LEK ROZLUŹNIAJĄCY MIĘŚNIÓWKĘ GŁADKĄ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, CO UMOŻLIWIA DZIAŁANIE HIPOTENSYJNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HYDRALAZYNA to:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEK ROZLUŹNIAJĄCY MIĘŚNIÓWKĘ GŁADKĄ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, CO UMOŻLIWIA DZIAŁANIE HIPOTENSYJNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 799

AKCJA, PALEC, MANTI, OTWÓR WYLOTOWY, INTERWENCJA, INTERWENCJA POSELSKA, ENALAPRYL, TABLETKA, KOMÓRKA BROWICZA-KUPFFERA, KOLARSTWO GÓRSKIE, SPLOT, NORTRYPTYLINA, BRANIE POD WŁOS, LEK, PIRACTWO, CZYN NIEDOZWOLONY, CIŚNIENIE KRWI, REMEDIUM, CERAMIKA, ZEGAR ATOMOWY, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, NEUROPROTEKCJA, BROŃ ATOMOWA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, ROTOR FLETTNERA, LEK PRZECIWBAKTERYJNY, DOTYK, RUMIANEK, PROBENECYD, ILOCZYN KOMPLEKSOWY, FENYLFERYNA, ALKA, CHOROBA KAWASAKI, OMYŁKA, TAKT, LEK PRZECIWALERGICZNY, EKRANOPLAN, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, AMOL, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, CYMETYDYNA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, KLĄTWA, METRONIDAZOL, TRYMER, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, FENYLOPROPANOLAMINA, KWASÓWKA, CYPROHEPTADYNA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, AZYDOTYMIDYNA, LEK. WET, ZALCYTABINA, INDAPAMID, ETOSUKSYMID, TIOGUANINA, FAMOTYDYNA, SZTOS, TRAKTONIUM, KOŁNIERZ, INTERWIZJA, KANOPA, NLPZ, AZATIOPRYNA, WSPÓŁPRACA, NEBIWOLOL, ZASPA, BUDZICIEL, GARNIROWANIE, KREMOWOŚĆ, IMITATOR, PRZYDANKA, IMMUNOPATOLOGIA, GEMFIBROZYL, REKUPERATOR CIEPŁA, ETCHLORWYNOL, ALL, ENDOSKOP, MEBENDAZOL, DZIAŁANIE, BASENIK, NALORFINA, KARWEDILOL, AMLODYPINA, KONTRPARA, PRZESIĘK, SULFAFURAZOL, SPRZĘT MECHANICZNY, PASTYLKA, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, FRESK, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ŻARTOWNIŚ, NEUROLEPTYK, HIPNOTYK, KLIN, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, , WSTRZĄS ENDOTOKSYCZNY, NO-SPA, LEK ANALEPTYCZNY, ALLEL RECESYWNY, POLITYKA TRANSPORTOWA, FENYLOBUTAZON, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, CZUCIE TRZEWNE, WALKA, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, DZIAŁANIE, POPIS, EMETYK, WALIDACJA, SULFANILAMID, TABLICA ASOCJACYJNA, ICHTIOL, BIAŁCZAN TANINY, WSPÓŁPRACOWNICTWO, GORĄCZKA, DRENAŻ RYNKU, FAŁD GŁOSOWY, DEZAKTYWACJA, DZIAŁANIE, SAMOWOLNOŚĆ, FENIRAMINA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, POSTĘPOWANIE, KETOPROFEN, HYDROMORFON, KURACJA, PARTNERKA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, BISOPROLOL, HAMULEC OBROTOWY, AZT, LECZENIE HIPOTENSYJNE, TEMAZEPAM, PRASA, NALOKSON, BŁĄD LEKARSKI, ROTOR, DELAWIRDYNA, ZBAWICIEL, LEK HIPOTENSYJNY, ANAGLIF, BEZSENSOWNOŚĆ, NITROFURANTOINA, CHOROBA GOODPASTURE'A, KRĄŻENIE, LEK ODTWÓRCZY, UTYLITARYZM, WTYCZKA, KAMUFLAŻ, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, AKRON, DRIAKIEW, KĄPIEL, SCHODY, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, PUNKT STYCZNY, WĘGLAN LITU, KOSZYK, DOWCIPNIŚ, MYKWA, NEUROTOKSYCZNOŚĆ, PIASKOWNICA, GLIPIZYD, OSŁONA, IMPREGNAT, DEMONSTRACJA, DZIAŁANIE PRAWNE, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, ANGIOSKOP, CZYNNIK SYTUACYJNY, WIETRZENIE SOLNE, SEKSISTOWSKOŚĆ, BETAKSOLOL, CHOROBA KAWASAKIEGO, STATYNA, POSUNIĘCIE, KOMISUROTOMIA, PODATNY GRUNT, TEORIA GALOIS, WOLNOBIEG, LEK SIEROCY, KOMBINACJA ALPEJSKA, AZOTAN(III) AMYLU, TROMBOLITYK, WSPARCIE, EKSPOZYCJA, WALDEKOKSYB, NO - SPA, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, YOUTUBE, SKRZYPŁOCZE, LAPAROSKOPIA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, SINIAK, FOTOINTERWENCJA, MESJASZ, PROSZEK DOVERA, GRA NA ZWŁOKĘ, WALSARTAN, POMYJE, LEK PRZECIWPASOŻYTNICZY, PUDER, SERTRALINA, SYSTEM SYMBOLICZNY, WYNACZYNIENIE, AMINOFENAZON, REGULATOR, ŻYŁA WIELKA MÓZGU, PRZYKRYWKA, MIKROARCHITEKTURA PROCESORA, WYBIEG, UDAR, SEKWENCER, PANADOL, LEK, PATOGENNOŚĆ, IMMUNOSUPRESANT, NACZYNIÓWKA, WYMUSZONOŚĆ, ANTAGONISTA, GNIEW, ANGIOGRAFIA, DIFLUNISAL, KOMPLEMENTACJA GENETYCZNA, EKONOMICZNOŚĆ, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, TERYLEN, PREWENCJA RENTOWA, ZMAGANIA, PRZYSPIESZACZ, CHOROBA DEGOSA, KOAGULANT, SUKCESIK, KASOWNIK, REKLAMKA, LORNETA, ANTYCHOLINERGIK, TASZNIK, ZAGRYWKA, SULFADIMIDYNA, RYTUAŁ, GRUPA, ZAGRANIE, DRĄŻEK POGO, AMATORSTWO, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, NIEZDOLNOŚĆ, LEK NASENNY, NADOLOL, NITRAZEPAM, REWANŻ, ODPŁATA, ZBÓJNICTWO, PRZELICZNIK, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, NERWICA WEGETATYWNA, 5-FU, FLEMING, BENZODIAZEPINA, SSANIE, LISTEK FIGOWY, SYSTEM ZNAKOWY, SULFOBITUMINIAN AMONOWY, LEK PRZECIWBÓLOWY, EKSPRESJA, DOGĘSZCZENIE, PŁYN TKANKOWY, INTERWENCJA HUMANITARNA, CIŚNIENIE, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, PRÓBA SAMOBÓJCZA, APAP, BACYTRACYNA, AMPUŁA, CEFTRIAKSON, BADANIE, KONTROLKA, NACZYNIAK JAMISTY, LAKA, PIROKSYKAM, RYZYKO, KĄPIEL, URAZOWOŚĆ, KRZEPNIĘCIE KRWI, ZAKRYSTIA, ANKSJOLITYK, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, GRUPA PRZEMIENNA, BOJOWOŚĆ, DETEKTOR JONIZACYJNY, ŻYŁA GALENA, IRRADIACJA, KIELICH MSZALNY, ELEKTROCHIRURGIA, ?NIEWRAŻLIWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 799 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEK ROZLUŹNIAJĄCY MIĘŚNIÓWKĘ GŁADKĄ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, CO UMOŻLIWIA DZIAŁANIE HIPOTENSYJNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEK ROZLUŹNIAJĄCY MIĘŚNIÓWKĘ GŁADKĄ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, CO UMOŻLIWIA DZIAŁANIE HIPOTENSYJNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HYDRALAZYNA lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HYDRALAZYNA
lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne (na 11 lit.).

