RYCINA ODBITA Z PŁYTY METALOWEJ, WYKONANA TECHNIKĄ DRUKU WKLĘSŁEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAWIURA to:

rycina odbita z płyty metalowej, wykonana techniką druku wklęsłego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RYCINA ODBITA Z PŁYTY METALOWEJ, WYKONANA TECHNIKĄ DRUKU WKLĘSŁEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 353

OBMURZE, RERECORDING, PAPIER DZIEŁOWY, TAMBURYN, PIERŚCIEŃ, TATUAŻ, PŁASZCZ, GROWL, PIŁA, BIEŻNIK, SINGEL, SANIE, WSTAWKA, STREAMER, KSERÓWKA, MURZYSKO, PASTEL, SZARE PŁÓTNO, SISTRUM, KLEJONKA, GŁADŹ TYNKOWA, WARSTWA ABSTRAKCJI SPRZĘTOWEJ, OPLOT, DRUK OFFSETOWY, LALKA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, FOTOKOPIA, TWARÓG, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, SUCHA IGŁA, FRONTISPIS, ZDJĘCIE, FUCHA, KLUSKI KŁADZIONE, OPENER, NIELLO, PRZEBITKA, MUNDSZTUK, TANAGRYJKA, FILIPKIEWICZ, PAPIER PRZEDRUKOWY, DYSKOGRAFIA, MAGENTA, ARKUSZ DRUKU, KWASORYT, MAZEROWANIE, ITALIK, MUR, ZBROJA KRYTA, MURZYSKO, TYPOGRAFIA, EWOLUCJA KASKADERSKA, KOWALNOŚĆ, MACEBA, ROZWAŁKA, ANTEPEDIUM, RÓW PRZECICZOŁGOWY, AKWAFORTA, GRAFIKA, TEMPERA, ŁUSKA, STÓŁ, LUR, ABAKUS, BETONKA, MATERIAŁ ZECERSKI, STOPOTONA, DŁUBANKA, ESTAMPAŻ, WĘŻYK, PAPIER BIBLIJNY, WYRZYNARKA, REKLAMÓWKA, BALKONY, RYCINA, MUCHA MOKRA, OBLICÓWKA, FIGURKA TANAGRYJSKA, CHOCHLIK DRUKARSKI, AKWATINTA, KOŁO GARNCARSKIE, DIORAMA, RYCINA, ABISYNKA, AGRAFA, PAPIER DRUKOWY, ŚCIANA, KLOCKI, AKWATINTA, BEZGUŚCIE, PRZYNĘTA SZTUCZNA, HACZYK, DRZEWORYTNICTWO, WIRTUOZERIA, FAKSYMILE, GŁADŹ, BATORÓWKA, ELEKTRODA WODOROWA, REPRODUKCJA, LALA, MUNSZTUK, FILTR POLARYZACYJNY, DRANKA, ŁUBOK, ODBITKA, MUTUŁY, LINORYT, PUKLERZ, MIRLITON, PAPIER GAZETOWY, KAZALNICA, SZPALTA, TAMTAM, PRZEPRÓCH, OBRĄCZKA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, SZTYCH, GIPSORYT, ZACIĘCIE, AKWAFORTA, KOPUŁA PANCERNA, CZÓŁNO, MIKROFILM, ŁAŃCUSZEK, PIANO, SERIA, KOFFLER, TARCZA, ERRATA, KUWETA, WIRTUOZOSTWO, PŁYTA TROCINOWA, SZCZOTKA, NOSEK, RÓW PRZECIWPANCERNY, DŹWIĘK, WYCINANKA, OFFSET, BATUT, FALA ODBITA, FACSIMILE, BELKA, CYNKOGRAFIA, WOBLER, BROMOLEJ, KORONKA BRABANCKA, SERIA, DIORAMA, OFFSET, GRAFIKA, EDYTORSTWO NAUKOWE, ZBROJA PŁYTKOWA, DZIANINA, ADAPTER, BIPAN, SCRATCHING, FOTO, WKŁAD, PĘTLICA, MEMBRANOFON, DODRUK, GLORIETA, PIERSIÓWKA, ROTACJA, SZUBIENICA, RYCINA, TORTOWNICA, EGZEMPLARZ SYGNALNY, MOC MECHANICZNA, KURTYNA, KIJ BEJSBOLOWY, NANOŚNIK, KUJNOŚĆ, WIECZNE PIÓRO, ABAKUS, KOSTKOWANIE, GRABKI, FUKUSHIMA, DRZEWORYT, KWASORYT, RYCINA, PŁYTA PILŚNIOWA, WIELKA PŁYTA, FALKON, LICHOTA, EMALIA, CZTERY DESKI, TRAWERS, KREDKA ŚWIECOWA, KIESZEŃ, FUGA, EGZEMPLARZ PRÓBNY, KIOSK, LINORYT, PRZEBIEG, NAWALANKA, RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, WELIN, GRIEKOW, ODBOJNIK, PERL, ENKAUSTA, MITRA, BAWOLE OKO, MIĘKKI WERNIKS, GRAWIURA, OPASANIE, NAMIOT TLENOWY, KLATKA BŁAZNÓW, FUCHA, KRAJKA, KROKANT, MAKRAMA, SINGIEL, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, DMUCHAWKA, WATÓWKA, OBRAZEK, TRUFLA, WŁOM, GRAFIKA WARSZTATOWA, OBI, STRUNA, KONTRAPUNKT, GRAFICZKA, AKWARELA, FOTOGRAFIA, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, KREDKA WOSKOWA, GIPSORYT, SZTYCH, SKRZYNKA LĘGOWA, TERMOTRANSFER, GIPSORYT, TŁUK PIĘŚCIOWY, OBROŻA, BIAŁY KRUK, TERMOGRAM, IGŁOWIEC, LITOSFERA, NAGRANIE WIDEO, CZECHOWICZ, OBRAZ, WŻER, CIMELIUM, TERMOSUBLIMACJA, TRAMPOLINA, MUR OPOROWY, BITNIA, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, ŚWIATŁODRUK, ASTROPOLITYKA, WYPALANKA, FAKSYMILE, APARAT STEREOSKOPOWY, KLISZOGRAF, ZGNIATACZ KCIUKÓW, KOKILKA, CEGŁA DYNASOWA, WĄŻ, CYNKOGRAFIA, SKŁAD, WIELKA PŁYTA, DRUK TYPOGRAFICZNY, TKANINA SZTUCZNA, SUCHORYT, ILUSTRACJA, FALKONKA, MUCHA SUCHA, TKANINA BAWEŁNIANA, IZA, CYNKOTYPIA, CYMELIUM, BUDKA LĘGOWA, DRUK PŁASKI, MACEBA, HELIOGRAFIA, OŁÓW, METALMANIA, RYTOWNICTWO, CYNKOTYPIA, FILET, WINIETA, ODBLASK, LITOGRAFIA, ŻYŁA, UŻYTEK, PIKSEL, KOZIOŁ, FOTKA, BROK, MUR, PRZETŁOK, AUTOCHROM, DWUSTRONNOŚĆ, BRUTAL, MAGIERA, KOŁEK, OKULARY, ?ŚWIĄTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 353 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RYCINA ODBITA Z PŁYTY METALOWEJ, WYKONANA TECHNIKĄ DRUKU WKLĘSŁEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RYCINA ODBITA Z PŁYTY METALOWEJ, WYKONANA TECHNIKĄ DRUKU WKLĘSŁEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAWIURA rycina odbita z płyty metalowej, wykonana techniką druku wklęsłego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAWIURA
rycina odbita z płyty metalowej, wykonana techniką druku wklęsłego (na 8 lit.).

Oprócz RYCINA ODBITA Z PŁYTY METALOWEJ, WYKONANA TECHNIKĄ DRUKU WKLĘSŁEGO sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - RYCINA ODBITA Z PŁYTY METALOWEJ, WYKONANA TECHNIKĄ DRUKU WKLĘSŁEGO. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x