POTOCZNE OKREŚLENIE GRAMOFONU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADAPTER to:

potoczne określenie gramofonu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ADAPTER

ADAPTER to:

urządzenie mechaniczne, umożliwiające odsłuchanie płyty gramofonowej przy pmocy radia (na 7 lit.)ADAPTER to:

przedział rakiety nie zawierający elementów układu napędowego (na 7 lit.)ADAPTER to:

element łączący dwa urządzenia lub zespoły, który umożliwia ich współdziałanie (na 7 lit.)ADAPTER to:

element gramofonu elektrycznego, na który przenoszone są drgania igły (na 7 lit.)ADAPTER to:

urządzenie służące do odtwarzania nagrań z płyt gramofonowych (na 7 lit.)ADAPTER to:

gramofon (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTOCZNE OKREŚLENIE GRAMOFONU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 721

OAZA PODATKOWA, CHUDEUSZ, RAKUSZANKA, BRZDĄC, BRZOZA SMOLEŃSKA, ILUZJON, SMERF, MOSSO, POCO, FORUM, RYJEC, GRUSZKA, BIEDASZYB, RYNEK WŁAŚCIWY, MAŁPA CZŁEKOKSZTAŁTNA, DOLENTE, WIELKOROSJA, DZIEŃ DZISIEJSZY, DUPEK ŻOŁĘDNY, LITERATURA WAGONOWA, SZKODNIK, OCENA, KAFIR, ŚMIGŁOWCOWIEC, BIAŁY WĘGIEL, BERBERYJSKI, WYŚCIG SZCZURÓW, BAJRAM, ADWERBIUM, FAKTOR, SFORZANDO, MIELCUCH, RZEZALNIA, AFFETTUSO, GRZĘDA, WIELKORUSIN, SZATA LITURGICZNA, BRUTAL, PSYCHICZNY, PODŚWIADOMOŚĆ, PTYŚ, ZAJZAJER, BIAŁORUSZCZYZNA, KRAJOWIEC, PRZYSTAWCA, RZEP, VIVACE, BEZWIETRZE, SAMIZDAT, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, MODERATO, SUBITO, KSIĘGA PARAFIALNA, AWIONETKA, BISURMANIN, PIANOFORTE, ODWILŻ, LATOROŚL, KLUSECZKI, AGITATO, KUBIZM ORFICZNY, MESTO, CHOREA, FORTISSIMO, SYNEK, SEMPRE, SIŁA WYŻSZA, MEZZOFORTE, SŁOŃCE, GNÓJ, SPLUWA, EWANGELIŚCI, KASZTAN, BAKBURTA, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, RAMOL, PUDŁO, BRZĘKACZ, CALMATO, PLACIDO, MENO, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, WIEŚNIAK, GULGOT, FURIOSO, SOLILOKWIUM, SUBKOMPAKT, TOTEK, TETRYK, WIDEOMANIAK, PREDYKCJA, AUTOCHTON, NAJDUCH, MAŁPA OGONIASTA, KRĘGARSTWO, UNIA, NEOPOGAŃSTWO, GALLOMAN, WIERSZORÓB, JAŚ WĘDROWNICZEK, CHŁOPOWINA, DZIKI ŚWIERZB, WIELKA RUŚ, NEOROMANTYZM, AKWAWITA, ISTOTA NADPRZYRODZONA, OGOŃCZYK, PIANISSIMO, POLONIA, WIELKORUŚ, JUDOWIEC, POGŁOS, FRANCUSKI PIESEK, ROTANG, MIĘSOPUST, ŻARLIWIEC, ADAPTER, ETER, LUGUBRE, FIN DE SIECLE, KANAŁ, ŻAGIEW, WIATRAK, LOCO, SAMOCHÓD SUBKOMPAKTOWY, KIBOL, BIOINDYKATOR, WSTECZNICTWO, SALONOWIEC, CUDOTWÓR, CZARNUSZKA, NIEDŹWIADEK POLARNY, BOŻY BOJOWNIK, DUET, MUSLIM, IMIENNOŚĆ, BULGOTANIE, DZIKI ZACHÓD, POMAGIER, SPORT WODNY, PRYWATKA, PASZTETNIK, MOHEROWY BERET, HIPOTEKA