NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PRZESZKODA; DŁUGOTRWAŁY STAN WYSTĘPOWANIA PEWNYCH OGRANICZEŃ W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU CZŁOWIEKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HANDICAP to:

niepełnosprawność, przeszkoda; długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HANDICAP

HANDICAP to:

wyrównanie szans (na 8 lit.)HANDICAP to:

sztuczne wyrównanie szans w zawodnikach sportowych: fory (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PRZESZKODA; DŁUGOTRWAŁY STAN WYSTĘPOWANIA PEWNYCH OGRANICZEŃ W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU CZŁOWIEKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.188

ANALIZA BILANSU, LALKA, ROZTWÓR RINGERA, ARIZONA, ZAGROŻENIE, RAUSZ, NOTARIUSZ, PIES, NIEOPANOWANIE, NAPIĘCIE LĘKOWE, NIEPRZYJAZNOŚĆ, TURGOR, NIESKWAPLIWOŚĆ, GALWANOTERAPIA, NIECZYNNOŚĆ, TĘGORYJEC, ŻYRAFA BARINGO, TASIEMIEC BĄBLOWCOWY, NAWIS INFLACYJNY, ZOONOZA, NIEWYDOLNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, ODPADY KOMUNALNE, KRYZYS, ILLINOIS, DOSTĘP WARUNKOWY, WULGARNOŚĆ, ŚWIATOWOŚĆ, POGOTOWIE STRAJKOWE, REJ, RYJ, SUPREMUM, PULSACJA, PRZESZKODA, SZKAPLERZ, PERFUMA, TWIERDZENIE O ZBIEŻNOŚCI ŚREDNICH, BOSY ANTEK, GŁOWA, UAKARI SZKARŁATNY, MÓZG EMOCJONALNY, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, CHARAKTER, NIHILIZM, ALAGOAS, ZARADNOŚĆ, HUMANIZM, PRAWO KARNE, SZKODNIK, DOŚWIADCZENIE, BEZPŁODNOŚĆ, PODŁOŚĆ, ZRZĘDNOŚĆ, KARNATAKA, KANSAS, CHOROBA ROŚLINNA, SĄCZEK, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, MICHIGAN, OSTATECZNOŚĆ, SPOLEGLIWOŚĆ, LIMFOCYTOPENIA, BEZCZYN, NIEOPATRZNOŚĆ, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, BOTICATU, STAN PSYCHICZNY, ROŚLINA UŻYTKOWA, OBRZYD, SIEROCTWO SPOŁECZNE, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, FRYWOLNOŚĆ, PAŁA, GŁOWA, CIERŃ W OKU, BURŻUJKA, BRONIOZNAWSTWO, NIEPORZĄDNOŚĆ, PERLIS, ZŁOŚLIWOŚĆ PRZEDMIOTÓW MARTWYCH, AKSJOMAT DETERMINACJI, PODKATEGORIA, DEFENSYWNOŚĆ, PITEKANTROP, ANEMIA APLASTYCZNA, REGUŁA MINIMAKSU, NIEPODLEGŁOŚĆ, PÓŁCZŁOWIEK, ROGATA DUSZA, GOTOWOŚĆ, ZMYSŁY, MIĘSO, BÓBR EUROPEJSKI, SĘP ARABSKI, PENSYLWANIA, WARIOGRAF, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, DEMARKACJA, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, ZDROWOTNOŚĆ, ROBOTA, ŻABA SZTYLETOWATA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, TUSZA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, PASZCZA, ZATOKA NIŻOWA, EKUMENA, ZASKOK, TWIERDZENIE STOLZA, ZAPRZĄG, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, RZEŚKOŚĆ, CHIRURGIA DZIECIĘCA, FILOZOFIA, ROPOMOCZ JAŁOWY, MAŁPI ROZUM, DEZADAPTACJA, LINEACJA, ANARCHICZNOŚĆ, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, EFEKT SNOBA, ZASKOK, RĘKA, TRÓJPIENNOŚĆ, WOLNA WOLA, KOŁO FORTUNY, POLE MAGNETYCZNE, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, KENTUCKY, KULTURA, COAHUILA, SCEPTYCZNOŚĆ, WYPAS KULTUROWY, MEDYCYNA KOSMICZNA, AFEKCJA, POSKROMICIEL, CZYRACZNOŚĆ, HIBERNACJA, CZARNA DZIURA, GATUNEK ALLOPATRYCZNY, TRZMIEL DRZEWNY, TEKSAS, BEZPIECZEŃSTWO, OREGON, JALISCO, SAMOOKALECZENIE, LISTWA, STAN WODY, PRÓŻNIA, ROLNICTWO, TORPEDÓWKA LOTNA, UAKARI ŁYSY, ILOSTAN, CZERWONE ŚWIATŁO, PIĘKNY WIEK, ŚLIZG, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, OKULARY