ZAKOŃCZENIE ZNAJOMOŚCI Z KIMŚ, PORZUCENIE KOGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZSTANIE to:

zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAKOŃCZENIE ZNAJOMOŚCI Z KIMŚ, PORZUCENIE KOGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.014

NASTĘPSTWO, KONTROLA, BRANIE STRONY, MAGNETYCZNOŚĆ, ANON, OBIEKTYWNOŚĆ, TUBA, NAPŁYW, WSPÓŁAUTORKA, HAK, ZAKOŃCZENIE, ŁOTEWSKOŚĆ, POŚWIĘCENIE, ZNIEWAŻENIE, SITO, RELIKWIA, ZŁOTOŚCI, KOREGENT, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA, PRESJA, GRABIEŻCA, OBRONA, GRZECZNOŚĆ, KONEKSJE, UDAWACZ, WAMPIR, SYMPATYCZNOŚĆ, HEJT, STRONNOŚĆ, NORMALKA, PŁOSZCZYK, NAPŁYW, KIŚĆ, TŁUMACZKA, NIECHĘĆ, CZARA GŁOSOWA, PLOTKARSTWO, WYBRANIEC, SUKCESJA, DROBNICA, TOPÓR WOJENNY, ZGUBICIEL, BOŚNIACKOŚĆ, DOWCIP, POSTRACH, DUPOLIZ, SUPERVISOR, ZASPOKAJANIE, HISZPAŃSKOŚĆ, PŁOMYK, WYKLUCZENIE, SPAŚLAK, SERBSKOŚĆ, STRZAŁ, WSPÓŁREGENT, NALEGANIE, ROZDZIAŁKA, OBLUZ, WZIĘCIE POD WŁOS, PRESTIŻ, KOMEDIA, OKREŚLNIK, INTYTULACJA, POLEWKA, KULTYSTA, RUMUŃSKOŚĆ, BAŁWOCHWALSTWO, RELIGIJNOŚĆ, KOMISARZ, PRZECIWIEŃSTWO, DYSKONTYNUACJA, BLISCY, DOŻYNKI, DYWERGENCJA, PRZERWANIE CIĄŻY, BLUFFIARZ, WYNAJMUJĄCA, ZARZUT, MANELE, KŁOPOTANIE SIĘ, IMITATOR, NAPAD, PROFESJONALNOŚĆ, KORONATOR, WYWÓZKA, ZŁOTY DESZCZ, ZŁUDA, NAŚLADOWANIE, UJMA, NIELUDZKOŚĆ, DEPRAWACJA, PRZEWAGA, BIBLIA, ŻÓŁTEK, ADORACJA, BLISKIE SPOTKANIE, ZAZNAJOMIENIE, WYKUPNE, OBLICZE, WYWROTKA, POWIERNIK, POSTLUDIUM, ZWIAD, WSPARCIE, ANTECEDENCJA, OGŁOSZENIE, AWANSE, BAŁAMUTNIA, POPRZEDNICA, ODDANIE, OBRAZ, NAJEMCA, WIELOETATOWOŚĆ, OFENSYWA, TĘSKLIWOŚĆ, KOP, ODTWÓRCA, GENIUSZ, WSPÓŁKRÓL, GDERACTWO, PORTUGALSKOŚĆ, NIEPRAWOMYŚLNOŚĆ, TEMAT, PARTNERKA, BLIŻSZOŚĆ, OSKARŻYCIEL, WYROSTEK RYLCOWATY, PRZESZUKANIE, CZUB, UWAŻNOŚĆ, ANEMIK, KUKUŁCZE JAJO, JABŁKO, POTĘPICIEL, KOLEŻEŃSKOŚĆ, ADWOKAT, ZBROJENIE, IMAGE, TEMAT, FINAŁ, SPOSÓB BYCIA, IMBECYL, ZLEWKA, KALUMNIATOR, INWITACJA, ŚCIĘCIE, ZMYŚLNOŚĆ, UNIŻENIE SIĘ, DEMONSTRACJA, HAPPY END, PRYNUKA, URAZ, GŁUPKOWATOŚĆ, PETRYFIKACJA, BLEFIARZ, UCZUCIE, ROZBRAT, SATYRA, TEMACIK, NIEDOZÓR, DESEREK, PROSTOMYŚLNOŚĆ, ANGAŻANT, BAZGRACZ, TYKA, LITEWSKOŚĆ, KOPERCZAKI, MUZA, OBRAZ, ROZDŹWIĘK, SEKATURA, PAPIEREK, ABORCJA, FAWORYT, PRZYGANIACZ, KSIĄŻĘCOŚĆ, SUSPICJA, POWTÓRZENIE, DOSIEBNOŚĆ, NIEUŁOMEK, PRYMITYWNOŚĆ, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, NAPÓR, ZŁA PRASA, KOD IDENTYFIKACYJNY, LAUDATOR, SKANDYNAWSKOŚĆ, RYZY, GIEROJ, UPARTOŚĆ, BROŃ, WPIERDOLKA, WPIERDZIEL, UBLIGA, WIDŁOZĄB LEŚNY, KUKŁA, ZAPOZNANIE, EKSPIRACJA, WEZWANIE, FRANCUSKI PIESEK, ŻAL, NAMOLNOŚĆ, SPOILER, WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY, PRZYKRYWKA, SPYCHOTECHNIKA, ŁUPIEŃ, TĘSKNOTA, KOMPETENTNOŚĆ, NATRĘTNOŚĆ, DYSPOZYCJA, KURZY MÓŻDŻEK, POMOC, UJĘCIE, POWINOWACTWO, SMOK, KOMPLANACJA, AUTORYTARNOŚĆ, LOKUM, PRZECHOWANIE, OSZCZERSTWO, ENERGICZNOŚĆ, KONSYGNATARIUSZ, POCZUCIE HUMORU, DIABEŁ, PRETENSJA, NALEGANIE, WETY, DESZCZ, OBRAZ, KOGNAT, PRZYRODNI BRAT, SŁONKO, ŁĄCZNOŚĆ, MASOŃSKOŚĆ, ŚWIADCZENIE, PAN, WOJSKO, PRZEKIEROWANIE, CZUB, WYWYŻSZENIE, POPARCIE, ODBÓJ, ŚRODKOWY PALEC, UCZESTNICTWO, WSPARCIE, WYMIANA, ZERWANIE, NIEOBOJĘTNOŚĆ, BŁAGANIE, ALERGIA, MAMIDŁO, EPITET, PTASI MÓŻDŻEK, SYMPATIA, ZBAWCZYNI, BĘCKI, CECHA, PERSEKUCJA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, GODZINA PRAWDY, KARCICIEL, ANTA, INDAGATOR, KOKIETKA, OBIERALNOŚĆ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, WYCUG, DRĘCZYCIEL, NASYCANIE, OBROŃCA, KAPUŚCIANA GŁOWA, PIĘKNOŚĆ, ZAKWATEROWANIE, JUDASZOWSKI POCAŁUNEK, PANI, NIENARUSZALNOŚĆ, KORZYSTNOŚĆ, KROKSZTYN, WYRĘKA, NASŁANIEC, WSPÓŁĆWICZĄCY, TOWARZYSZ NIEDOLI, DŁUG WDZIĘCZNOŚCI, ŚLĄSKOŚĆ, CENA, SKRZYDŁO, ŁOMOT, WYŻSZOŚĆ, PRZEŚMIEWKA, REJESTRANT, KATOLICKOŚĆ, NIEZGODA, WKRĘT, INSPIRACJA, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, WSPÓŁROZMÓWCA, POSTAWA, ?ZWAŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.014 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAKOŃCZENIE ZNAJOMOŚCI Z KIMŚ, PORZUCENIE KOGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAKOŃCZENIE ZNAJOMOŚCI Z KIMŚ, PORZUCENIE KOGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZSTANIE zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZSTANIE
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś (na 9 lit.).

Oprócz ZAKOŃCZENIE ZNAJOMOŚCI Z KIMŚ, PORZUCENIE KOGOŚ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ZAKOŃCZENIE ZNAJOMOŚCI Z KIMŚ, PORZUCENIE KOGOŚ. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x