZEP SIATKÓWKI coloboma retinitis - wada wrodzona (na 18 lit.)
SZCZELINA SIATKÓWKI coloboma retinitis - wada wrodzona (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLOBOMA SIATKÓWKI
coloboma retinitis - wada wrodzona (na 17 lit.).
ROZSZCZEP SIATKÓWKI
coloboma retinitis - wada wrodzona (na 18 lit.).
SZCZELINA SIATKÓWKI
coloboma retinitis - wada wrodzona (na 18 lit.).

Oprócz COLOBOMA RETINITIS - WADA WRODZONA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - COLOBOMA RETINITIS - WADA WRODZONA. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x