OBRAZ TELEWIZYJNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIZJA to:

obraz telewizyjny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIZJA

WIZJA to:

zaburzenie percepcji - coś, czego w rzeczywistości nie ma, a co jest widziane (na 5 lit.)WIZJA to:

wyobrażenie powstałe w czyjejś głowie, obrazowy wytwór ludzkiej wyobraźni (na 5 lit.)WIZJA to:

ogół sygnałów odbieranych za pomocą wzroku, przekazywanych przez nadajnik i odczytywanych przy użyciu odbiornika, np. telewizora (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAZ TELEWIZYJNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 230

PASTEL, FILM ODWRACALNY, OBRAZ RADIOLOGICZNY, RÓŻOWA LANDRYNKA, OBRAZ, ZDJĘCIE, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, TEMPERA, EMAKIMONO, PRYZMAT PENTAGONALNY, AKT, TRANSMITER, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, TELENOWELA DOKUMENTALNA, DRZEWORYT, GWASZ, SOCZEWKA, BEHAIM, SZKLANY EKRAN, MAKIMONO, MANDYLION, RYT, FERETRON, PLENER, FILM TELEWIZYJNY, FOTOGRAM, FILM KOLOROWY, DIORAMA, AL SECCO, ARRAS, DRUK OFFSETOWY, EMBLEMAT, SPEKTROHELIOGRAM, OBRAZ, ARRAS, RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA, DESNOYER, PANORAMA, IKONA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, DIORAMA, OBRAZ, MIKROSKOP STEREOSKOPOWY, RAMA, TELEWIZJA, ZIARNO, RAMA, KLAN, BONSEKI, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, TELEZAKUPY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, GRAFIKA, OWSIAK, KOMPOZYCJA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, TELETURNIEJ, OBRAZ, KLAN, MAKIMONO, HADDAD, ROZDZIELCZOŚĆ, WIDZENIE SENNE, OBRAZ, AKRYL, BALDUNG, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, BROMOLEJ, LANDSZAFT, BOHOMAZ, OBRAZ STEREOSKOPOWY, NADAJNIK TELEWIZYJNY, SANGWINA, MALATURA, EMAKI, OBRAZ, PROGRAM TELEWIZYJNY, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, MARZENIE SENNE, MARINA, WIZJA LOKALNA, MINIATURKA, OBRAZ, PŁÓTNO, THAULOW, HOLOGRAM, JERZY OWSIAK, PEJZAŻ, WIDMO, SZPACHLA, UNIZM, PROGRAM TELEWIZYJNY, OBIEKTYW, NADAWCA PUBLICZNY, AUTOPORTRET, PROGRAM ROZRYWKOWY, MONA, KALKA, ASTYGMATYZM, GRADACJA, SZMIRA, PODŁOŻE MALARSKIE, KANAŁ TEMATYCZNY, KAKEMONO, FILM BARWNY, PRZEKRÓJ CZOŁOWY, PLOTER DRUKUJĄCY, EPIGRAF, NADAWCA SPOŁECZNY, WIDZ, FOTO, ALGRAFIA, POWIEŚĆ PIKAREJSKA, KLISZA SIATKOWA, OLEJ, UTOPIA, MONITOR, OBRAZ, KAKEMONO, FOTKA, CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY, MAŁY EKRAN, SEN, ROZMIAR KĄTOWY, IDOL, SYNDROM PARYSKI, ALUMINOGRAFIA, ROZDZIAŁKA, MALOWIDŁO, SZTYCH, NARKOLEPSJA, FOTOGRAM, ZBLIŻENIE, POWTÓRKA, POWIEŚĆ ŁOTRZYKOWSKA, OBRAZ, SYLWETA, SERIAL TELEWIZYJNY, LINIA, BŁONA ODWRACALNA, TELETRANSMISJA, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, HISTORYZM, AKWARELA, PLENER, OBRAZ OLEJNY, PRZETŁOK, LIGATURA, OBRAZ, WEDUTA, KOSSAK, OBRAZ, OBRAZ, WIZJA, GRAFA, JUREK OWSIAK, HELIOSKOP, PROCES EGZOGENICZNY, WOAL, STEREOGRAM, MASAKRA, FLAMAND, DEISIS, TANKA, WIZJA, FLUOROSKOP, POWIEŚĆ SZELMOWSKA, KLISZKA, KLISZA KRESKOWA, WIZJA KASANDRY, MINIATURA, EKRAN, WIZJA, KATAKLIZM, OBRAZ KLINICZNY, HOLOGRAM, SWINARSKI, TONDO, AZOOSPERMIA, BAZGROTA, WIZJA, TEATR TELEWIZYJNY, SZWAJCER, WSPOMNIENIE, OBRAZ POZORNY, BROMOLEJ, FRESK, NEGATYW, MALUNEK, MANDYLION, KORONATOR, NADAWCA, LANDSZAFT, KRAJOBRAZ, MONA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, CZOŁO, CIĄG DOKŁADNY, WIDMO OPTYCZNE, OFFSET, MONITOR, REZERWA, IKONA, PRZEKRÓJ, SETKA, INNES, HOLOGRAM, REPRODUKCJA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, DUCHAMP, OBRAZ, SOLANA, LIGATURA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, FOTOGRAFIA, ZNAK TOPOGRAFICZNY, GRAFIKA WEKTOROWA, HOŁD PRUSKI, KLISZA, KLISZA RASTOWA, CHALLENGE, PICARESCA, OBRAZ, CAMERA OBSCURA, OBRAZ OPTYCZNY, OCHWEST, IKONICZNOŚĆ, ODBIÓR, RAMA, ?RACJONALIZM NATURALISTYCZNY.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAZ TELEWIZYJNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRAZ TELEWIZYJNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIZJA obraz telewizyjny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIZJA
obraz telewizyjny (na 5 lit.).

Oprócz OBRAZ TELEWIZYJNY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - OBRAZ TELEWIZYJNY. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x