OGÓLNIE O BRONI, UZBROJENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORĘŻ to:

ogólnie o broni, uzbrojeniu (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ORĘŻ

ORĘŻ to:

podniośle o broni (na 4 lit.)ORĘŻ to:

w przenośni: sposób zwalczania kogoś, walki z kimś (na 4 lit.)ORĘŻ to:

podniośle o wojsku (na 4 lit.)ORĘŻ to:

poroże jelenia, fajki i szable dzika (na 4 lit.)ORĘŻ to:

w heraldyce: zbiorcza nazwa elementów anatomicznych zwierząt herbowych używanych do walki, polowania oraz obrony (na 4 lit.)ORĘŻ to:

BROŃ (na 4 lit.)ORĘŻ to:

trofeum myśliwskie w gwarze łowieckiej (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓLNIE O BRONI, UZBROJENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 291

BROŃ CHEMICZNA, OBRONICIEL, FREGATA RAKIETOWA, ŁUK, KARABIN AUTOMATYCZNY, KULA, KOMORA ZAMKOWA, OSŁABIACZ PODRZUTU, CYNGIEL, STYL, OKOP, RELIKT, TAŚMOWY, KARAKOL, NABÓJ, ZAMEK KLINOWY, BRZESZCZOT, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, TŁUMIK, RUSZNIKARZ, STAL DAMASCEŃSKA, ARSENAŁ, NIEWYPAŁ, ZAMEK, TRÓJZĄB, BAZA, BROŃ NUKLEARNA, PAŁASZ, PAŁĄK, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, KOMORA GAZOWA, BANDOLIER, ŁUK, BROŃ BIOLOGICZNA, OBROŃCA, DONOŚNIK, OGIEŃ, WODORÓWKA, KOLBA, ORĘŻ, GAZ PROCHOWY, BROŃ ODTYLCOWA, BANDOLET, POST, ALMARIA, TOMAHAWK, PENDENT, KAMIZELKA KULOODPORNA, ZRZUT, RAK, PUSZKA, SPUST, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, BROŃ, TEMBLAK, ARSENAŁ, KALIBER, SAMOZAPŁON, BIAŁY WYWIAD, IZONOMIA, ORĘŻ, ROZPLENICA, KUREK, MACZEK, PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY, MAGAZYNEK, BRONIOZNAWSTWO, PUSZKARSTWO, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, GRANATNIK PODWIESZANY, GRZECHOT, PCHNIĘCIE, FURDYMENT, BROŃ KAPISZONOWA, GENERAŁ MACZEK, MINA, PUSZKARZ, POCHWA, KAPISZON, BROŃ JĄDROWA, PRZYRA, BROŃ KLASYCZNA, KABŁĄK SPUSTOWY, COLT, PRZEMYSŁ OBRONNY, ZAMEK, OSTRZAŁ, RADA PROGRAMOWA, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, POCISK, PRZESTRZELANIE, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, MAXIM, SERYJKA, FRYSZT, CIĄG PIESZY, NABÓJ, GRAJCAR, SZTYCH, LUFA, GARDA, SZPADA, KULOODPORNOŚĆ, ZAPŁADNIACZ, NACISK, DWURURKA, ORĘŻ, SZCZERBA, PODRZUT, SYMETRIA FIGURY, ORGANKI, ADMIRAŁ, JĘZYK SPUSTOWY, TAŚMA, PROLIFERACJA, WIĄZANIE, DZIRYT, PRZYRODA, ARSENAŁ, HEŁMOFON, JELEC, KLINGA, ZAMEK ŚLIZGOWO-OBROTOWY, UZBROJENIE, NAKŁADKA, GNAT, GŁOWNIA, POWTARZALNOŚĆ, DYWIZJON, ŻELEŹCE, ROSYJSKA RULETKA, WOJNA JĄDROWA, MARKER, FLINTPAS, OSTRY NABÓJ, GWIAZDA ZARANNA, GASTRAFETES, ZŁOŻENIE