NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PRZESZKODA; DŁUGOTRWAŁY STAN WYSTĘPOWANIA PEWNYCH OGRANICZEŃ W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU CZŁOWIEKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HANDICAP to:

niepełnosprawność, przeszkoda; długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HANDICAP

HANDICAP to:

wyrównanie szans (na 8 lit.)HANDICAP to:

sztuczne wyrównanie szans w zawodnikach sportowych: fory (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PRZESZKODA; DŁUGOTRWAŁY STAN WYSTĘPOWANIA PEWNYCH OGRANICZEŃ W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU CZŁOWIEKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.188

VERMONT, POMPA PUSZKOWA, MAKAK CZUBATY, BRUDNICA NIEPARKA, ORISA, CYKL KONIUNKTURALNY, WOSZCZEK, KONCERT, SIEDLISKO, DUSZA CZYŚĆCOWA, ZDANIE LOGICZNE, FIGURKA, POLE DRUMLINOWE, DOLA, STAN DEWELOPERSKI, KURDYSTAN, COLIMA, WYROK, WITALNOŚĆ, ZAPALCZYWOŚĆ, KOŁO DEPTAKOWE, WEGETACJA, STUPOR, CHOROBA ROŚLINNA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, GICZOŁ, SAMOWOLA, JĘZYK, ASTROLOGIA, MUZYCZKA, STOPNIOWALNOŚĆ, PRZESZKODA, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, PŁOTEK, INTUICJA INTELEKTUALNA, RADA, BIZON LEŚNY, PTASZNIK WENEZUELSKI, KOSZMAR, WYWIAD, PINGLE, FONIATRIA, CYBERNETYZACJA, CZEPLIWOŚĆ, PASZCZA, PRALUDZIE, PROCES CHEMICZNY, NIEŚWIADOMOŚĆ, TASMANIA, ARAGUA, PŁYN RINGERA, ZAPRZĘG, PRAWO KONSTYTUCYJNE, ZALEŻNOŚĆ, NIERUCHOMOŚĆ, KRĘGOSŁUP, CZEPOTA GAMBIR, EKSTAZA, MŁOT, ZMIANA WSTECZNA, PŁATEK USZNY, ZADŁAWIENIE, GRUBOSKÓRNOŚĆ, RZEŹBA, BÓBR WSCHODNI, HIPERWENTYLACJA, EROTYZACJA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, MARTWY SEZON, RZEPKA KOLANOWA, GRZYB NIEJADALNY, POWOLNOŚĆ, PÓŁJAWA, OPĘTANIE, POLE ELEKTRYCZNE, NADPŁYNNOŚĆ, PYSK, HARIJANA, RACJONALNA IGNORANCJA, ANTROPOLOGIA HEBRAJSKA, PERFIDIA, ODWODNIENIE, BUDOWNICTWO, PRAWA OSOBISTE, HOMO VIATOR, OGOŃCZOWATE, ASESOR KOLEGIALNY, MEKSYK, ZACHŁANNOŚĆ, ARESZT, PEŁNOLETNOŚĆ, CHYTROŚĆ, SNOBISTYCZNOŚĆ, MOCNY SEN, STAN PRZEDZAWAŁOWY, JAPA, JAPA, POR, WĘDROWNOŚĆ, ZOONOZA, NEANDERTALCZYK, IOWA, MARKOTNOŚĆ, WNĘTRZNOŚCI, MĄDROŚĆ, WYPAŁ, ŁOPATECZKA, KULTURA, BŁONA PŁODOWA, KATEGORIA SPOŁECZNA, SEPARACJA, SERCE, PARZYSTOKOPYTNE, AFEKCJA, EGZORCYZM, ESCHATOLOGIA, FAZA, NÓŻĘTA, OBJAW ZWIASTUNOWY, TEMPERATURA, ZASPA, BRODAWCZAKI KRTANI, STOŻEK, BARBARYZACJA, LOTNOŚĆ, ANDROGINIA, KURATOR SZTUKI, RISZTA, KULIK BRĄZOWOGRZBIETY, MIASTOWOŚĆ, LYNEN, STAN WODY, CHAMSTWO, ZGODNOŚĆ, MAKSYMA, WÓŁ PIŻMOWY, BRUTALNOŚĆ, KRTAŃ, INICJATYWNOŚĆ, PERFIDNOŚĆ, SKRZYDEŁKO, TABASCO, OPINIA PUBLICZNA, ZDANIE, SEKSUOLOGIA, SIKKIM, FUNKCJONALIZM, WZBURZENIE, RZUT KAMIENIEM, NADAKTYWNOŚĆ, HALA, DELIRIUM, FAZOWOŚĆ, BACHTARAN, ALIENACJA, ŁAD SPOŁECZNY, KAMIZELKA RATUNKOWA, RZECZ, UAKARI ŁYSY, BEZŚWIADOMOŚĆ, BEZCZYN, KRUCHOŚĆ, ALABAMA, LUKA DEFLACYJNA, SYLWETKA, STAN, RUINA, UPOJENIE ALKOHOLOWE, WYPAŁ, WALABIA PASMOWA, NIEUCZCIWOŚĆ, NIEOSZCZĘDNOŚĆ, ZAKRZEPICA, CZYRACZNOŚĆ, NERWICOWOŚĆ, RUCH EKOLOGICZNY, WYROŚLE, KRÓTKONOS BRĄZOWY, ZAWALIDROGA, FOLIARZ, CIAŁO AMORFICZNE, WASZYNGTON, TECZKA PERSONALNA, TWARDY SEN, SĘP USZATY, SPRAWNOŚĆ, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, OZÓR, WARCHOŁ, JASZCZUR OGNISTY, EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROSTOŚĆ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, WYOMING, TENDENCJA ROZWOJOWA, DUSZNICA, MORDA, BLASTULA, KRĄG KULTUROWY, PRĄD, ZABURZENIE, NEVADA, STAN SPOCZYNKU, JASKINIOWIEC, SKAFANDER, RACJONALIZM GENETYCZNY, CHARAKTER, ZMORA, NORMA, BEZKRÓLEWIE, ZADZIERZGNIĘCIE, GŁOS SUMIENIA, NIEUDOLNOŚĆ, BRONIOZNAWSTWO, FREKWENCJA, BEZKARNOŚĆ, IOWA, NIEDELIKATNOŚĆ, JAJO, APOTEOZA, KUC AMERYKAŃSKI, KOSTIUM, KUSACZ KASZTANOWATY, POGOŃ ZA RENTĄ, FIGURA, GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, NIEBOŻĘ, CHARKOT, MIZORAM, STATUA, WOLNA WOLA, NEOTENIA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, NIEZRĘCZNOŚĆ, MRÓWKA SMĘTNICA, CIĄŻA, ARYTMIA, UPÓR, CZŁOWIEK KOPALNY, ŚMIERĆ KLINICZNA, OFTALMOLOG, PROTOLOGIA, SPOCZYNEK, IRGA POZIOMA, CIEMNOŚĆ, ZAPRZĄG, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, UDAR SŁONECZNY, ODPADY KOMUNALNE, NEOFITYZM, AMBICJA, MODRZEW EUROPEJSKI, NIEZAWISŁOŚĆ, LONGVIEW, ŻABA NILOWA, STOSUNEK WODNY, KLER, DIAGNOSTA, KAPTUR, MÓZG, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, RUCHLIWOŚĆ, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, HUMOR, SZKŁA, DERMATOGLIFIKA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, TEXAS, CEMENTOWE BUTY, PROSTOLINIJNOŚĆ, USPOSOBIENIE, ŁADNOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, WYCIEŃCZENIE, TRÓJPIENNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, PIES, ORLICZKA PIŁKOWANA, NIEZALEŻNOŚĆ, NIEPRAWOŚĆ, FAZA, ZJADLIWOŚĆ, WIEK MŁODZIEŃCZY, NIEGOSPODARNOŚĆ, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, REISEFIEBER, OPIESZALSTWO, STADIUM, NOCEK OSTROUSZNY, TUSZA, CZYNNIK EKOLOGICZNY, RUMIAN RZYMSKI, ULTRAFIOLET, PRZYSPOSOBIENIE, OSŁUPIENIE, KRWIOLECZNICTWO, FERTYCZNOŚĆ, STAN TRZECI, ?CHOROBA FOXA-FORDYCE'A.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.188 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PRZESZKODA; DŁUGOTRWAŁY STAN WYSTĘPOWANIA PEWNYCH OGRANICZEŃ W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU CZŁOWIEKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PRZESZKODA; DŁUGOTRWAŁY STAN WYSTĘPOWANIA PEWNYCH OGRANICZEŃ W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU CZŁOWIEKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HANDICAP niepełnosprawność, przeszkoda; długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HANDICAP
niepełnosprawność, przeszkoda; długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka (na 8 lit.).

Oprócz NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PRZESZKODA; DŁUGOTRWAŁY STAN WYSTĘPOWANIA PEWNYCH OGRANICZEŃ W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU CZŁOWIEKA sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PRZESZKODA; DŁUGOTRWAŁY STAN WYSTĘPOWANIA PEWNYCH OGRANICZEŃ W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU CZŁOWIEKA. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

x