JEDNOCZESNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA KU TYŁOWI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ I NA BOK W PŁASZCZYŹNIE CZOŁOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIFOSKOLIOZA to:

jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOCZESNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA KU TYŁOWI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ I NA BOK W PŁASZCZYŹNIE CZOŁOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 198

MIELOPATIA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, SOFCIK, METOPION, GŁADZIZNA, STRZAŁKA BAŁTYCKA, GONIOMETRIA STATYCZNA, GRAF PŁASKI, BACZEK, MOŻDŻEŃ, ARMILA, KIFOSKOLIOZA, BLASZKA SITOWA, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, KUKS, KIFOZA PIERSIOWA, PRZEKRÓJ CZOŁOWY, KRASNAL, DEWIACJA, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, DÓŁ PODKOLANOWY, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, ŚCIANKA, MUTUŁY, MIGDAŁEK PODNIEBIENNY, WERTEBROPLASTYKA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, KRZYWA, BAK, BEZKRĘGOWIEC, SCHADOW, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, KOŁYSKA, CYSTA BAKERA, PUNKCJA LĘDŹWIOWA, ŁÓŻECZKO GIPSOWE, BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, RZUT, KĄT PIONOWY, KRĘG PIERSIOWY, WIELOKULTUROWOŚĆ, ANTENA ŚCIANOWA, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, PRZYKURCZ, BACZMAGI, SKOLIOZA, KOŚĆ CZOŁOWA, GŁOWICA FREZOWA, KRZYWA ALGEBRAICZNA, RDZEŃ PACIERZOWY, MLECZ PACIERZOWY, STREFA UNIKANIA, PARKIETAŻ, DYSK, BOK, KOŁNIERZ, GRAF PLANARNY, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, ZNAK ZODIAKU, RÓWNOWAGA, KRZYŻ, ZASADA DUALNOŚCI, ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE, DIAGRAM VENNA, ASOCJACJA VACTERL, ZGIĘCIE PODESZWOWE, GRZBIET, TYBINKA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWO-FAZOWA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, EKSPRES, WYWROTKA, PODSTAWA, WYPAD, TRÓJKĄT EULEROWSKI, SZKIELET OSIOWY, ATLAS, WYSTĘP, SPONDYLOARTROPATIA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, WAHADŁO, NIEŚMIAŁOŚĆ, GEOMETRIA WYKREŚLNA, PÓŁSFERA, ZODIAK, PODRZUT, PĘTLA, KĄT PEŁNY, BOK, GRUPA KOŁOWA, BOK, SZTAG, FIGURA PŁASKA, USKOK, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, KOŚĆ PACIERZOWA, DUBELTÓWKA, DUALNOŚĆ, BOK, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, LINIA PIERWIASTKOWA, WYWROTKA, ANTRYKOT, GORSET ORTOPEDYCZNY, GRZBIET KSIĄŻKI, SAKRALIZACJA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, SZCZYT, ODWRÓCENIE TRZEWI, KRĘG POŁOWICZY, KOŁO, SKOK W BOK, OGON, OCIOS, DYSK GALAKTYCZNY, PIŁA, OTWÓR MIĘDZYKRĘGOWY, LUMBALIZACJA, ŚLIZG, ŁAMANIE, GRZEBIEŃ, RAMONESKA, TERCJA, GARB, STRĄGA, BURTA, GRZEBIEŃ, MULTIPLAYER, BYDLĘ, GŁADYSZKA, HAMULEC TARCZOWY, MIĘSIEŃ KOLCOWY, STEREOGRAM, SKIBA, KONFRONTACJA, TORUS, TWIERDZENIE COSINUSÓW, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, OCZKO, KRĘG SZCZYTOWY, LORDOZA, KRĘG LĘDŹWIOWY, DYSALTERACJA, KANT, SMERFETKA, AKSJOMAT PASCHA, ASPIRACJA, DWURURKA, KARAMBOL, BRAS, LORDOZA LĘDŹWIOWA, ŚCIANA, PRZECIWPROSTOKĄTNA, ŚLUZICOWATE, APSEL, PÓŁKULA, PRZYPROSTOKĄTNA, GAJA, ODSKOK, BELKOWANIE, WAŁ MORENOWY, KIEŁ, POWINOWACTWO OSIOWE, SPLOT, OBSZAR NIEOGRANICZONY, GAJA, BODOT, CIOS, ASOCJACJA VATER, KOŚĆ OGONOWA, KROTNICA, CHWOST, KRĘGOWCE, WAHADŁO FOULCAUTA, TERAPIA MANUALNA, GORSET, KLUCZKA, OPÓR WZNIESIENIA, ZATOCZEK, STEK, PLECY WKLĘSŁE, KOŚĆ GUZICZNA, KLIPFISZ, KIFOZA, OKNO KROSNOWE, KOMINEK, SZMATA, WIBRACJA LABILNA, BOK, KROK ŁYŻWOWY, MULTIKULTURALIZM, SEGMENT RUCHOWY, KRĘG SZYJNY, KOPARKA POPRZECZNA, ?OBRAZ STEREOSKOPOWY.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOCZESNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA KU TYŁOWI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ I NA BOK W PŁASZCZYŹNIE CZOŁOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOCZESNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA KU TYŁOWI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ I NA BOK W PŁASZCZYŹNIE CZOŁOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIFOSKOLIOZA jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIFOSKOLIOZA
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej (na 12 lit.).

Oprócz JEDNOCZESNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA KU TYŁOWI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ I NA BOK W PŁASZCZYŹNIE CZOŁOWEJ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - JEDNOCZESNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA KU TYŁOWI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ I NA BOK W PŁASZCZYŹNIE CZOŁOWEJ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast