Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SZKOCKI LEKARZ I MIKROBIOLOG (1881-1955); ODKRYŁ DZIAŁANIE PLEŚNI PĘDZLAKA I NAZWAŁ CIAŁO CZYNNE PENICYLINĄ, NAGRODA NOBLA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FLEMING to:

szkocki lekarz i mikrobiolog (1881-1955); odkrył działanie pleśni pędzlaka i nazwał ciało czynne penicyliną, nagroda Nobla (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FLEMING

FLEMING to:

amerykańska łyżwiarka figurowa, trzykrotna mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska z Grenoble (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZKOCKI LEKARZ I MIKROBIOLOG (1881-1955); ODKRYŁ DZIAŁANIE PLEŚNI PĘDZLAKA I NAZWAŁ CIAŁO CZYNNE PENICYLINĄ, NAGRODA NOBLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.148

CIAŁO ACETONOWE, GRUPA ADDYTYWNA, LEK ANKSJOLITYCZNY, REZYDENT, OLBERS, WERNER, GRUPA PRZEMIENNA, LEVI, STONÓG SZORSTKI, KWASÓWKA, NEWTON, BENNI, PRYMARIUSZ, PLANETA, PLANCK, ŚLUZICOWATE, BUCHNER, GRUPA TOPOLOGICZNA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, KOŁONICE, EKSPOZYCJA, ODPÓR, CABRAL, RYTUAŁ, REALIZM, DYWERSJA, OBIEG SYDERYCZNY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, AMADO, KUŹNIAR, WALD, PODKOSZULEK, PREMIA GÓRSKA, OGONICE, PRODUKCJA PIERWOTNA, SUBSTANCJA OBCA, CIAŁO KETONOWE, TERMOREGULATOR, FLUNITRAZEPAM, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, MELANODERMA, CEL INFLACYJNY, OŚ STRZAŁKOWA, PIRACTWO, DYSOCJANT, NLPZ, FOWLER, MIKONAZOL, WSPÓŁPRACOWNICTWO, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, THALIDOMID, FALA BALISTYCZNA, PRACA WYJŚCIA, PROMIENIOWANIE, DZIAŁANIE, MYK, GOBAT, CALVIN, APRETURA, KONOWAŁ, SULFOBITUMINIAN AMONOWY, MASZYNA WYPOROWA, NEUROPROTEKCJA, FOTOINTERWENCJA, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, SPRAWCZOŚĆ, POCIĄGNIĘCIE, HYDRALAZYNA, KLUG, FRESK, MYKOTOKSYNA, KOCHER, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, RUCH KRZYWOLINIOWY, ARSENAŁ, PRZEKŁADNIA PASOWA, MÜLLER, POCISK, MAGNES TRWAŁY, TORRES, PRAKTYKA, STERN, ASTON, MANN, JĘZYK SZKOCKI, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, BRANIE POD WŁOS, MAGNES STAŁY, WELLER, KOOPERACJA, PATOGEN, BASOW, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, RZECZÓWKA, WĘŻOWIDŁO BIAŁAWE, TUKA, MIEJSCE POCHÓWKU, DIRAC, OKULTACJA, BOND, ZEZWŁOK, SKRZELONOGI, ROTOR FLETTNERA, AKCJA, DZIAŁANIE PRAWNE, ZBRODNIA WOJENNA, HOFMAN, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, HYDRORAFINACJA, GRYCHTOŁÓWK, ROŚLINA LECZNICZA, KERR, STOPOTONA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, BERG, EIJKMAN, IDIOSYNKRAZJA, LAUE, BLOCH, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, TEMPERATURA KELVINA, GLIBENKLAMID, VELASCO, NACISK, FLEMING, APOSTOLSKOŚĆ, CIAŁO, SEGNER, BAER, POCISK NIEPENETRUJĄCY, MAGNESIK, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, ZACHOWANIE, SALK, NIESZCZEROŚĆ, MOC WSTECZNA, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, DREN, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, CIAŁO SZARE, GORGONZOLA, ABORCJONISTA, OBIEG