KAUCYJNA, KOBIETON, TATARKA, DAŁN, POGANIZM, BOSY ANTEK, ŻÓŁTACZKA, GĄSKA, MEZZO, PANIENKA, TRUNEK, ŻANR, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, KROK, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, CONCITATO, MELANCHOLIA, DAMA DO TOWARZYSTWA, BUŁCZARKA, STARY PIERNIK, ANIMANDO, KOLOS, OBLICZE, GWIAZDA, BRAT, RINFORZANDO, PRYNCYPAŁ, FONOGRAF, HISTERIA, MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA, WODOTRYSK, MURZYNEK, ADRES, PÓŁNOCO-ZACHÓD, BULGOT, WYROBNICA, TYCZKA, JAROSZENKO, DŻIP, TAJNE NAUCZANIE, PIERNIKARZ, LEGATISSIMO, BAKBORT, ŚWINIA, NAUKA PRZYRODNICZA, LEPSZA POŁOWA, TE RZECZY, TAPETA, INDUKCJA MATEMATYCZNA, KRAJ NAD WISŁĄ, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, TOPAZ DYMNY, ŻYWE SREBRO, PRZECIĘTNIACTWO, BIOFLAWONOID, KSIĘGARZ, ŁUK BRWIOWY, CHWOJA, SONORE, NAWA PAŃSTWOWA, CALANDO, TEREN ZIELENI, CIUL, SMERFETKA, PIERDZIEL, WYROBNIK, PLATT, ZWIERZĘ, M0RENDO, KLUCHY, MADEJOWE ŁOŻE, SŁODZIUTKI, PREZYDENTKA, ZAZULA, FORMUŁA LOGICZNA, MÓZG ELEKTRONOWY, PROCENTY, GRAVE, SERYJNY MORDERCA, ŚWISTUŁA, PRZYTUPAS, WSTRZĄS MÓZGU, ALIKANT, KIŚĆ, OKREŚLENIE, PRZEWIETRZNIK, NATURA, NIEBOŻĘ, BIAŁORUSYZM, PIERWSZY ŚWIAT, SCHERZANDO, KRESY, TABORYTA, PUSZKARSTWO, ŁZY HIOBA, RALLETANDO, ARKA, ARMISTYCJUM, DZIWKARZ TEORETYK, PANCERNIK KIESZONKOWY, BADYL, DRÓB, PUSZKARSTWO, CIELĘCINKA, RZEPNICA, NAZWANIE, ALIANCI, CAPRICCIOSO, ADAPTER, JONI, LEGGIERO, GORZKA, KARAT, AGAPANT, ZBYTNICA, DŻUDOWIEC, PIACEVOLE, BIGBIT, KATALAKSJA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, ASTRALNOŚĆ, LUDŹ, GOŁĘBICZKA, BONOŃCZYK, GRANDIOSO, RUBATO, ZŁOTKO, SOLITER, JAZZ, CYGARO Z WĄSEM, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, STARUSZKOWIE, BIAŁA ARMIA, BARIERA DŹWIĘKU, PRZYMIOT, SMRÓD, GEEK, PSEUDOKIBIC, ANTYPAPA, DRUGI ŚWIAT, EKSPERYMENT KLINICZNY, KOZOJEBCA, GIAUR, LENTO, BIAŁORUSZCZYZNA, WIELKA JEDNOSTKA, ANGIELSKA FLEGMA, ŚWIRZEPA, ABSOLUTORIUM, KWEF, GRAFOMAN, SZARAŃCZYN, OSZUKANIEC, SZMACIARZ, CHRUŚCINA, HETERYK, ?ABORYGEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 721 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTOCZNE OKREŚLENIE GRAMOFONU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTOCZNE OKREŚLENIE GRAMOFONU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ADAPTER potoczne określenie gramofonu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADAPTER
potoczne określenie gramofonu (na 7 lit.).

Oprócz POTOCZNE OKREŚLENIE GRAMOFONU sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - POTOCZNE OKREŚLENIE GRAMOFONU. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

x