W CHEMII: SYMBOL NEONU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NE to:

w chemii: symbol neonu (na 2 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W CHEMII: SYMBOL NEONU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 328

ZNACZEK, MOPS, GOŁĘBIE, MLD, NP, N, CZ$, DB, MASADA, OUROBOROS, FEMTOCHEMIA, CHEMIA ORGANICZNA, CHEMIK, PROPORZEC, L, KOGUT GALIJSKI, CHEMICA, CD, ABSORPCJA, NO, PEGAZ, RF, ŁĄCZNIK, PÓŁKSIĘŻYC, SÓL, ALCHEMIA, ARSEN, CHEMIA JĄDROWA, CHEMIA OBLICZENIOWA, FREUD, SAM, HS, HO, DA, LAMPA WYŁADOWCZA, GAŁĄŹ OLIWNA, SYGNIFIKATOR, GRUPA, GD, DS, SM, Y, BOYLE, RU, GE, C, U, PU, BI, TV$, HG, WARTOŚCIOWOŚĆ, MECHANIKA MOLEKULARNA, ZNAK PISARSKI, OSA, CR, KIWI, OŚLE USZY, MPX, MOSTEK, ZNAK OCHRONNY, BK, LA, RE, GR, ZR, OS, YB, RB, RH, H2O, AV, K, KWAS, , MIKROCHEMIA, NIOB, C, PRZYRODA, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, BA, NOŚNIK, CE, HF, MD, BD, RF, I, AFL, GRUPA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, RUTA, C, SC, CYBORIUM, LILIJKA HARCERSKA, PM, TOKSYKOLOGIA, SN, KLUCZ, PT, B, OKO OPATRZNOŚCI, SZARE KOMÓRKI, CM, CHEMIA KWANTOWA, CS, S$, PLANETA WĘGLOWA, AT, DIELS, NB, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, CHOCHOŁOWY TANIEC, PROPORZEC, AS, TAU, HE, LABRYS, AF, F, ZNAK ORIENTACYJNY, SE, ŻAŁOBA, TE, MOORE, RG, SYMBOL MATEMATYCZNY, KR, FR, SYMBOL, SARDANA, ZNAK DODATNI, SYMBOL, TL, BYK, LAMPE, NIEDŹWIEDŹ, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, KIERAT, FE, WODA LETEJSKA, CHEMIA, TI, PR, KZ, FG, SWASTYKA, KRZYŻ GRECKI, P, C, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, HK$, EU, M, FR, ŚCIĘCIE, HACZEK, NE, BR, CF, AR, ALKOHOL, MOTOROWIEC, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, TB, CN, SYMBOL, F, XE, GODŁO PROMOCYJNE, IMPLIKACJA LOGICZNA, MF, KONWERSJA, CO, PROPORZEC, CHOCHOLI TANIEC, PB, AU, BH, SYMBOL TERMINALNY, ALKANNA, CHEMIA BIONIEORGANICZNA, CHEMIA ANALITYCZNA, ZN, IR, ZNAK UJEMNY, TH, HOMO VIATOR, PA, MINERALIZACJA, BOMBA KOBALTOWA, MN, CHEMIA POWIERZCHNI, EL, LINGA, IKS, SIGMA, PORTER, PIERŚCIEŃ, ANALIZA WYMIAROWA, OZNAKA, GAŁĄZKA OLIWNA, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, GOŁĄB, APIS, OPERATOR MODALNY, KRYSTALOCHEMIA, DY, HARFA CELTYCKA, AM, GMELIN, MPIX, KOKOS, WĘZEŁ, AKTYWNOŚĆ, FM, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, SR, TM, MG, AC, MIKROGRAM, SYMBOL NIEOZNACZONY, BS, PRZYRA, KW, BIOCHEMIA, CA, TV$, ZAJĄCZEK, LN, RMB, PREPARATYKA, OBRĄCZKA, NZ$, ZWIĄZEK, WZÓR CHEMICZNY, SOWA, CO2, LOGO, MT, FJ$, BDS$, ŁUK, TOTEM, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, BIAŁA FLAGA, B, , LE, ER, CFA, GLIF, SZYBKOZŁĄCZKA, VA, NI, F, CHEMIK, V, TC, CHEMICZKA, MIT, SI, ZNAK ROZPOZNAWCZY, CHEMIK, B$, ADAMITA, CAN $, CHEMIA, BR, BRZOZA KRÓLEWSKA, STECHIOMETRIA, IKRA, GA, O, LU, BE, SZYBKOZŁĄCZE, TA, LI, IN, KARON, ZNAK MATEMATYCZNY, GRAHAM, HILAL, CHEMIA NIEORGANICZNA, NA, BS.F, SYMBOL NIETERMINALNY, S, MO, BAŃKA, KOBRA, AL, LIGATURA, GRUPA IMINOWA, ADAM, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, ?RA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 328 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W CHEMII: SYMBOL NEONU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W CHEMII: SYMBOL NEONU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NE w chemii: symbol neonu (na 2 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NE
w chemii: symbol neonu (na 2 lit.).

Oprócz W CHEMII: SYMBOL NEONU sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - W CHEMII: SYMBOL NEONU. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

x