MUSUJĄCY NAPÓJ Z MLEKA FERMENTOWANEGO ZAWIERAJĄCY CHARAKTERYSTYCZNĄ MIKROFLORĘ ZIAREN KEFIROWYCH; NAPÓJ ZALICZANY DO PRODUKTÓW MLECZARSKICH O NAJWYŻSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH ODŻYWCZYCH I DO NAJSTARSZYCH W GRUPIE MLECZNYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KEFIR to:

musujący napój z mleka fermentowanego zawierający charakterystyczną mikroflorę ziaren kefirowych; napój zaliczany do produktów mleczarskich o najwyższych właściwościach odżywczych i do najstarszych w grupie mlecznych napojów fermentowanych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KEFIR

KEFIR to:

porcja kefiru, zazwyczaj jego opakowanie (kubeczek, kartonik), choć może to też być porcja podana w naczyniu, np. zamówiona w lokalu gastronomicznym (na 5 lit.)KEFIR to:

napój z pasteryzowanego poddanego fermentacji mleka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MUSUJĄCY NAPÓJ Z MLEKA FERMENTOWANEGO ZAWIERAJĄCY CHARAKTERYSTYCZNĄ MIKROFLORĘ ZIAREN KEFIROWYCH; NAPÓJ ZALICZANY DO PRODUKTÓW MLECZARSKICH O NAJWYŻSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH ODŻYWCZYCH I DO NAJSTARSZYCH W GRUPIE MLECZNYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.319

