W NIEJ TKWI OBRAZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAMA to:

w niej tkwi obraz (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RAMA

RAMA to:

zwykle ozdobna oprawa (wyrób rzemiosła lub wytwór artystyczny) służąca do ekspozycji czegoś, co jest płaskie, dwuwymiarowe, wyznaczająca granice tego czegoś (na 4 lit.)RAMA to:

element konstrukcyjny pojazdu, podstawowa część tworząca jego szkielet, wyznaczająca jego oś, zapewniająca nośność i odpowiednią sztywność podwozia (na 4 lit.)RAMA to:

element konstrukcji, rodzaj stelaża, na którym coś jest rozpięte lub w którym coś jest umocowane (na 4 lit.)RAMA to:

ograniczenie jakiegoś zakresu (na 4 lit.)RAMA to:

pewne założenia stanowiące podstawę jakiegoś przedsięwzięcia (na 4 lit.)RAMA to:

paczka papierosów (na 4 lit.)RAMA to:

coś, co okala, stanowi zwykle interesujący akcent i wyznacza granicę (na 4 lit.)RAMA to:

szablon, wzorzec (na 4 lit.)RAMA to:

pewna usztywniona i elegancka postawa ciała, pożądana w tańcu (na 4 lit.)RAMA to:

w budownictwie: prętowy układ konstrukcyjny, płaski lub przestrzenny, obciążony siłami skupionymi, momentami lub obciążeniem rozłożonym (równomiernie bądź też nierównomiernie) (na 4 lit.)RAMA to:

układ sztywno ze sobą połączonych prętów (na 4 lit.)RAMA to:

otacza obraz (na 4 lit.)RAMA to:

łączy rower z obrazem (na 4 lit.)RAMA to:

roweru lub obrazu (na 4 lit.)RAMA to:

wokół obrazu (na 4 lit.)RAMA to:

okienna nieraz się wypacza (na 4 lit.)RAMA to:

w niej obraz lub okno (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W NIEJ TKWI OBRAZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 507