BRONI, DYWIZJON RAKIETOWY, ŁAWKA STRZELECKA, POJEDYNEK, STYLISKO, PANEWKA, PANEWKA, OBUCH, ARMARIA, ZAMEK SKAŁKOWY, LUFA, SKAŁKA, RAJTARIA, ODRZUT, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, SZTYCH, GENERAŁ ANDERS, BROŃ BIAŁA, EKSPRES, PROCH, KARATEKA, KANON, GROT, RÓW, FORMACJA, NORMA, BROŃ KONWENCJONALNA, FIZYLIER, ZAMEK CZTEROTAKTOWY, ORĘŻ, ZAWIESZENIE BRONI, STRZELANINA, KRYTYKA LITERACKA, STANISŁAW WŁADYSŁAW MACZEK, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, SKEET, OBROŃCZYNI, PROCH, ŁADOWANIE, PRIORYTET, RZYMSKI, PROMOTORSTWO, PETRYWAŁ, ŁUK GRECKI, STRZELBA, CYNGIEL, NUNCZAKO, ŁUK BRZUSZNY, KNOT, BANDOLIER, GIWERA, ŁADOWNIK, ŁADOWNIK, CZOŁG LEKKI, TORPEDA, PRZEZIERNIK, TOWARZYSZKA BRONI, MECHANIZM ODPALAJĄCY, ZBROJENIÓWKA, BROŃ PANCERNA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, MOLNAR, HAMULEC WYLOTOWY, GŁOWNIA, OBSTRZAŁ, ROSPLENICA, BROŃ ŚRUTOWA, POCISK NADKALIBROWY, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, BROŃ OBUCHOWA, ŚRUT, PANORAMA, BALISTYKA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, STEMPEL, GAZ, TOWARZYSZ BRONI, POŁĄCZENIE, STRZELANKA, NUNCIAKUS, MIOTACZ OGNIA, NABÓJ BOJOWY, MAGAZYNEK, PATRONTASZ, FPS, STRZAŁ, DUBELTÓWKA, BATON, SAMOCHÓD PUŁAPKA, ARMISTYCJUM, KAPISZONOWIEC, STANISŁAW MACZEK, SIEKANIEC, BROŃ MASZYNOWA, ADWOKAT, PRZESTRZELINA, BOMBA WODOROWA, ASTERIX, PROCA KATAPULTA, ORĘŻ, LAWETA, ORZESZNIK, ŚRUTOWIEC, KOPIA, PATOLOGIA SPOŁECZNA, STRZELECTWO SPORTOWE, INTUICJONIZM, BEZPIECZNIK, BANDOLET, BROŃ AUTOMATYCZNA, KOMILITON, BROŃ SAMOCZYNNA, SUPERMAN, MECHANIZM RYGLOWY, SZEFELIN, MUSZKA, ROZWAŁKA, ŁÓDKA, BROŃ, CEKHAUZ, ADMIRAŁ, KALIBER, BOMBA NEUTRONOWA, JELEC, BOMBA TERMOJĄDROWA, SIŁA, RANA POSTRZAŁOWA, OSŁABIACZ ODRZUTU, GARDA, SAMOPAŁ, STRZELNICA, ORĘŻ, ORĘŻ, CZOK, ORĘŻ, NAPÓR, PANCERFAUST, WYPAŁ, UŻYCIE BRONI PALNEJ, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, FREGATA, SPLUWA, GALOP, KULA, ŚWISTUŁA, CELOWNIK, ROGI, FORMA, LINIA DEMARKACYJNA, NUNCHAKU, OSTRZELIWANIE, LARUM, ?PRZESTRZELIWANIE.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓLNIE O BRONI, UZBROJENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGÓLNIE O BRONI, UZBROJENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORĘŻ ogólnie o broni, uzbrojeniu (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORĘŻ
ogólnie o broni, uzbrojeniu (na 4 lit.).

Oprócz OGÓLNIE O BRONI, UZBROJENIU sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - OGÓLNIE O BRONI, UZBROJENIU. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x