ANGIELSKI CHEMIK I PATOLOG (1898-1968); WYODRĘBNIŁ PENICYLINĘ I OPRACOWAŁ METODY JEJ PRODUKCJI, NAGRODA NOBLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FLOREY to:

angielski chemik i patolog (1898-1968); wyodrębnił penicylinę i opracował metody jej produkcji, nagroda Nobla (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANGIELSKI CHEMIK I PATOLOG (1898-1968); WYODRĘBNIŁ PENICYLINĘ I OPRACOWAŁ METODY JEJ PRODUKCJI, NAGRODA NOBLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.902

PESCHEL, SMITH, ALBERTI, SYMETRIA PŁASZCZYZNOWA, PERKOZEK, KEYNES, POWIŚLE, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ROBBINS, STANLEY, CAVALLINI, MIKROFILAMENT, CHRZĄSTKA TARCZOWATA, WARKA, GOBAT, KAPITAŁ SPOŁECZNY, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, PROCES GLEBOTWÓRCZY, DRYDEN, HALLEY, SURFAKTANT, DARWIN, GODŁO PROMOCYJNE, UCHWAŁA NEGATYWNA, GĄSIOREK, MARSYLIA CZTEROLISTNA, KOSZT CAŁKOWITY, ODCISK PALCA, MIŚ, NEURON LUSTRZANY, BAMBUS, HENCH, SALAMI, HOFF, CAMERON, WATYKAŃSKA RULETKA, ADRIAN, OSTATNIA POSŁUGA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, STRASZAKI, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, KOMPETENCJA TWARDA, WESLEY, WILSON, WELLER, NAGRODA RZECZOWA, EULER, SATURACJA, JENSEN, EHRHARD, JOHN MAYNARD KEYNES, MAGGI, DAKRON, DACRON, DEFICYT BUDŻETOWY, MELASA, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, BACON, MARKER NOWOTWOROWY, AMETYST, SZEKSPIR, HISTON, KELLER, FRANK, ASTON, STYCZNA, AHISTORYCZNOŚĆ, TIPPETT, DARWIN, ŚWIĄTEK, KIPLING, PRASA, KWOTA CUKROWA, PRODUCENT, PUDLINGOWANIE, ROMNEY, BENTHAM, FRANK, ŁUK AORTY, BOWEN, MINÓG RZECZNY, KERATOPLASTYKA DRĄŻĄCA, CLIFORD, KĄT MIĘDZY PROSTĄ A PŁASZCZYZNĄ, MELASA, FALABELLA, DRAPACZ, ŚWIADEK KORONNY, SPIĘCIE, EIGEN, KOSZT MARGINALNY, HOGARTH, HUBA, NEUROOBRAZOWANIE, MECZ MISTRZOWSKI, PRYMITYWIZM, COOK, MARE, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, KEATS, AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, FORDON, PRACA, DOBRA POŚREDNIE, HEYMANS, FORMA KWADRATOWA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, DIAMENT, GĄBKA, ROŚLINA KOPALNA, SELEKTOR NEUTRONÓW, NUMERYCZNY MODEL TERENU, BARWNIK AZOWY, HALES, DŁUGOSZOWATE, EFEKT SORETA, ANTAR POLARNY, IZBA WYŻSZA, CAYLEY, WALD, ZATOR PŁUCNY, HAGGARD, ADA, ASTON, WNIEBOWZIĘTA, LEWICOWOŚĆ, KORYTO RZEKI, BEHRING, KONSERWATYSTA, JĘZYK EZOPOWY, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, WZNIOS KAPILARNY, HOHENZOLLERNOWIE, WEDDEL, STRANG, START-UP, PERNAMBUK, GEREZA BIAŁOBRODA, BŁYSKOTKA, PRZEDMIOT PRACY, ZNAJOMY Z WIDZENIA, ANDRIOLLI, MONOPOL FISKALNY, PSYCHOHIGIENA, HUGGINS, DOYLE, KELVIN, PROSUMPCJA, ZJAWISKO KERRA, ELIPSOIDA OBROTOWA, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, GREY, GORCZYCA, SOLOMON, KWADRANT, PODSTAWA, DUMAS, PIŁOKSZTAŁTNE, ZWARCIE, KLINKIER CEMENTOWY, KIJ BEJSBOLOWY, INDUKCJA MATEMATYCZNA, SREBRO, KLEJONKA, JEROME, WERYFIKACJA, LÓD MORSKI, RZEKOTKOWATE, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, TATUAŻ, GRUPA ILORAZOWA, PORTER, GEOGRAFIA, CZEP, STRZEMIĄCZKO, GACEK WIELKOUCH, DODATEK PASZOWY, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, LÓD MARTWY, ZBROJA GOTYCKA, OWEN, ABAŻUR, DATOWANIE IZOTOPOWE, CALVIN, MILUTIN, ENERGIA DYSOCJACJI, BLACK, ZRAZIK, PÓŁKULA, GRAHAM, JAKUCK, KOŚĆ POTYLICZNA, ANALITYK, CHOINA, ANGLIZOWANIE, KASTLER, TURNER, NOŻYCE CEN, KNECHT, SHAW, OSTWALD, BADANIE PRZESIEWOWE, PROCES HYDROTERMALNY, ZIEGLER, MELIORACJA WODNA, CRICK, JEVONS, GALON ANGIELSKI, MASKA, FALKON, BELLOC, SAMOPAŁ, IDA, PRODUKTYWNOŚĆ WIELOCZYNNIKOWA, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, GRAMATYKA, ŚNIEDŹ, GORZKA, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, NEKROZA, AALTO, TARLATAN, FIZYKA MEDYCZNA, FRAKCJONISTA, LEWIS, GWASZ, ANTIDOTUM, PAPIER BEZDRZEWNY, TECZKA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, WYTWÓRCZOŚĆ, HESS, GEER, HESS, SYSTEM POMIAROWY, DEPOZYT SĄDOWY, SEGRE, AMORTYZACJA PODATKOWA, PAR, PLANETA TYPU JOWISZ, BAMBERG, BÓBR WSCHODNI, BEARDSLEY, PRZEMYSŁ, BALATA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, SALETRA, ARRHENIUS, TALBOT, OPASKA, BIOINFORMATYKA, BETHE, CHEMIK, ROCAILLE, GAMEPLAY, BLACK, SUMATOR, KRWIODAWSTWO, MEDYCYNA SPORTOWA, SŁUGA, FRISCH, WEIGL, METAPLAN, GREYHOUND, FIZJONOMIKA, BAT MICWA, ADDINSELL, ROŚLINA PSZCZELARSKA, WURTZ, CUKRZYCA, OPASANIE, NERNST, TENIS, NATURYSTA, OCHRONA PATENTOWA, FONIATRIA, ZLEWNIA, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, OSTRIA, WIESEL, ZEEMAN, KLAKSON RĘCZNY, ZGRUBIAŁOŚĆ, BAZA, LILLO, PODPORA, SCYNK, CHEMOAUTOTROF, POZYTON, TEZA, DAUSSET, DOBRO INWESTYCYJNE, HUGHES, ?JENTYS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.902 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANGIELSKI CHEMIK I PATOLOG (1898-1968); WYODRĘBNIŁ PENICYLINĘ I OPRACOWAŁ METODY JEJ PRODUKCJI, NAGRODA NOBLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANGIELSKI CHEMIK I PATOLOG (1898-1968); WYODRĘBNIŁ PENICYLINĘ I OPRACOWAŁ METODY JEJ PRODUKCJI, NAGRODA NOBLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FLOREY angielski chemik i patolog (1898-1968); wyodrębnił penicylinę i opracował metody jej produkcji, nagroda Nobla (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FLOREY
angielski chemik i patolog (1898-1968); wyodrębnił penicylinę i opracował metody jej produkcji, nagroda Nobla (na 6 lit.).

Oprócz ANGIELSKI CHEMIK I PATOLOG (1898-1968); WYODRĘBNIŁ PENICYLINĘ I OPRACOWAŁ METODY JEJ PRODUKCJI, NAGRODA NOBLA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ANGIELSKI CHEMIK I PATOLOG (1898-1968); WYODRĘBNIŁ PENICYLINĘ I OPRACOWAŁ METODY JEJ PRODUKCJI, NAGRODA NOBLA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x