DIAKRYT, FOTKA, CZAS TERAŹNIEJSZY, FILM ODWRACALNY, OKTAWA, OSIKA, GRZĘDA, HISTORYZM, AZDARCHY, WICIOWCE, NEWA, RAMA, CHALLENGE, TRÓJKĄT, MACIERZ WSTĘGOWA, FILM TELEWIZYJNY, GAZELA MONGOLSKA, OBRAZ STEREOSKOPOWY, MELISA, CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY, OBRAZ RADIOLOGICZNY, GŁOWA, IKONA, OBRAZ, PATRIOTA, EDYKUŁA, BELKA, POWIEŚĆ ŁOTRZYKOWSKA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, KLISZA SIATKOWA, OTWÓR STRZAŁOWY, RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA, ZROŚLAK, PRZEKRÓJ, ZARAZOWATE, KLUCZ WIOLINOWY, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, GLIZA, FOTOGRAM, SOCZEWKA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, MARINA, ELEKTROLIZA, RAMA, STEREOGRAM, URNA, SYBERYNA, HACZYK, HOLOGRAM, IKONICZNOŚĆ, SLIP, PRZEMYSŁ BAWEŁNIANY, GABLOTA, KATEGORIA URZĘDNICZA, PODŁOGA, GMINA GÓRNICZA, EMAKIMONO, BOHOMAZ, CAMPANILE, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, OBRAZ, SKARBNIK, PODŁOŻE MALARSKIE, CZOŁO, FOTOTYP, WIDZENIE SENNE, SENSOWNOŚĆ, UNIZM, WIDMO, GUMA, WAŁ, BEKA, NAWA BOCZNA, KRZYŻAKOWATE, PICARESCA, ŻYCIE, TYKA, KACZY DÓŁ, KRĄGLIK, OFFSET, SYFON, C, SAMOSTRZAŁ, PSZCZOŁY I GRZEBACZE, ATMA, FOTO, LICZBA CAŁKOWITA, ZIARNO, HELIOSKOP, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, SYNDROM PARYSKI, POWIEŚĆ SZELMOWSKA, KORPUS, ZACHYLNIKOWATE, BŁONA ODWRACALNA, OBRAZ OLEJNY, BROMOLEJ, WENTYL, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, SKRÓT MYŚLOWY, OBRAZ, KALKA, CZTERY DESKI, KAKEMONO, PANNA, KABAŁA, RAMA, EKRAN, MALATURA, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, OKNO KROSNOWE, KAMPANILA, ZADRAPANIE, PRZEKŁADNIA, TAJEMNICA POLISZYNELA, WOAL, PLOTER DRUKUJĄCY, UCHWYT ELEKTRODY, ARMIA, WYGŁAD LODOWCOWY, MONA, OBRAZ, LAKA, IWA, FARMAKOEKONOMIKA, LANITAL, SOLANA, MALUNEK, FERETRON, MINIATURA, SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA, FUNKCJA ODWROTNA, ORBITA GEOSTACJONARNA, OBRAZ, RAMA CHRONOLOGICZNA, NEFROSTOMIA, FLUOROSKOP, IKRA, POPRZEDNICZKA, DELFINOWATE, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, MANDYLION, RAMA, JĘZYKI URALSKIE, ZANOKCICOWATE, ALUMINOGRAFIA, OBIEKTYW, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, PRZĘSŁO, GNIAZDKO, KATAKLIZM, ŁABA, MORFOLOGIA KRWI, PRAWO, DŻEREŃ, LALKA, MATA, PLENER, RZECZ, SANGWINA, ROZRZUTKOWATE, BELLOTTO, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, MINIATURKA, ŁUZA, STATYWIK, BEHAIM, MONA, SYLWETA, WERBENOWATE, TEORIA DECYZJI, HOLOGRAM, RESZTKA, KESON, BALDUNG, FUTRYNA, DIORAMA, SZALA, CZUJNIK JONIZACYJNY, MASAKRA, GWASZ, OTĘŻAŁKOWATE, PANORAMA, KOSTKOWANIE, TRANSMITER, AMANT, IKRA, WIENIEC, NARKOLEPSJA, WIETLICOWATE, KASZTEL, DROGA LOKALNA, ASTROWATE, ZBŁĄKANA OWCA, AMFIBIA, AKANTOWATE, EDYKUŁ, RAMA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, JARZMO, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, BROMOLEJ, FIOLKA, LEWO, FRAMUGA, TONDO, DESNOYER, WIERNOŚĆ, WIATRAK, SUGESTIA, PŁOTEK, STATYW, ZDJĘCIE, POWIEŚĆ KRYMINALNA, LANDSZAFT, LANDSZAFT, WAZA, GRADACJA, RAMA, CAMERA OBSCURA, FILOZOFIA PRZYRODY, MAKIMONO, WEKTOR KLONUJĄCY, REZERWA, AKT, RETORYCZNOŚĆ, HOŁD PRUSKI, FLAMAND, OKNO, PAPROTKOWATE, LIGA, AZOOSPERMIA, RAMA, PRZETŁOK, PŁATNIK NETTO, JEOGRAFIA, RAMA, RAMA, ROZDZIAŁKA, OBRAZ OPTYCZNY, DELFINY OCEANICZNE, LAMPA NAFTOWA, ITAKA, WIZJA, HOLOGRAM, KLIKALNOŚĆ, CAMPANILA, KLUCZ SKRZYPCOWY, SZPILKOWE, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, IKONA, BLEJTRAM, FRESK, MATA, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, FILM KOLOROWY, ARRAS, ASTYGMATYZM, PRYZMAT PENTAGONALNY, HADDAD, PLENER, PROCES EGZOGENICZNY, ZADRAPNIĘCIE, GAWRA, GAWIALOWATE, RAMA, MAGNES, FAJA, MUSZKIETER, ŚLIMAK, CZYNNIK ENDOGENICZNY, OBRAZ, JASNOTOWATE, PŁÓTNO, KOSOWO, GAŁUSZKA, TRAMPOLINA, MAKATKA, OSŁONKA, CIBOTIOWATE, ROZBIERANKA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, GEOGRAFIA, RYJOSKOCZKOWATE, PÓŁGOLF, ROZMIAR KĄTOWY, MIR, OPRAWA, SETKA, BECZKA ŚMIECHU, WSPOMNIENIE, KWADRATNIKOWATE, RAMKA, TACA, DRZEWORYT, PATRYLINEARNOŚĆ, AKCJA NA OKAZICIELA, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, LIGATURA, ?SZACHY TRZYOSOBOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 507 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W NIEJ TKWI OBRAZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W NIEJ TKWI OBRAZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAMA w niej tkwi obraz (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAMA
w niej tkwi obraz (na 4 lit.).

Oprócz W NIEJ TKWI OBRAZ sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - W NIEJ TKWI OBRAZ. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x