ARABIKA, PÓŁMETAL, TRAWA PASTEWNA, RODZIMOŚĆ, TRZMIEL RUDOSZARY, FAST FOOD, KWAS DIKARBOKSYLOWY, KIELONEK, NOCOŚWIETLIK, WYTRAWNOŚĆ, EPOKSYD, KOSZYK, MIÓD, GRZANKA, DUJKER CZARNY, LUSTRZEŃ, FIGURA HERALDYCZNA, APTEKA, SUTKA, KIRSZ, SORBET, SER PARMEZAŃSKI, BEZ POSPOLITY, JEZIORO POLITROFICZNE, PANGOLIN PIĘCIOPALCZASTY, WASZA ŚWIĄTOBLIWOŚĆ, KISIEL MLECZNY, SERNIK, LEKTORAT, MIÓD SZTUCZNY, LIST PROSKRYPCYJNY, MOBBING, GARNA, PTASIE MLECZKO, KAJMAK, SEGREGACJA RASOWA, ANDEZYN, KWAS LIZERGINOWY, WYRÓB ALKOHOLOWY, PRZYPIS BIBLIOGRAFICZNY, WIGILIA, JAK, ŚWIEŻAK, FUNKCJA ACKERMANNA, MAGNEZ, LABRADOR, TROCINIARKI, PRZECHOWALNICTWO, OWCA, DEKLARACJA, KETONOKWAS, TOMBAK, AZYDEK, TAKSON POLITYPOWY, HEKSOZA, LAMA, MIEJSCE, INFLACJA BAZOWA, ADMIRALICJA, MUCHOŁÓWKA, CZEKOLADA, KOBIAŁKA, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, PANGOLIN OLBRZYMI, ORANŻADA, SPIŻARKA, OPINIOTWÓRCA, KASZA, MLECZKO, KOWAR, SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY, DESMIN, TUCERNA, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, PIES MINIATUROWY, CZARNA STOPA, PLIK DZIENNIKA, KOZAK, DIALIZA, SOCZEWICA, WINO OWOCOWE, ŻÓŁWIE MUŁOWE, SER TYLŻYCKI, KOTYLOZAURY, ZUPA NIC, WSTRZĄS, MIARA HAARA, STRZYK, ANTIGUA, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, PAŁECZNIK, KOKTAJL, LUKRECJA, KWOTA MLECZNA, SIECIARKA, LUKRECJA, ELEWATOR, CHŁODNIK LITEWSKI, KRUPNIK, IZOCYJANIAN, WEKSEL TRASOWANY, ANOLIS BRODATY, PANGOLIN MALAJSKI, PROCH BEZPŁOMIENNY, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, ŚRUTA SOJOWA, LIOFILIZACJA, CEKOTROFIA, NAPÓJ GAZOWANY, WIDŁOZĄB LEŚNY, BUDYŃ, MIKSER, INICJATYWA OBYWATELSKA, AMYLAZA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, KAWA, PUŁKOWNIK, KOZA, MOŹDZIERZ, ARABICA, MATKA, WINO, DESKA ROZDZIELCZA, TYTULATURA, DUJKER CZARNOCZELNY, SERNIK, CHIKUWA, POPITA, TROCINIARKOWATE, ZANOKCICOWATE, PRZEMYSŁ CUKIERNICZY, KALINA, MIĘTA PIEPRZOWA, KONIAK, HETMAN POLNY KORONNY, KAZACZOK, KWAS LIZERGOWY, BETON, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, KABANOS, COCKTAIL, FLUID, KSIĘGA LITURGICZNA, ZLEWNIA, KEFALINA, SOMA, TASMANIOZAUR, PANGOLIN JAWAJSKI, TERMOS BUFETOWY, KĄT OSTRY, BRUNATNICA, PARZENICA, JAGIELNIK, DOPALACZ, ZAPITKA, KAWA MIELONA, ZESPÓŁ, KRĘGOWCE, BYK SYCYLIJSKI, WESZ WIELORYBIA, ORION, MAŚĆ KOŃSKA, KAROTEN, WAGANT, UKŁAD SCALONY, MLEKO W PROSZKU, RYJOSKOCZEK, TOFU, DUJKER SIWOPRĘGI, JAGŁY, MIRINDA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, HOOP, LIKWOR, ŁĄCZNIK, KALANDRYNIA, KWIAT PRĘCIKOWY, CŁO PROHIBICYJNE, SER ŻÓŁTY, TWARÓG, TRZMIEL POLNY, WIGORCZYK LUCERNOWIEC, METALOID, EUFONIUM, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, WIDŁOZĘBOWCE, MRZYK, INKA, KERMES, KONDOROWATE, ŁUK, AKORDEON, ELEWATOR ZBOŻOWY, ANKIETA PERSONALNA, EGG NOG, ALDEHYDOALKOHOL, ORANŻADA, ZASTAWA STOŁOWA, CYGARO, MOZZARELLA, POLIESTER, ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY, WSTĘŻNICE, HARMONIA, TERMOPLASTYKA, MORAWSKI, DIDINIUM, ESENCJA, LIKWOR, POPSONG, LECYTYNA, BIAŁY METAL, SPÓJNICA LUCERNOWA, CYTRYNADA, ODPAD POUŻYTKOWY, PANGOLIN INDYJSKI, SAKE, PIECZYWO CUKIERNICZE, TARCZA HERBOWA, SER LIMBURSKI, JĘZYK WOGULSKI, TRZMIEL RUDY, KRUSZON, PARMEZAN, KWIAT MĘSKI, KAWA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, SIEJBA, MELIT, HERBATKA, PRODUKCJA, LIKTOR, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, SALEP, SIKI ŚWIĘTEJ WERONIKI, KAJMAK, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, LEGENDA, WEKSEL WŁASNY, JOGURT, MLECZARZ, POWSTANIE WARSZAWSKIE, WYRÓB SPIRYTUSOWY, OWOC, DEDERON, ARCHEOTYRIS, JOGURCIK, CZARA, LEASING OPERACYJNY, SER, MAZAGRAN, KOBIERNIK POSTRZĘPIONY, METANIT, KAWA, SIKI, OGRÓDEK PIWNY, HIENA, KOLCZATKOWATE, KAJMAK, SARDYNELA, NAPÓJ, KOT SYJAMSKI, ZIELONA WRÓŻKA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, ZBITEŃ, TRUNEK, CENOTAF, MŁOT, GORYL, UMOWA KONTRAKCYJNA, ADAKS, BEZPIECZNE ZAPASY, KOMPLEKS, OKSKARBAZEPINA, KETOKWAS, POIDŁO, PRZECHOWALNICTWO, TERGAL, NAPINACZ, ARABSKI, NAZWA ATRYBUTYWNA, KOBIERNIK ARNOLDA, ŁUBIANKA, ZNAK TOWAROWY, SPÓJNICA, IMINA, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, CZÓŁENKO, URNA, SZCZEPIONKA NAWOZOWA, KORIACY, ANTETONITRUS, STYLON, JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ, RACKA, KEFIR, FANTA, DUJKER OGILBY’EGO, ?LENIWCE DWUPALCZASTE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.319 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MUSUJĄCY NAPÓJ Z MLEKA FERMENTOWANEGO ZAWIERAJĄCY CHARAKTERYSTYCZNĄ MIKROFLORĘ ZIAREN KEFIROWYCH; NAPÓJ ZALICZANY DO PRODUKTÓW MLECZARSKICH O NAJWYŻSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH ODŻYWCZYCH I DO NAJSTARSZYCH W GRUPIE MLECZNYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MUSUJĄCY NAPÓJ Z MLEKA FERMENTOWANEGO ZAWIERAJĄCY CHARAKTERYSTYCZNĄ MIKROFLORĘ ZIAREN KEFIROWYCH; NAPÓJ ZALICZANY DO PRODUKTÓW MLECZARSKICH O NAJWYŻSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH ODŻYWCZYCH I DO NAJSTARSZYCH W GRUPIE MLECZNYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KEFIR musujący napój z mleka fermentowanego zawierający charakterystyczną mikroflorę ziaren kefirowych; napój zaliczany do produktów mleczarskich o najwyższych właściwościach odżywczych i do najstarszych w grupie mlecznych napojów fermentowanych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KEFIR
musujący napój z mleka fermentowanego zawierający charakterystyczną mikroflorę ziaren kefirowych; napój zaliczany do produktów mleczarskich o najwyższych właściwościach odżywczych i do najstarszych w grupie mlecznych napojów fermentowanych (na 5 lit.).

Oprócz MUSUJĄCY NAPÓJ Z MLEKA FERMENTOWANEGO ZAWIERAJĄCY CHARAKTERYSTYCZNĄ MIKROFLORĘ ZIAREN KEFIROWYCH; NAPÓJ ZALICZANY DO PRODUKTÓW MLECZARSKICH O NAJWYŻSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH ODŻYWCZYCH I DO NAJSTARSZYCH W GRUPIE MLECZNYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - MUSUJĄCY NAPÓJ Z MLEKA FERMENTOWANEGO ZAWIERAJĄCY CHARAKTERYSTYCZNĄ MIKROFLORĘ ZIAREN KEFIROWYCH; NAPÓJ ZALICZANY DO PRODUKTÓW MLECZARSKICH O NAJWYŻSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH ODŻYWCZYCH I DO NAJSTARSZYCH W GRUPIE MLECZNYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x