Oprócz LEK ROZLUŹNIAJĄCY MIĘŚNIÓWKĘ GŁADKĄ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, CO UMOŻLIWIA DZIAŁANIE HIPOTENSYJNE sprawdź również:

upodobanie do rozrywek, zabawy, imprez ,
młody pęd krzewów do wegetatywnego rozmnażania się, m.in. maliny, winorośl ,
belka utrzymująca strop ,
turecki podpułkownik ,
Allium cyaneum - gatunek rośliny z rodziny amarylkowatych ,
zbiór wszystkich takich par uporządkowanych (a, b), że a należy do zbioru A i b należy do zbioru B ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
eufemistycznie - sytuacja kompletnego chaosu ,
górny, lekki pokład na statku wodnym ,
stan w środkowej części USA, na Wielkich Równinach, obszar 200 tys.km2,stolica Lincoln ,
styl architektoniczny wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wzorowany na tradycyjnym budownictwie górali podhalańskich i wzbogacający je elementami secesji ,
organizator wystawy lub osoba, która użycza eksponatów ,
niewielki projekt, wytwór multimedialny (np. filmik, nagranie, krótka płyta), który ma być formą demonstracji (demo) ,
narzędzie rolnicze w postaci grzebienia osadzonego na trzonku, służące do grabienia ,
specjalnie powołany zespół pracowników zakładu gazowniczego, mający na celu podjęcie działań w nagłych przypadkach ulatniania się gazu ziemnego w miejscach do tego nieprzeznaczonych ,
chromosom determinujący płeć u rozdzielnopłciowych organizmów eukariotycznych ,
magnat ,
szczególna, trwała forma poświęcenia życia Bogu, definiowana w prawie kanonicznym ,
wiatr wiejący nad jeziorem Garda ,
pluskwiak równoskrzydły z podrzędu czerwców, szkodniki upraw; sadów ,
krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi ,
w taoizmie: zasada leżąca u podstawy wszechświata, rządząca przyrodą wraz ze społeczeństwem jako jej częścią ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
liczba obiektów, które - ustawione w regularnej trójkątnej siatce - mogą utworzyć kształt wypełnionego trójkąta równobocznego, w którego boku stoi n obiektów ,
okrągły opłatek będący przedmiotem ofiary mszalnej ,
miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Kamą ,
pogląd, że Bóg stworzył wszechświat w akcie creatio ex nihilo ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej w płn. części Sachalinu, ośrodek eksploatacji ropy naftowej ,
miasto ze słynnym całunem

Komentarze - LEK ROZLUŹNIAJĄCY MIĘŚNIÓWKĘ GŁADKĄ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, CO UMOŻLIWIA DZIAŁANIE HIPOTENSYJNE. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast