ŁĄCZNIK W POŁĄCZENIU ŚRUBOWYM SŁUŻĄCY DO SPINANIA RUR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MUFA to:

łącznik w połączeniu śrubowym służący do spinania rur (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MUFA

MUFA to:

obudowa chroniąca miejsce złączenia kabli (na 4 lit.)MUFA to:

(kablowa) obudowa złącza dwóch lub więcej odcinków kabla (na 4 lit.)MUFA to:

(zwornika) w wiertnictwie część zwornika w kształcie stożka, z gwintem wewnętrznym stanowiąca element złącza gwintowego (na 4 lit.)MUFA to:

pierścień łączący rury (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁĄCZNIK W POŁĄCZENIU ŚRUBOWYM SŁUŻĄCY DO SPINANIA RUR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 868

ZABAWKA, CIEŃ DO POWIEK, MUFA, PIECHOCIARZ, MELOGRAF, ZWĘŻKA, ZAMEK KLINOWY, PŁAT NOŚNY, ŚMIETANKA, SPŁAWIK, KOŁECZEK, ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, PODWODNY STATEK BADAWCZY, KOŁO POŁUDNIKOWE, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, PANTOGRAF, POEMAT HEROIKOMICZNY, KOŁOBIEG, HAJDUK, SYMBOLICZNOŚĆ, ARBA, TARAN, HELIOGRAF, ARKA PRZYMIERZA, TACHISTOSKOP, UROMETR, PAROBEK, BEJCA, WZIERNIK, NUCZA, APARAT ORTODONTYCZNY, STEMPEL, RÓG MYŚLIWSKI, ZABEZPIECZENIE, PŁATEK KOSMETYCZNY, KUBEK, KREDKA WOSKOWA, FALOWÓD AKUSTYCZNY, PRZEGLĄDARKA, PRZEPOJKA, TELEMETR, IMAK NARZĘDZIOWY, SLUP WOJENNY, ALFABET GRECKI, PRZYCISK, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, SEKRETARZYK, TYCZKA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, EKRAN, SZYNA, BANER REKLAMOWY, UKŁAD TRAWIENNY, PIŁKA, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, PĘTELKA, STRUNOWCE, SKLEROMETR, UKŁADARKA RUR, KLESZCZE, ŁĄCZNIK WYRÓWNAWCZY, MASCARA, RYTMIKA MODALNA, ZDANIE, SAMOLOT POŚCIGOWY, LIVING ROOM, AUTOBUS SZYNOWY, WAGA, PRZYKRYWKA, STIL, MEGAFON, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, ŁUG, KANALIZACJA KABLOWA, DYBY, METKOWNICA, EZOFAGOSKOP, ŁĄCZNIK GWINTOWY, GARDA, WRĘŻNIK, GORSET, PISTOLET NATRYSKOWY, ZARZYNADŁO, DZWONY, KOSTUREK, MOTAK, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, BŁYSZCZYK, DOM TOWAROWY, TRAPEZ, KLIN, LOTNIK, TURCZYNEK, ŚRODEK KONTAKTOWY, KLUCZ PRYWATNY, ZGŁĘBNIK, EKWITA, EKRAN WODNY, WIEŻA CIŚNIEŃ, ODSUWACZ, KOMINEK, MISKA KLOZETOWA, KORONKA, ORUROWANIE, PIECHUR, BĄK, KĄPIEL BARWIĄCA, PARNICA, ŁĄCZNIK, WOLUMIN, PION, INSTRUMENT MUZYCZNY, ŚRUBA OKRĘTOWA, PRZYRZĄD, ZLEWOZMYWAK, KERMES, PRZEWÓD WYDOBYWCZY, BARWA OCHRONNA, UCHWYT, GĘBA, WOOD, NACZYŃKO, BARYŁKA, AKTYNOMETR, WECK, STRZYKAWKA, CHWYTAK, PROM ŚRÓDLĄDOWY, KIEROWNICA, LUZAK, LEJ, MIĘSIEŃ NAWROTNY, SKROBAK, KRATKA WENTYLACYJNA, HYDROFON, STATEK