DŻUMA, ŚMIERTELNA CHOROBA ZAKAŹNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MÓR to:

dżuma, śmiertelna choroba zakaźna (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MÓR

MÓR to:

epidemia (w historii najczęściej była to epidemia dżumy lub czarnej ospy) zwykle nieznanej współczesnym strasznej choroby (na 3 lit.)MÓR to:

choroba wirusowa atakująca świnie i dziki (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DŻUMA, ŚMIERTELNA CHOROBA ZAKAŹNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 614

DYSTONIA TORSYJNA, CHOROBA ROŚLIN, CHOROBA RENDU-OSLERA-WEBERA, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, CHOROBA BOSTOŃSKA, GRZYBICA, EGZEMA, CZERWONKA, NOSEMOZA, CHOROBA LENEGRE'A, CHOROBA KIENBÖCKA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, LISZAJ BIAŁY, PLAMICA, CHOROBA JANSKY'EGO-BIELSCHOWSKY'EGO, WAGINOZA, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, ŚNIEĆ, GENIUSZ, CHOROBA REUMATYCZNA, OPRYSZCZKA WARGOWA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, CHOROBA CHRISTMASA, DYFTERIA, CZARNA OSPA, CHOROBA, CHOROBA ZASADOWA, PAPPATACI, MĄCZNIAK, ZGNILEC, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, CHOROBA MORSKA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, CHOROBA NASU-HAKOLI, GLIKOGENOZA, CHOROBA DEVICA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, CHOROBA CHARCOTA-MARIEGO-TOOTHA, JASKRA, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, PARCH, PUCHLINA WODNA, LEUKODYSTROFIA, CHOROBA HODGKINA, DAWKA ŚMIERTELNA, ZARAZA, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, TSE, LISZAJ PŁASKI, DUR RZEKOMY, GANGLIOZYDOZA GM2, PATOLOGIA, SKAZA MOCZANOWA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, CHOROBA BATTENA, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, WRZÓD WENERYCZNY, CHOROBA FOIXA-ALAJOUANINE, KRĘTKOWICA, TYFUS PLAMISTY, DŁAWIEC, CHOROBA KAWALERSKA, CHOROBA DYPLOMATYCZNA, CHOROBA WHIPPLE'A, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, CHOROBA WODUNKOWA, CHOROBA FRIEDREICHA, OSPA, OSPOWATOŚĆ, CHOROBA AUJESZKYEGO, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, NUŻYCA, CHOROBA ANGIELSKA, PLEŚNIAWKA, WYPRYSK, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, PEBRYNA, CHOROBA UHLA, ZESPÓŁ SZPIKOWO-TRZUSTKOWY PEARSONA, CHOROBA LEVA, CENUROZA, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, ZIARNICA, KOKLUSZ, SCHIZOFRENIA, CHOROBA DZIEDZICZNA, RIKETSJOZA, ACYDURIA OROTOWA, GRZYB, ZWYRODNIENI STAWU BIODROWEGO, CHOROBA SPRENGLA, CHOROBA TRZEWNA, CHOROBA ZWIERZĄT, STWARDNIENIE ROZSIANE, NOSÓWKA, RAK, CHOROBA WENERYCZNA, RÓŻA, CHOROBA RITTERA, KADUK, ACHALAZJA, KONFLIKT SEROLOGICZNY, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, GENODERMATOZA, CHOROBA ROŚLINNA, NIEMIAROWOŚĆ, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, MIKOZA, PLAMISTOŚĆ, MOZAIKA, GŁOWNIA PYLĄCA, DUR POWROTNY, CHOROBA MORGELLONÓW, CHOROBA DAVIDSONA, CHOROBA RDZY, BABESZJOZA OWIEC, CHOLERA, ENZOOTYCZNA BIAŁACZKA BYDŁA, KUSTRZEBKA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, CHLOROZA, ROZEDMA PŁUC, AIDS, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, CHOROBA DUCHA, CHOROBA SOMATYCZNA, BALANTIDIOZA, SKLEROZA, BORNASKI, HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, GRUŹLICA ZWIERZĄT, EGZEMA DZIECIĘCA, CHOROBA PSYCHICZNA, CHOROBA ZARAŹLIWA, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, CHOROBA BAWEŁNIANA, CHOROBA GRZYBOWA, ZESPÓŁ BEHRA, CZARNA KOMEDIA, ZGNILEC EUROPEJSKI, CHOROBA GÓRNIKÓW, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, KATAR KISZEK, CHOROBA HISA-WERNERA, CHOROBA