ZACHOWANIE TYPOWE DLA GÓWNIARZA, GÓWNIARZERII: NIEDOJRZAŁE, GŁUPAWE, OCENIANE NEGATYWNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GÓWNIARSTWO to:

zachowanie typowe dla gówniarza, gówniarzerii: niedojrzałe, głupawe, oceniane negatywnie (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GÓWNIARSTWO

GÓWNIARSTWO to:

młodzież, ludzie niedojrzali (nieletni, ale też pełnoletni zachowujący się niedojrzale); określenie pejoratywne, obraźliwe (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZACHOWANIE TYPOWE DLA GÓWNIARZA, GÓWNIARZERII: NIEDOJRZAŁE, GŁUPAWE, OCENIANE NEGATYWNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.573

KRATA DYSTRYBUTYWNA, ZASZŁOŚĆ, TOPOLOGIA ILORAZOWA, REID, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, NORMA, WAŁĘSAK, OBORA, SHITSTORM, KĄTNIK DOMOWY, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, GŁOWIK, KOSZARKA, OWSIANKA, MAŁŻORACZEK, POLITYKA GOSPODARCZA, DOKTOR KOŚCIOŁA, KATAFRAKTA, WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA, CYGANERIA, JEŹDZIEC APOKALIPSY, JATAGAN, SILOS PASZOWY, PARSEK, STEREOTYPIA RUCHOWA, FRYCOWE, DRAŻLIWOŚĆ, MIKOŁAJCZYK, MIŁOŚĆ, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, ZAGRYWKA, ROZBIERANKA, OWCA, CHOROBA ZAWODOWA, BUSZ, ALBERTYNI, GRUPA INTERESU, KAZUS, ZESPÓŁ USHERA, GALICYJSKOŚĆ, KOMEDIA, NIEOSTATECZNOŚĆ, KRZYWA PROSTOWALNA, DUPOGODZINA, STAŻ ABSOLWENCKI, NAPIWEK, KOZA, KLATKA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, KAMORA, SZTUKATERIA, CENA MAKSYMALNA, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, WARGA SROMOWA, WIEK POPRODUKCYJNY, CURRUS, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, ODZYSK, WYCHOWAWCA, GAŁA, HIENA CMENTARNA, MURŁATA, ARIA, STYL, KLAUZURA, PAKIETOWIEC, LITERATURA ODPUSTOWA, WIEM, GEOMETRIA ELIPTYCZNA, ROZETA, NIEJAWNOŚĆ, WYCHOWAWCZYNI, SYFEK, MASOŃSKOŚĆ, GROOMING, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, ADIUNKT, TONACJA, LEKTURA, SPACER, DŁUGI RÓG, AMERYKAŃSKOŚĆ, POLACTWO, WIGOŃ, DŻUNGLA, SZÓSTKA, ZASTAŁOŚĆ, MAŁŻEŃSKA RULETKA, AGRESJA, ALPRAZOLAM, TEMACIK, KATAFRAKTA, KOPALINA PODSTAWOWA, CAB, PINI, DŁAWIK, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, WYSEPKA, APARTAMENT, KAPOTKA, GRAF SPÓJNY, GEOFIT, JEEP, AKT PŁCIOWY, GRANDA, OJCZYZNA, WKRĘT, MELONOWIEC, SŁOWNICTWO, IMMUNITET MATERIALNY, TERIODONTY, ROKOKO, DOBRO, JĘZYK ARTYSTYCZNY, GETRY, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, FEUDUM, ULTRAFIOLET, CZUBATOŚĆ, PARZONKA, PULPIT, DOM STUDENCKI, ACENA BUCHANANA, NOOB, MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA, MŁODZIEŻOWIEC, KARAKURT, GÓRALSKOŚĆ, MARCHEW PO KOREAŃSKU, ROBOTA, MATUTE, MIKROKULTURA, GORCZYCA, RDZA ZBOŻOWA, KAJUTA, ZIOMEK, SUBSYSTENCJA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, SYF, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, POMPELA, OBOL, ADRES PAMIĘCI, PROSUMPCJA, HIPOTEZA EKSPANDUJĄCEJ ZIEMI, ZNAK CZASÓW, ATLAS, BAR TLENOWY, PIEPRZ, JATA, SUGESTIA, CZUPURNOŚĆ, CEL, ESTRADOWOŚĆ, DZIAŁANIE, SYGNAŁ CIĄGŁY, WSTĘP WOLNY, TENOR BOHATERSKI, EUROPEJSKOŚĆ, PAROBEK, ŻABIA