TRANSPORTOWY, GURKHA, ECHOLOT, DRAPAK, WYPUST, CARAVANING, TENDER, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, OKTANT, SITO, BRYLANTYNA, REJESTR, KAWA, PĘTCA, ŁĄCZNIK, BĄK, ZACISK, PRZEWÓD RATUNKOWY, KOZIOŁEK, PODPAŁKA, SPRZĘT GAŚNICZY, TANIEC, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, SILNIK KOREKCYJNY, KANALIZACJA ŚCIEKOWA, SZALANDA, PŁAWIK, KLAMRA, PĘCA, KASOWNIK, PŁACHTA, PIÓRO, KRAWATKA, ŁĄCZNIK, PRZEKŁADKA, CIĄGNIK WÓZKOWY, JAPONKA, PANTOGRAF, HAK, PROM PASAŻERSKI, TELLURIUM, PROGRAM GRAFICZNY, TERMOMETR BECKMANNA, MIOTEŁKA, SFERA ARMILARNA, BOY, SZUKACZ, BULION, PŁYWACZEK, EDYTOR, DYSCYPLINA, PREPARAT KONTAKTOWY, MENAŻKA, KROTOCHWILA, KARABIŃCZYK, TRZUSŁO, MIKROMIERZ, ROZGRZEWACZ, STRING, ŁĄCZNIK, PUSZKA, TORPEDA, FOTOHELIOGRAF, RĘKAW, REMIZA, ŁĄCZNIK ŻERDZIOWY, BALISTYT, KOMPAS, SZPILKA, ODŚWIEŻACZ, BIELMO, PRZEGLĄDACZ, STROIK, TRYTYTKA, NOTACJA MODALNA, GROT, POCIĄG POCZTOWY, ŁÓŻKO, TŁUMIK, LOTKA, AGRAFA, RYBAWIRYNA, STAN NADZWYCZAJNY, KOTEW, REGISTER, KRAWATKA KABLOWA, WSYP, SALON, NIEZDOLNOŚĆ, PRZECHOWALNIK, GUZIK, BRYLE, FAJKA, TRYSKAWKA SZKLANA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, SIEĆ ENERGETYCZNA, RACA, KWIAT, WIATROMIERZ, NASUWKA, SONDA, KARMNIK, NÓŻ, NIT, WIRÓWKA, TENDER, RYJEK, STARTER, PRZYPIS RZECZOWY, ŁĄCZNIK WNĘTRZOWY, SZAL, KWAS FITYNOWY, ŁĄCZNIK SCHODOWY, KOJEC, KOLOR OCHRONNY, HACZYK, ŻÓŁTA KARTKA, NOTACJA, KRĄŻEK, ŚCISKACZ, SIODZI, BATERIA KIESZONKOWA, MUFA, CHAŁTURA, PRZEZIERNIK, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, WĘDKA, BLOKHAUZ, FURGON, LAWATARZ, PRYSZNIC, STÓŁ, WIELOWYPUST, BON PRYWATYZACYJNY, PĘCINA, CARAVAN, ZAPONA, GILOTYNA, ZWORNIK, PODPAŁ, CZOP, HERMETYK, KANAŁ IRYGACYJNY, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, SKIP, ENDOSKOP, MIKROTOM, BATERIA GALWANICZNA, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, EKWITA, RENTGENOMETR, KAWALERZYSTA, KOSTKA, GRAJCAR, KORZONEK NERWOWY, ZAPITA, GALWANOMETR ELEKTROSTATYCZNY, PERSONAL INFORMATION MANAGER, PŁUG ŚNIEŻNY, DOMEK KEMPINGOWY, KLUCZ, KLIPER, DŁUGOŚCIOMIERZ ABBEGO, ?PRZEPITA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 868 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁĄCZNIK W POŁĄCZENIU ŚRUBOWYM SŁUŻĄCY DO SPINANIA RUR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŁĄCZNIK W POŁĄCZENIU ŚRUBOWYM SŁUŻĄCY DO SPINANIA RUR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MUFA łącznik w połączeniu śrubowym służący do spinania rur (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MUFA
łącznik w połączeniu śrubowym służący do spinania rur (na 4 lit.).

Oprócz ŁĄCZNIK W POŁĄCZENIU ŚRUBOWYM SŁUŻĄCY DO SPINANIA RUR sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ŁĄCZNIK W POŁĄCZENIU ŚRUBOWYM SŁUŻĄCY DO SPINANIA RUR. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x