GWIAZDOWY, LAING, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, WSTĘŻNIAK, BANG, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, SCHALLY, POKAZOWOŚĆ, OBDUCENT, ZWEIG, MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU, FERMENTACJA CYTRYNOWA, GOSPODARKA RABUNKOWA, KORWIN, OSTROGA, PROSIONEK PIWNICZNY, SREBRNY MEDAL, TUSZA, WKRĘTKA, PRANIE MÓZGU, STONEY, FOREL, ROBBINS, FRESK, MODRZEW EUROJAPOŃSKI, ALPRAZOLAM, HIPOKRATES, NEISSER, SIERŚĆ, WĘZEŁ ZARODKOWY, CIAŁO POLIKRYSTALICZNE, TOR, COBRA, HELODERMA, KARMAN, ZEGAR WODNY, GÓRSKI, GAMA, KONSYLIARZ, MAJER, DOLCI, UKŁAD INERCJALNY, SERNIK, IDIOFON, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, DZIAŁANIE, CIAŁO KOLANOWATE, SETER SZKOCKI, PODWOIK BAŁTYCKI, NEWIRAPINA, EIGEN, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, CIAŁO NIEBIESKIE, SCHMIDT, NAGRODA POCIESZENIA, KONTRPARA, REGULATOR, EUCHARYSTIA, BRYŁA, PROCHLORPERAZYNA, DARWIN, BACYTRACYNA, KORMUS, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, BURNET, ELASTYK, CIAŁO, DAUSSET, LEK MOCZOPĘDNY, RÓWNOWAGA, SZYMANOWSKA, SATELITA, KILT, SULFADIAZYNA, CRONIN, ŚLAD PAMIĘCIOWY, NENCKI, ASTEROIDA, PARE, HAYES, FENYLFERYNA, KOCH, METEOR, DRABIK, OPUSZKA PRZEDSIONKA, BIKINI, NIEMOŻEBNOŚĆ, BLACK, INTERWENCJA, ATMOSFERA, KREWETKA NAKRAPIANA, PRZEJRZYSTKA, OWŁOSIENIE, DIELS, POPIS, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, TAKT, OFTALMOLOG, SEMERAU, PRZEŚWIETLENIE, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, DANYSZ, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, WĘZEŁ, OBUNOGI, MAGNES, HOMARY, AKTYWNOŚĆ, BOHR, BICZ SZKOCKI, UDAR, SMITH, UTYLITARYZM, OSTEOTOMIA, GEN RECESYWNY, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PLECHOWIEC, NAGRODA RZECZOWA, HERTZSPRUNG, USTĘPSTWO, DUBOIS, IDIOFON, KRYSZTAŁEK, OGNIWO GAZOWE, NARKOTYZER, PAPINI, ROZRUSZNIK SERCA, ICHTIOL, JASNOŚĆ WIZUALNA, NAGELI, DOKTÓR, ILOCZYN WEKTOROWY, WYGODNICTWO, MILLES, ENESCU, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, HYDROMORFON, CHAIN, ALLEL RECESYWNY, NIEPROFESJONALNOŚĆ, ABORTER, GRAVES, CHURCHILL, DUNIN, PODATNY GRUNT, DIAMAGNETYZM, TECHNICZNY NOKAUT, LEKARZ, TRAJEKTORIA, OTERO, PODKOWIASTOGŁOWE, BALEY, COLLIE, INTERWENCJA HUMANITARNA, SEGRE, USTONOGIE, MIKOTOKSYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.148 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: szkocki lekarz i mikrobiolog (1881-1955); odkrył działanie pleśni pędzlaka i nazwał ciało czynne penicyliną, nagroda Nobla, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZKOCKI LEKARZ I MIKROBIOLOG (1881-1955); ODKRYŁ DZIAŁANIE PLEŚNI PĘDZLAKA I NAZWAŁ CIAŁO CZYNNE PENICYLINĄ, NAGRODA NOBLA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
FLEMING, szkocki lekarz i mikrobiolog (1881-1955); odkrył działanie pleśni pędzlaka i nazwał ciało czynne penicyliną, nagroda Nobla (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FLEMING
szkocki lekarz i mikrobiolog (1881-1955); odkrył działanie pleśni pędzlaka i nazwał ciało czynne penicyliną, nagroda Nobla (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x