HISZPAŃSKA, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, CHIKUNGUNYA, CHOROBA KOSTMANNA, CHOROBA KAWASAKI, CHOROBA FAZIO-LONDE, CHOROBA KESONOWA, KAMICA MOCZOWA, CHOROBA MOTYLICZA, OMSKA GORĄCZKA KRWOTOCZNA, CHOROBA KRÓLEWSKA, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, OSTRE ZAPALENIE KRTANI, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, DEMODEKOZA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, PĘCHERZYCA, CHOROBA, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, CHŁONIAK, CHOROBA PLUMMERA, CHOROBA GENETYCZNA, CHOROBA WTRĘTOWA, LUPINOZA, ODRA, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, ANAPLAZMOZA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, CHOROBA ZAKAŹNA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, CHOROBA KŁUSOWA, CHOROBA WRODZONA, CHOROBA REFSUMA, BRADSOT, CHOROBA GAMSTORP, CHOROBA D'ACOSTY, SZANKROID, CHOROBA SEGAWY, WRODZONA DYSTROFIA MIĘŚNIOWA FUKUYAMY, CHOROBA WOLMANA, CHOROBA ALBERSA-SCHÖNBERGA, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, FEBRA, MIAŻDŻYCA ZAROSTOWA, ZESPÓŁ USHERA, JASTRUN, BAKTERIOZA, DEMODEKOZA, CHOROBA FORBESA, BARWICA DREWNA, NADKRWISTOŚĆ, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, OSPA, MOZAIKA, MÓR, ACYDURIA MEWALONIANOWA, DM, MĄCZNIAK RZEKOMY, ŻÓŁTA FEBRA, PORFIRIA, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, GORĄCZKA REUMATYCZNA, ZESPÓŁ SHWACHMANA-DIAMONDA, CELLULITIS, PŁONICA, PYLICA AZBESTOWA, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, PTASIA GRYPA, TRĄDZIK, ŻÓŁTA GORĄCZKA, CHOROBA ALPERSA, NUŻYCA, NEUROFIBROMATOZA, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, DERMATOZA PĘCHERZOWA AKANTOLITYCZNA, GLIKOGENOZA TYPU I, ROZEDMA, POLIO, KINETOZA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, CHOROBA WIRUSOWA, RETINOPATIA, CHOROBA PRZYRODZONA, ZOŁZY, CHOROBA NIEMIECKA, CHOROBA THOMSENA, OSPA, CHOROBA DUHRINGA, DOLEGLIWOŚĆ, CHOROBA SCHILDERA, ROGOWACENIE MIESZKOWE, NIEDOMOGA, CHOROBA WIEŃCOWA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, DUR, ATROFIA MIKROKOSMKÓW, ACEFALIA, CHOROBA BOWENA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, KARDIOMIOPATIA, FILARIOZA, SPONDYLOARTROPATIA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, TWARDZINA, JASKRA, ANTROPOZOONOZA, CHOROBA ENDOKRYNOLOGICZNA, ZACHOROWANIE, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, OFIARA ŚMIERTELNA, PARAZYTOZA, CHWOŚCIK BURAKOWY, ZAPALENIE OSKRZELI, KULAWICA, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, CHOROBA KRABBEGO, CHOROBA ZAWODOWA, RAK, BRODAWCZYCA KONI, CHOROBA HERSA, ZANIK MIĘŚNIOWY, CHOROBA DÜHRINGA, GŁOWICA, BEZGŁOWOŚĆ, ASKOCHYTOZA, TYFUS BRZUSZNY, KAMICA NERKOWA, KOŁOWACIZNA, SARKOIDOZA, CHOROBA TARUI'EGO, JASKRA, CHOROBA FABRY'EGO, DEFEKT, WADLIWOŚĆ, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, KRET, RÓŻYCZKA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, PARWOWIROZA, PARWOWIROZA PSÓW, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, POSOCZNICA, GŁOWNIA PYŁKOWA, ODRA, ?CHOROBA VERNEUILA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 614 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DŻUMA, ŚMIERTELNA CHOROBA ZAKAŹNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DŻUMA, ŚMIERTELNA CHOROBA ZAKAŹNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MÓR dżuma, śmiertelna choroba zakaźna (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MÓR
dżuma, śmiertelna choroba zakaźna (na 3 lit.).

Oprócz DŻUMA, ŚMIERTELNA CHOROBA ZAKAŹNA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - DŻUMA, ŚMIERTELNA CHOROBA ZAKAŹNA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x