NAPÓJ ALKOHOLOWY UZYSKIWANY W WYNIKU FERMENTACJI MOSZCZU WINOGRONOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WINO to:

napój alkoholowy uzyskiwany w wyniku fermentacji moszczu winogronowego (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WINO

WINO to:

inna nazwa koloru pik w kartach (na 4 lit.)WINO to:

karta koloru pik (na 4 lit.)WINO to:

winorośl (na 4 lit.)WINO to:

porcja wina, zazwyczaj o butelce tego trunku, rzadziej o porcji w naczyniu (na 4 lit.)WINO to:

w fizyce: hipotetyczna cząstka elementarna; superpartner bozonu W (na 4 lit.)WINO to:

napój alkoholowy z przefermentowanych owoców np. winogron (na 4 lit.)WINO to:

słodkie lub wytrawne (na 4 lit.)WINO to:

pite z lampki (na 4 lit.)WINO to:

tokaj lub bordo (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAPÓJ ALKOHOLOWY UZYSKIWANY W WYNIKU FERMENTACJI MOSZCZU WINOGRONOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 922

KIJ, TERPEN, MLEKO W PROSZKU, DĘBIANKA, ROZWÓJ OSOBNICZY, SPECJACJA, SALEP, TLENEK, KONWOLUCJA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, GLUTYNA, POGOTOWIE, WŁÓKNO WĘGLOWE, EWANGELICYZM, OKSYDAZA, APERITIF, CHABLIS, WINO, KISZONKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, PTOMAINA, KOMUNIA, OCET WINNY, PARALIŻ DECYZYJNY, LIKWOR, MEMBRANA, ROZGRZEWACZ, IZOPRENOID, INDUKTYWNOŚĆ, ANTECEDENCJA, ZADRAPANIE, DAMAST SKUWANY, ALIT, PROSZEK KAKAOWY, OGNISKO MAGMOWE, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, PORTWEIN, RÓŻNICA, ZESPÓŁ USHERA, KRYZYS GOSPODARCZY, WINO, TLENEK KWASOWY, POLICHLOREK WINYLU, BRODAWKA PŁCIOWA, SAMOZAPALENIE SIĘ, KOMPOT, CHLEB PSZCZELI, KAMIEŃ, POLICHLOROPREN, DROGA GRUNTOWA, ZYMOLOGIA, PRZESTRZELINA, LIMONIADA, JEDNOPOLÓWKA, BARWA NALECIAŁA, POLICHLOREK, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, KROWIAK, PEDAŁÓWKA, ROBUSTA, KIR, ENERGETYK, CZEKOLADA, CABERNET, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, STYPENDIUM, RODZINA PATCHWORKOWA, BEKA, ARABICA, GÓRY FAŁDOWE, BORDO, SOMA, WINO MARKI WINO, ZAPOJA, KORDIAŁ, DWUNASTKA, PIWKO, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, HYZOP, WIĄZANIE JONOWE, TYNKTURA, GIRLANDY WYSP, ŻUBROŃ, EKRAN LUMINESCENCYJNY, GLINKA KAOLINOWA, SAMOZAPALENIE, WYRÓB SPIRYTUSOWY, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, MAMROT, UDAR SŁONECZNY, BLACK METAL, ZIELENIAK, KISZKA, JEZIORO EWORSYJNE, WÓDKA, CROSSING-OVER, DRINK, NAPÓJ, WINO ZIOŁOWE, APARAT, BIOGAZ, GRA LOSOWA, BĄBELKI, PIWO, EKSPERT SĄDOWY, PASTELOWA NORKA, MEGATSUNAMI, ŁAŃCUCH MARKOWA, AMNEZJA POURAZOWA, REWALIDACJA, MOC PRZEROBOWA, POLIIMID, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, ORANŻADA, FERMENTACJA MLECZANOWA, PERSZERON, KAWA, ZGORZELINA, ŁUPEK CHLORYTOWY, WALEC, HERBATA CZARNA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, CYPROFLOKSACYNA, NARECZNICA, OLIWA, WĘGIEL KOPALNY, PIWO, OPALENIZNA, OKNO TEKTONICZNE, GRENADYNA, FRANCA, PEPSI, SKAŁA ALITOWA, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, ANTAŁ, KRYSTALIZACJA RÓWNOWAGOWA, NAPÓJ WINOPODOBNY, GRZYBEK TYBETAŃSKI, DZIUPLA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, JONOGRAM, UCHO ZAPAŚNIKA, TRUNEK, ARGUMENT, UDAR, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, BEZWODNIK, GAJNIK