PRZYPADEK GRAMATYCZNY WYRAŻAJĄCY MIEJSCE AKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIEJSCOWNIK to:

przypadek gramatyczny wyrażający miejsce akcji (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIEJSCOWNIK

MIEJSCOWNIK to:

stempel pocztowy z nazwą miejscowości, bez daty (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYPADEK GRAMATYCZNY WYRAŻAJĄCY MIEJSCE AKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.109

UDZIAŁOWIEC, FALA WZROSTOWA, POLE NAMIOTOWE, RUN, SALON PIĘKNOŚCI, PRZYJEZDNY, OKŁAD, PRYSZNIC, TARLISKO, BLICH, BANITA, EJDETYZM, MÓZG, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, KOMPOZYCJA OTWARTA, MIKROSOCZEWKOWANIE, PRZYCHACIE, ZASADZKA, WCIĄGNIK, INDEKS GIEŁDOWY, BUCHTY, ROZWIDLACZ, KOŁCHOZ, INTENSJONALNOŚĆ, KASYNO, POMIESZCZENIE, MEKKA, ZLEWNIA, BRODAWKA, PLAC, KASA, ŚMIETNIK, MIEJSCE, PTASZNIK WENEZUELSKI, WIATROWISKO, MELDUNEK SYTUACYJNY, KRATKA WENTYLACYJNA, CZARNA GODZINA, CEL, PODZBIÓR, SEROWNIA, BIEGUN, ZAIMEK ZWROTNY, ŁÓŻKO PIĘTROWE, ZADUPIE, LOŻA PRASOWA, LOKUM, LOŻA, SZARPANINA, ZŁĄCZENIE, DOMICYL, SCHRONISKO, KOCZOWNIK, PIASKOWNICA, PRZENOSKA, ANALIZA FUNDAMENTALNA, KARBALA, UKRES, SPAW, POŻARZYSKO, POGROBOWISKO, KARDIOTOKOGRAF, WARSZTAT, DOM, TRANSLOKACJA, SKARBNICA, BOJKA, MIEJSCE ŚWIĘTE, OBÓZ WĘDROWNY, HEIMAT, POZYCJA, KONTAKT, ZGLISZCZE, RAJ, ROZGAŁĘZIENIE, ZAKŁAD GASTRONOMICZNY, NOWE, PUB, MOC WSTECZNA, NAKŁUCIE, RZUT WOLNY, PUNKT LIMFATYCZNY, PREMIA GÓRSKA, GRZBIET KSIĄŻKI, PARKIET, AMBONA, ROZGAŁĘŹNIK, MIEJSCE NOCLEGOWE, OBÓZ, OBÓZ, OPPIDUM, FUTURE PROGRESSIVE, RUBRYKA, UBYTEK, LOTNY FINISZ, WYRĘBA, ANTYWZORZEC, ANTECEDENCJA, SZEOL, KAMIKAZE, PLAN ZDJĘCIOWY, KOMEDIA SENSACYJNA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, WARNIA, ODWIEDZALNOŚĆ, POLIGON DOŚWIADCZALNY, PRZESZŁOŚĆ, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, HORODYSZCZE, AKCJA IMIENNA, ESKORTA, SKŁADOWISKO, SPĘD, OGNISKO MAGMOWE, ANALIZA PORTFELOWA, DOPEŁNIACZ, PUNKT TONIZUJĄCY, PUŁAPKA OFSAJDOWA, EKOPUNKT, RING, WYDATKI INWESTYCYJNE, ARKA NOEGO, GETTO PRZEJŚCIOWE, ODSTAJ, KĄT, PLAC, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, SZEW, ŚRODEK, KIESZONKA, BRODAWKA SUTKOWA, POSTERUNEK, BIEGUN GALAKTYCZNY, PUSZKA, KAZUS, KUREK, TRZECI PLAN, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, POZYCJA, WYBIEG, LEŻA, WYDATEK MAJĄTKOWY, SIEDZIBA, DOŁEK, BAZA, WODOPÓJ, SEDAN, BREDA, ZAKWATEROWANIE, MIEJSCE GEOMETRYCZNE, OGRÓDEK, UCHO IGIELNE, WSPARCIE, TAGER, DOZORCÓWKA, KANA, ZESTRZAŁ, PEPINIERA, SATO-KAGURA, OBÓZ KONCENTRACYJNY, ZAPLECZE