STABILIZACJA, ZRÓWNOWAŻENIE, STABILNY UKŁAD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RÓWNOWAGA to:

stabilizacja, zrównoważenie, stabilny układ (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RÓWNOWAGA

RÓWNOWAGA to:

utrzymanie ciała w odpowiedniej postawie, we właściwej płaszczyźnie, stabilnym położeniu (na 9 lit.)RÓWNOWAGA to:

spokój, opanowanie, stan psychiczny, kiedy człowieka nic nie kłopocze (na 9 lit.)RÓWNOWAGA to:

bezruch, statyczność, stan, gdy siły działające na ciało wzajemnie się znoszą (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STABILIZACJA, ZRÓWNOWAŻENIE, STABILNY UKŁAD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 480

UKŁAD, ARCHITEKTONIKA, TYPOGRAFIA, UKŁAD FAGOCYTARNY, METRUM, UKŁAD POZAPIRAMIDOWY, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, ÓSEMNIK, WIDŁY, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, DIPOL, RAMA, OBIEKTYW, TRADYCJA LITERACKA, APERIODYCZNOŚĆ, OBWÓD SCALONY, UKŁAD INERCJALNY, KASKADA, FILTR ŚRODKOWOZAPOROWY, UKŁAD KOSTNY, RAMA, ROTATOR, ZOL, GAŁĄŹ, ZWROTNICA ELEKTRYCZNA, DYSZA WYLOTOWA, KOMBINACJA, UKŁAD KRWIONOŚNY, UKŁAD DARLINGTONA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, UKŁAD PARASYMPATYCZNY, MAPA, UKŁAD NERWOWY PRZYWSPÓŁCZULNY, SEKWENCJA AMINOKWASÓW, HAMILTONIAN, ORUROWANIE, UKŁAD ELEKTRONICZNY, GWIAZDA WIELOKROTNA, ZAPŁON, CHOROBA DARLINGA, FORMACJA, ULISTNIENIE, WEBER, PRZEKŁADNIA, B, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, ARCHITEKTURA, STRUNOWIEC, MOC, POKÓJ, REPETYTYWNOŚĆ, REPETYTYWNOŚĆ, TRIO, POCISK BALISTYCZNY, PARASYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, HODOSKOP, OBWIERT, RÓWNOWAGA RYNKOWA, UŻYŁKOWANIE, UKŁAD KRWIOTWÓRCZY, UKŁAD WYŻOWY, UKŁAD MIĘŚNIOWY, CELOSTAT, PRZETWORNIK ANALOGOWO-CYFROWY, OBRONA KLASYCZNA, ZASILANIE SIECIOWE, UŻYŁKOWANIE, UKŁAD REGULARNY, MIKROSKOP OPTYCZNY, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, UKŁAD DZIESIĘTNY, OCZKO, PANTOGRAF, ŚRODEK CUCĄCY, HETERODYNA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, OBIEKT REGULACJI, UKŁAD PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, ANALEPTYK, UKŁAD ZBIOROWY, PRZYRZĄD POMIAROWY, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, POWTARZALNOŚĆ, JODEŁKA, PARKIETAŻ, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, KOLUMNA, CZĄSTECZKA CHEMICZNA, BROŃ RAKIETOWA, REPETYCYJNOŚĆ, STABILIZACJA, UKŁAD EKLIPTYCZNY, DUPLEKS, RÓWNOŚĆ, RÓWNOWAGA, POZYCJA, NEUROCHEMIA, UKŁAD SCALONY, UKŁAD, ROZMAITOŚĆ ALGEBRAICZNA, KOŁO SEGNERA, MODEL, PROGRAM, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, KACZKA, OGNIWO GALWANICZNE, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, SYMPATYKOMIMETYK, LORNETA NOŻYCOWA, UKŁAD, WZMACNIACZ, REZONATOR, UKŁAD HAMULCOWY, SERIA, BUDOWA, UKŁAD DAYTOŃSKI, PUNKT WĘZŁOWY, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, H, WACHLARZ, MAŁA STABILIZACJA, KARTA, TKANKA NERWOWA, UKŁAD POKARMOWY, KASKADA, ZŁOCIENIEC GWIAZDKOWATY, KONFIGURACJA, RÓWNOWAGA, MAZER, ZASILANIE, SZKIELET LUDZKI, FILTR CYFROWY, KOMPUTER KWANTOWY, GWIAZDA NOWA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, NARKOTYK, POMYŚLNY WIATR, SZEREG, ORBITA, OBIEKT STEROWANIA, KONSTRUKCJA, ZRÓWNOWAŻENIE, TRAKTAT WERSALSKI, UKŁAD HOMOGENICZNY, UKŁAD ADRENERGICZNY, UKŁAD KRĄŻENIA, EFEKTOR, STRATOTYP, BARIERA KREW-MÓZG, TANIEC WSPÓŁCZESNY, PROSTOKĄTNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, RAMKA ODCZYTU, OBWÓD ELEKTRYCZNY, PIRAMIDA, UKŁAD RZECZOWY, SKALA, UKŁAD DYSKRETNY, STRUNOWCE, PORFIRYNA, UKŁAD MNOŻENIA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, UKŁAD MINIMALNY, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, MULTIPLEKSER, UKŁAD FIZYCZNY, LICZNIK STRUMIENIOWY, UKŁAD KALKULACYJNY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, UKŁAD TRAWIENNY, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, CHOROBA DEVICA, LABIRYNT, METRUM, STRATYFIKACJA, MODEL FIZYCZNY, WARUNKOWANIE, RÓWNOWAGA, SYSTEM PARTYJNY, BATERIA, SEKWENCJA, TRIAL ROWEROWY, GWIAZDA PODWÓJNA, UKŁAD NIEINERCJALNY, ELEKTROINSTALACJA, MOSTEK H, UKŁAD JEDNOFAZOWY, GENERATOR FUNKCJI, DEUTER, UKŁAD NACZYNIOWY, DWUSTER, SYSTEM ZARZĄDZANIA, SYSTEMOWOŚĆ, APLANAT, REZONATOR, AEROZOL, WSPOMAGANIE, UKŁAD RÓWNAŃ, NERWACJA, UKŁAD, UKŁAD CHOLINERGICZNY, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, UKŁAD NIEJEDNORODNY, OSNOWA, CISZA, UKŁAD GRAFICZNY, UKŁAD CIAŁA, FRYKANDO, UKŁAD STACJONARNY, CYKLON, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, HYBRYDA, SYFEK, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, KOMÓRKA KONWEKCYJNA, UKŁAD SYMPATYCZNY, RÓWNOWAGA, BAZA, ROZKŁADOWOŚĆ, GWIAZDA, BRODAWKA PRZEJŚCIOWA, BIMETAL, CELOSTAT, TOKARKA KOPIARKA, RÓWNOWAGA LINDAHLA, UKŁAD, SUMATOR, SIEĆ KOLEJOWA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, UKŁAD SAMODZIELNY, ARYTMETYKA PRESBURGERA, STAN, UKŁAD MOCZOWY, KOŚĆ, MULTIPLEKS, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, MATRYCA LOGICZNA, KOMA, SZTUCZNY UKŁAD EKOLOGICZNY, KRWIOBIEG, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, KOMERAŻ, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, PLATFORMA PROCESOROWA, KACZKA, UKŁAD LOMBARDZKI, PROFIL GLEBOWY, LATAJĄCE SKRZYDŁO, OSCYLATOR, KONFIGURACJA, MEGAPOLIS, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, TRANSAKCJA WIĄZANA, WIR POLARNY, NOWA KLASYCZNA, LEK ANALEPTYCZNY, BATERIA SŁONECZNA, MASZYNA WYCIĄGOWA, UKŁAD WIELOKROTNY, TABLICA, UKŁAD, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, UKŁAD WIELKOŚCI, OGNISKO, PRZECIWSOBNOŚĆ, TEKTONIKA, KONSTELACJA, AREN, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, UKŁAD NIESTACJONARNY, UKŁAD CAŁKUJĄCY, PACHWINA, DWÓJNIK, UKŁAD KIEROWNICZY, METRUM, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, UKŁAD PLANETARNY, INTERWENCJA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, SPOKOJNOŚĆ, SYF, PĘTLICA, UKŁAD DYNAMICZNY, UKŁAD LINIOWY, MODERN, KARCIANE DOMINO, SCALAK, UKŁAD HORMONALNY, HARMONIA, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, KATAKAUSTYKA, SYSTEM INFORMATYCZNY, ?KRAINA HISTORYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 480 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STABILIZACJA, ZRÓWNOWAŻENIE, STABILNY UKŁAD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STABILIZACJA, ZRÓWNOWAŻENIE, STABILNY UKŁAD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RÓWNOWAGA stabilizacja, zrównoważenie, stabilny układ (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RÓWNOWAGA
stabilizacja, zrównoważenie, stabilny układ (na 9 lit.).

Oprócz STABILIZACJA, ZRÓWNOWAŻENIE, STABILNY UKŁAD sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - STABILIZACJA, ZRÓWNOWAŻENIE, STABILNY UKŁAD. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x