LŚNIĄCY, CUBA LIBRE, WINO, CYDR, MĄKA, JEZIORO DRUMLINOWE, HERBATA, PRZEŻYCIE, WERMUT, WÓDKA, MAŚLACZ, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, NALEWKA, TONIK, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, ZIELONA WRÓŻKA, WIĄZANIE ESTROWE, CHMURA KŁĘBIASTA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, BRĄZOWY PODKARZEŁ, KAKAO, BEŁT, PSEUDOPODIUM, PIASKOWIEC KWARCOWY, TONIK, ZENDRA, RUM, KOLONIA, SOMA, ŚRUBOKRĘT, SPIROGRAM, FANTA, ZAKŁAD HANDICAP, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PIWO, SCAN, INDYKAN, OPERATOR ARYTMETYCZNY, JEZIORO TEKTONICZNE, TORF, LINKOMYCYNA, NAPÓJ GAZOWANY, DEKOKT, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, ARENGA, JEREZ, MULTIPLET WIDMOWY, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, PONCZ, NAWYK, POGOTOWIE, GEN HIPOSTATYCZNY, ZAMRÓZ, WINO DESEROWE, SPIĘCIE, PRZERWANIE CIĄŻY, GROG, SZKLIWO WULKANICZNE, COCA-COLA, ZGORZEL, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, ABSTRAKCJA, WYGRANA, KOSZT INWESTYCYJNY, WYGŁAD TEKTONICZNY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, SEJSMIKA, PUR, KOLA, KŁYKCINA KOŃCZYSTA, GWIZD, TRZĘSIENIE ZIEMI, SKLERODERMIA, IZOLAT, ZASTRZAŁ, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, ZAWAŁ BLADY, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, ANTAŁEK, APARAT KIPPA, DOBRO POŚLEDNIE, OLEJ SILNIKOWY, AKROCYJANOZA, ROZBIEŻNOŚĆ, SPLOT, WCISTEK, CABERNET, LOGOWANIE, KAWERNA, GAZ GENERATOROWY, TERMOMETR ALKOHOLOWY, LAGER, DYWERGENCJA, KUMYS, PERŁA, KŁYKCINA, GEN WĘDRUJĄCY, GERRYMANDERING, PALIWO KOPALNE, ZŁOŻE MINERALNE, COLA, ŁUK WYSP, KRAJE, CABERNET, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, ARMANIAK, MOSZCZ GRONOWY, CHICHA, SEK, BRUZDKOWANIE, EKRANIZACJA, ELEKTRORETINOGRAM, KOŹLAK, ATMOSFERA, PRZYZWYCZAJENIE, PURPURA, BIEGŁY SĄDOWY, BENZYNA SYNTETYCZNA, SPRITE, ZDANIE EGZAMINU, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, USKOK, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, HORYZONT, NAPÓJ WINOPOCHODNY, KAWA ROZPUSZCZALNA, KARA PIENIĘŻNA, TRYUMF, KULTYWAR, SYNTEZA, POLIURETAN, ANTAŁ, ANGIOPLASTYKA, ICE TEA, UDAR MÓZGOWY, TSUNAMI, CIELENIE SIĘ LODOWCA, KAUCZUK BUTYLOWY, ALPAGA, MAZAGRAN, DZIKIE WINO, INDUKCYJNOŚĆ, SALDO DEBETOWE, WĘGRZYN, IMINA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, RANINA, ANAGA, ROKPOL, ?ZWARCIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 922 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAPÓJ ALKOHOLOWY UZYSKIWANY W WYNIKU FERMENTACJI MOSZCZU WINOGRONOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAPÓJ ALKOHOLOWY UZYSKIWANY W WYNIKU FERMENTACJI MOSZCZU WINOGRONOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WINO napój alkoholowy uzyskiwany w wyniku fermentacji moszczu winogronowego (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WINO
napój alkoholowy uzyskiwany w wyniku fermentacji moszczu winogronowego (na 4 lit.).

Oprócz NAPÓJ ALKOHOLOWY UZYSKIWANY W WYNIKU FERMENTACJI MOSZCZU WINOGRONOWEGO sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - NAPÓJ ALKOHOLOWY UZYSKIWANY W WYNIKU FERMENTACJI MOSZCZU WINOGRONOWEGO. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

x