SŁONECZNE, BENGAL, DZWONECZNIK WONNY, WYROK, ASAM, PONY AMERYKAŃSKI, PANDEMONIUM, RZECZ, EFEKT SNOBIZMU, DYSKRETNOŚĆ, KA, FRAJERSTWO, UŻYTEK LEŚNY, SKRZYDEŁKO, BYSTROŚĆ, MONOCENTRYZM, RADYKALNOŚĆ, ŚWIADOMOŚĆ, CISZA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, AROMATYCZNOŚĆ, STROIGŁA CHIŃSKA, ALABAMA, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, CYWIL, ŻABA TRAWNA, OGOŃCZOWATE, OPINIA PUBLICZNA, POKÓJ, JURNOŚĆ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, LALA, DŁUGONOGOŚĆ, DEMON, GRZECZNOŚĆ, RACHUNEK, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, PUCOŁOWATOŚĆ, ZDRADLIWOŚĆ, RAMIĘ, NADPŁYNNOŚĆ, TRZMIEL PARKOWY, NASYCENIE, SKAFANDER KOSMICZNY, UKŁAD NACZYNIOWY, LĘK, TAMTEN ŚWIAT, ISTOTA, NERWICOWOŚĆ, NIEPOKORNOŚĆ, OZÓR, RABV, OBLICZE, FOLIARZ, TĘTNICA BIODROWO-LĘDŹWIOWA, PRZEDŁUŻACZ, WICELIDER, AUTONOMIA, PROLAKTYNA, JEDYNACTWO, FILOZOFIA PRZYRODY, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, ŚMIECH, BARIERA, KERALA, RÓWNOWAGA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, PRACZŁOWIEK, BARBARZYŃSKOŚĆ, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, ZRZĄDZENIE, MAHARASZTRA, ENCYKLOPEDYZM, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, ADAM, LINIA, BUŁA, MORFOLOGIA, JESTESTWO, RADIOLOGIA, SAMOWOLNOŚĆ, MOC, NIECIERPLIWOŚĆ, ROZMAMŁANIE, MISSISIPI, WZORNIK, NEVADA, PODGRUPA NIEZMIENNICZA, LOGOPEDA, RASOWOŚĆ, BIEG JAŁOWY, TUŁÓW, PRZEJRZYSTKA, PUCHLINA, PRODUKT, ALIENACJA, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, HOMO VIATOR, LUZACKOŚĆ, CYBERNETYZACJA, DEZINTEGRACJA MROZOWA, ZAPATRYWANIE, MINA, NATARCZYWOŚĆ, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, PIĘTRO HALNE, ALASKA, MIŁOŚCIWOŚĆ, KERMAN, KRZYŻYK, NIEŻYCZLIWOŚĆ, SARNA SYBERYJSKA, SPLOT TRZEWNY, CZARNY MAKAK CZUBATY, TWÓR, ALABAMA, DOŚWIADCZENIE DUCHOWE, VERMONT, INDUKCJA MATEMATYCZNA, STENOKARDIA, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, KOTWICA, GŁOWA, TROLL, DELIKATNOŚĆ, BÓBR RZECZNY, BAWOLEC, STANOWCZOŚĆ, ANDROGINIA, RÓW, BEZŁAD, ASESOR KOLEGIALNY, PRAWA CZŁOWIEKA, DZIEWCZĘCOŚĆ, STATYSTYKA OPISOWA, WYOBRAŻENIE, ŁYSIENIE POSPOLITE, NIEOSTROŻNOŚĆ, ?BŁONNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.188 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PRZESZKODA; DŁUGOTRWAŁY STAN WYSTĘPOWANIA PEWNYCH OGRANICZEŃ W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU CZŁOWIEKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PRZESZKODA; DŁUGOTRWAŁY STAN WYSTĘPOWANIA PEWNYCH OGRANICZEŃ W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU CZŁOWIEKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HANDICAP niepełnosprawność, przeszkoda; długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HANDICAP
niepełnosprawność, przeszkoda; długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka (na 8 lit.).

Oprócz NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PRZESZKODA; DŁUGOTRWAŁY STAN WYSTĘPOWANIA PEWNYCH OGRANICZEŃ W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU CZŁOWIEKA sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PRZESZKODA; DŁUGOTRWAŁY STAN WYSTĘPOWANIA PEWNYCH OGRANICZEŃ W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU CZŁOWIEKA. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast