LĘK PRZED BAKTERIAMI, ZARAZKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAKTERIOFOBIA to:

lęk przed bakteriami, zarazkami (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LĘK PRZED BAKTERIAMI, ZARAZKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 828

JEDENASTA, NEOFOBIA, HARCOWNIK, BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE, BEHAIM, SYNDYK, AMNEZJA WSTECZNA, STOSUNEK PRZERYWANY, PRZECHOWANIE, AMINOGLIKOZYD, DZIEWIĄTA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, POPRZEDNIK, PSI, SOBOTA, PRZYSTAWKA, IZOLACJA CIEPLNA, POWŚCIĄG, PAS POOPERACYJNY, TECZKA, AKIA, PRZYLEPNOŚĆ, ZASTAWA, OBAWA, POPRZEDNIK, POSŁANIEC, OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY, CECHOWNIA, WŁAMANIE, NARTEKS, LEK PRZECIWBAKTERYJNY, BŁONA MIGAWKOWA, MECHOWCE, PRZEDMORZE, UNIK, KASZKIET, FASETKA, ODTLENIACZ, BAKENBARDY, BOTY, OCHRONA, FILAR, OBAWA, FILTR RODZINNY, POKŁAD PANCERNY, KUTNER, MUFKA, PION HETMAŃSKI, NOTOWANIE JEDNOLITE, OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, WÓZ OPANCERZONY, OSŁONOWOŚĆ, JEMIOŁA, GANEK, ZDARZENIE RADIACYJNE, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, PÓŁZMIERZCH, OKULARY, DACH, ROZRUCH, RAK, MUFKA, LITURGIA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, GZYMS, KLATKA FARADAYA, PADOK, SIEKANIEC, KURATORKA, DYSTANS, PRYWATNOŚĆ, TERMIN ZEROWY, PRZELĘKNIENIE, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, POTNIK, OBLICZNOŚĆ, PRZEDŚWIT, PŁASZKA, KURATOR, KILLER, KANOPA, NARKOTYZER, PORONIENIE NAWYKOWE, KIEŁBACHA WYBORCZA, GASIK, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, APRIORYZM, KASOWNIK, AGONIA, LOGOFOBIA, MAŁPIATKI, EKAPIERWIASTEK, RESTYTUCJA NATURALNA, DOCHODZĄCA KOBIETA, BICIE CZOŁEM, TWARDA DUPA, ZBOWID, PO, SKÓRKA, PRZEDWIECZERZE, UBARWIENIE OCHRONNE, COLLAGE, POPRZEDNICZKA, BABINIEC, TRAWERS, KURATORSTWO, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, POSŁANNIK, REZERWA REWALUACYJNA, GOSPODARKA WODNA, DUR BRZUSZNY, DZIEWICTWO, OKOP, OKULARY SŁONECZNE, BUNKIER, ŁAPKA, CISZA PRZED BURZĄ, MASKOTA, LONT, EKRAN, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, HETMAN POLNY, RESPIRATOR, HASŁO, ODSADKA, PRZEŁOM, MOC WSTECZNA, KOREK, PARASOL, PROSCENIUM, KOMPOZYCJA, NEKROFOBIA, UCIOS, INTROJEKCJA, TRZYDZIESTOPAROLATKA, CYGARETKI, WŁAM, PRAWO FORMALNE, WALONKA, PRZEDSTAWIENIE, PRZEWÓD ODGROMOWY, JAMRAJ ZŁOTY, OTCHŁAŃ, WIELKA JEDNOSTKA, ZACHOWANIE, ŹREBAK, HETMAN POLNY KORONNY, ALIENISTA, HARCERZ, PERŁY, DOSTĘP WARUNKOWY, NERWICA WEGETATYWNA, DACH, BARIERA KREW-MÓZG, TEBEK, NUMER KIERUNKOWY, OBROTOWY, PODSĄDNY, TERCJA OBRONNA, PRAWO PROCESOWE, ZIELEŃ IZOLACYJNA, SZARY RYNEK, BRUDAS, ŚWIATŁA DROGOWE, WÓŁ PIŻMOWY, KRYPTOGRAFIA, PLUDRY, WIECZÓR KAWALERSKI, GLAZURA, SKUP WEKSLI, DWUDZIESTOPAROLATKA, IZOLACJA TERMICZNA, PRZEDMIAR, RENATURACJA BIAŁKA, PRYMITYW, HARCE, OPŁAKANA NOC, KONWERSJA, DYSZKANCIK, NARZĄD RODNY, BINOKLE, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, GŁUPI JAŚ, BEZPIECZNIK NASTAWNY, BAKTERIEMIA, WIDOWISKO, PRZEDWIECZNY, AMIGA, GETRY, RACHUNEK SUMIENIA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, KAPSLA, ZGNILIZNA, SKŁAD AWIZOWANY, NEOFASZYSTA, NAZWA OPISOWA, JELITO PROSTE, ODPROMIENNIK, KACZKA, ZADATEK, EKAGLIN, CIEPLAK, GETRY, ZAKWAS, FORGURT, ATRIUM, SKAFANDER, LEGALIZACJA PIERWOTNA, URNA KANOPSKA, MĄCZKA RYBNA, EKRAN, WARKOCZ, BARIERA ODŁAMKOWA, PODKŁAD, PRZESZŁOŚĆ, UCHWYT SPAWALNICZY, MASECZKA, MONOFOBIA, OKAP, PROKURATOR, SMOK, LUSTRO, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, PIKIETA, GRUCZOŁ KUPROWY, WIERSZ LEONIŃSKI, LISZAJ RUMIENIOWATY, PARA, NOSEK, FORMUŁKA, KANADA, RIDER, SPEKTAKL, UBEZPIECZENIE, KLAUSTROFOBIA, DWUDZIESTA DRUGA, ALFA, PUSTA NOC, PLUDRY, POSTRACH, PTASZĄTKO, CIEMNIK, MIÓD KAPANIEC, HYDROFOBIA, KAMIZELKA KULOODPORNA, CYKOR, MASKA, WARSTWA OZONOWA, PIERWOBYT, RELING, KONSERWACJA, PRZEDWIECZERZ, KOSZ, PODKŁAD, IZBICA, AKONTO, KOŃ TROJAŃSKI, SCHRONIENIE, RECYTATOR, MAGNOLIA, DZIEWIĄTA, WETERYNARIA, FORSZUS, KOLEKTA, DRACHMA, BATOFOBIA, WADIUM, PRÓBA GENERALNA, MACHIKUŁ, GARDA, BAKCYLOFOBIA, GARDEROBA, BIAŁA DIETA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, APOTROPAIZM, POBIAŁKA, MOSH, POPRZEDNICA, CHWYT PONIŻEJ PASA, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, KIEROWCA TESTOWY, KAPPA, ROZGRZEWACZ, KAPLICA PRZYCMENTARNA, OBRONA, MAHDI, PLANDEKA, ZAPORA SIECIOWA, PRZYPORA, ZASŁONA, RANO, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, KAUSZA, RĘKA BOSKA, OSTATNIA POSŁUGA, KIJANKA, PTASZĘ, WOLANT, ?KATAFOREZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 828 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LĘK PRZED BAKTERIAMI, ZARAZKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LĘK PRZED BAKTERIAMI, ZARAZKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAKTERIOFOBIA lęk przed bakteriami, zarazkami (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAKTERIOFOBIA
lęk przed bakteriami, zarazkami (na 13 lit.).

Oprócz LĘK PRZED BAKTERIAMI, ZARAZKAMI sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - LĘK PRZED BAKTERIAMI, ZARAZKAMI. Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

x