METAL NA PŁYTY AKUMULATOROWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OŁÓW to:

metal na płyty akumulatorowe (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OŁÓW

OŁÓW to:

Pb - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p w układzie okresowym (na 4 lit.)OŁÓW to:

przedmiot wykonany z ołowiu (na 4 lit.)OŁÓW to:

przenośnie: duży ciężar, odczuwalny ciężar czegoś (np. części ciała) (na 4 lit.)OŁÓW to:

miękki metal na śrut (na 4 lit.)OŁÓW to:

metal na śrut (na 4 lit.)OŁÓW to:

metal na ciężarki (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METAL NA PŁYTY AKUMULATOROWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 139

ŻELAZO, MALARSTWO TABLICOWE, KIESZEŃ, OŁÓW, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, URAN, NAROST, CER, TYTANIAN, CEZ, TAL, IRYD, WKŁAD, METAL, DEATH METAL, CYNK, PIŁA, KLAPA, PŁYTA STOLARSKA, ABAKUS, WALCOWNIA GORĄCA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, BLACK METAL, DETEKTOR KRYSZTAŁKOWY, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, PRZECINARKA, WIELKA PŁYTA, IND, GOSPEL METAL, CYNA, GAL, KRZEMEK, IZA, WIELKA PŁYTA, METAL CIĘŻKI, MACEBA, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, METAL ALKALICZNY, ZACIĘCIE, BIAŁY METAL, IND, OŁÓW, OSM, ITR, OŁÓW, REN, SEPARACJA ELEKTROMAGNETYCZNA, KUŹNIA, RERECORDING, STÓŁ, METAL, ANTEPEDIUM, OPASKA, DOOM METAL, OPENER, DODATEK STOPOWY, OBI, ADAPTER, METALMANIA, NU METAL, TAL, OSM, METAL SZLACHETNY, KRUSZEC, MOLIBDENIAN, GIPSORYT, WLEW, GOTYK, PRYZMA AKRECYJNA, RAD, ITR, ZBROJA KRYTA, PAPIER ŚCIERNY, WALCOWNIA ZIMNA, PŁYTA WIÓROWA, METAL, GRAWIURA, LIT, METAL NIEŻELAZNY, PILARKA, WARSTWA ABSTRAKCJI SPRZĘTOWEJ, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, BALKONY, METAL PÓŁSZLACHETNY, POWŁOKA GALWANICZNA, IRYD, NADLEW, MUTUŁY, WANAD, FOLK METAL, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, METAL, IRYD, SINGIEL, ITR, KLEJONKA, METAL KOLOROWY, SANIE, STOPIWO, PŁYTA PILŚNIOWA, SCRATCHING, POMNIK, OŁÓW, OŁÓW, OSM, ABAKUS, OSM, CHROM, GLIN, GOTHIC METAL, OŁÓW, METAL LEKKI, CER, DYSKOGRAFIA, FUGA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, GLIN, ZGNIATACZ KCIUKÓW, ROD, DŹWIĘK, ITR, TRAWERS, CHROMIK, KUWETA, SINGEL, IND, LITOSFERA, HEAVY METAL, ARSENIAN(III), OŁOWIAN, OŁÓW, KOPR, METAL NIESZLACHETNY, PROSTOWNIK SELENOWY, PLATYNA, METAL, RUDA, RAD, ?MACEBA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METAL NA PŁYTY AKUMULATOROWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METAL NA PŁYTY AKUMULATOROWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OŁÓW metal na płyty akumulatorowe (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OŁÓW
metal na płyty akumulatorowe (na 4 lit.).

Oprócz METAL NA PŁYTY AKUMULATOROWE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - METAL NA PŁYTY AKUMULATOROWE. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

x