LASKA, SZPARNICOWATE, KUWETA, TABU, ASIA, SYGNAŁ ZIELONY, KIFOZA, WOZIDŁO, EKA-PIERWIASTEK, OBIPIĘTA, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, POWAŻNY WIEK, AKR, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, ZAŚPIEW, ZACHOWANIE, FIORD, TYKA, AGREST, DZIECKO EPOKI, KITEL, WYCIĄG LABORATORYJNY, RIGOROSUM, KROTON, MODERN, OBWÓD ELEKTRYCZNY, KISZKA SZWEDZKA, EUFONIA, OSTĘP, JEGO WYSOKOŚĆ, METYLOTROFIA, SZKOLNOŚĆ, HORDA, SARMACKOŚĆ, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, ALERT, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, SUMAK, CZYN LUBIEŻNY, GÓWNIARSTWO, ZGRZYBIAŁOŚĆ, KORDEGARDA, SYGNALIZACJA ŚWIETLNA, KOSZAROWOŚĆ, BAŁWAN, FEJHOA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, KUM, POMNIK, ŻOŁD, NIETOLERANCJA, KOSZ, LUKRECJA, KUWETKA, GALON, PÓŁKOLONIE, HERBATA, KERO, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KRATA ROZDZIELNA, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, TORY, DRAPACZ, OBRĘB EWIDENCYJNY, CAMPANILA, WALIJSKI KUC GÓRSKI, OSOBNIK, FASOLA SOJOWA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, KOD OGRANICZONY, SOWIET, MARZANNA, DRATWA, PÓŁTORAK, TOSKAŃSKI, BALON METEOROLOGICZNY, ACAN, GAR, KOŃ TROJAŃSKI, MODELKA, SZUM INFORMACYJNY, ETON, PRAJĘZYK INDOEUROPEJSKI, ŻAKINADA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, ZNACZEK, ROZPRZA, EMPORA, KITEKAT, KRYMINAŁ, SIECZKA, RURKI, KUNAFA, ŁASKAWCA, ROZSTAW BOŚNIACKI, POKÓJ DZIECINNY, POSUNIĘCIE, ALPINARIUM, STENOBIONT, KORA, OCZKO W GŁOWIE, RZEMIOSŁO, KOŁCHOZ, SKLEP ZOOLOGICZNY, GRUPA ROZWIĄZALNA, GAWĘDA SARMACKA, KUPA, SOCZEWICA, BŁYSK, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, KAUTER, DOBÓR PŁCIOWY, ZESPÓŁ CHOROBOWY, LICZBA PRZECIWNA, SANDAŁOWIEC, PÓŁKOLONIA, INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, SZYJA, KIERUNKOWY, KONTENERYZACJA, CHOCHOŁ, STOPIEŃ WARSTWICOWY, TRYBUNA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, MELODYJNOŚĆ, PAJACYK, ZAPYLACZ, KANAŁ, SKORPION, HURMA, KLEIK, KOSZER, PROCES POLITROPOWY, GRODŹ, REKREACJA, ZASIŁEK, IKONA, WITALIZM, POSIADY GÓRALSKIE, ?BUDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.573 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZACHOWANIE TYPOWE DLA GÓWNIARZA, GÓWNIARZERII: NIEDOJRZAŁE, GŁUPAWE, OCENIANE NEGATYWNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZACHOWANIE TYPOWE DLA GÓWNIARZA, GÓWNIARZERII: NIEDOJRZAŁE, GŁUPAWE, OCENIANE NEGATYWNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GÓWNIARSTWO zachowanie typowe dla gówniarza, gówniarzerii: niedojrzałe, głupawe, oceniane negatywnie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GÓWNIARSTWO
zachowanie typowe dla gówniarza, gówniarzerii: niedojrzałe, głupawe, oceniane negatywnie (na 11 lit.).

Oprócz ZACHOWANIE TYPOWE DLA GÓWNIARZA, GÓWNIARZERII: NIEDOJRZAŁE, GŁUPAWE, OCENIANE NEGATYWNIE sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ZACHOWANIE TYPOWE DLA GÓWNIARZA, GÓWNIARZERII: NIEDOJRZAŁE, GŁUPAWE, OCENIANE NEGATYWNIE. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x