GASTRONOMICZNE, KONIEC, STOŁÓWKA, TRYBUNA, WYLĘGARNIA, WYKRZYKNIK, TEREN, ATTACHAT, SPOJENIE, JORDANEK, KLEJOWNIA, DRAMAT GROTESKOWY, KAJDANY SKEFFINGTONA, NIEBIOSY, GETTO TRANZYTOWE, POŁĄCZENIE, GNIAZDO, KRENAL, ŚWIĄTYNIA, ZOLNIK, ZIEMIA OBIECANA, PLAN, FRYZJER, OWAL KARTEZJUSZA, PUNKT OGNIOWY, SUTEK, NADSUBSKRYPCJA, KURIA, OAZA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, KORDON, CENTRUM KONFERENCYJNE, LATERAN, CIEMNIK, SZPITAL PSYCHIATRYCZNY, ZAŁOM, STANOWISKO, DACH, AGREGATOR TREŚCI, TEMPLUM, SZRANKI, FORTECA, WYDATKI MAJĄTKOWE, HALF-PIPE, ROZJAZD, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, TRZASKOWISKO, ZALUDNIENIE, PORÓD NIEWCZESNY, CIEMNOGRÓD, RODZAJ MĘSKOOSOBOWY, CENTRUM HANDLOWE, ŁONO, STANOWISKO, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, CAŁUSEK, KOMORA GORĄCA, ZLEW, ZATYŁ, SIOŁO, KAWIARENKA INTERNETOWA, MIEJSCE STOJĄCE, NARZĘDNIK, RECEPCJA, ŁUG, IKRZYSKO, BARBETA, ATLANTA, AMBULATORIUM, MOSTEK, DOM RODZINNY, MAŁCUŻYŃSKI, MESA, DINAR CHORWACKI, CIEMNA KARTA, BIERNIK, RAJD, LEGOWISKO, STANOWISKO, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, TRZECI PLAN, SIODLARNIA, POSTĘP TECHNICZNY, PLAMA, POWIEŚĆ FANTASY, SADOWISKO, KRATKA, SZLACHTUZ, ZBIEG, POZYCJA, LUZ, TERMINAL PROMOWY, PLAC APELOWY, TUNEL, PUNKT ZLEWNY, PTERION, KIESZEŃ, ARŁAMÓW, WSKAŹNIK RÓWNOMIERNOŚCI, ODGAŁĘZIACZ, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, SCHOWEK, LOŻA HONOROWA, STANOWISKO OGNIOWE, WYSEPKA, ROŻEN, SALA GIMNASTYCZNA, TEATR, ARENA, PRZESZUKANIE, GOTOWALNIA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, WYPĘD, OGNISKO, OSADA, NAZARET, CAŁKA JACKSONA, SOKOLARNIA, KANADA, BANK, WIDZOWNIA, OGNISKO, LOKALIZACJA, PRZELEW, SKŁAD CELNY, CENTRUM, OBOZOWISKO, WYPUKŁOŚĆ, DOŁEK, RÓWNOWAGA OGÓLNA, ZAKAMAREK, MELINA, ROBOTA, PRZYPADEK, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, SKŁADNICA, TUSZ, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, NAWALANKA, ?WYPŁUCZYSKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.109 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYPADEK GRAMATYCZNY WYRAŻAJĄCY MIEJSCE AKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYPADEK GRAMATYCZNY WYRAŻAJĄCY MIEJSCE AKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIEJSCOWNIK przypadek gramatyczny wyrażający miejsce akcji (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIEJSCOWNIK
przypadek gramatyczny wyrażający miejsce akcji (na 11 lit.).

Oprócz PRZYPADEK GRAMATYCZNY WYRAŻAJĄCY MIEJSCE AKCJI sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - PRZYPADEK GRAMATYCZNY WYRAŻAJĄCY MIEJSCE AKCJI. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x