RZĄDZIŁ PRZED HAVLEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HUSAK to:

rządził przed Havlem (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZĄDZIŁ PRZED HAVLEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 803

DACH, HAJDUK, OBUDOWA, KILLER, ABSOLUCJA, WINKLER, APOTROPAIZM, MIMETYZM, PRZEDWIECZÓR, FRANIA, FLAWONOID, KAZAMATA, CHOCHOŁ, HARCAP, REASEKURACJA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, LIR, WYCIERACZKA, CZTERDZIESTOPAROLATEK, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, KOTEWKA, TECZKA, STAN WOLNY, DEMONOFOBIA, POLE BRAMKOWE, ŚREDNIÓWKA MĘSKA, PROSTNICA, KROKSZTYN, KRAJANKA, DYSKONTO, SMOK, NEOFASZYSTA, KOSZTORYS NAKŁADCZY, BIAŁA DIETA, SKUP INTERWENCYJNY, HARCOWNIK, TWARDA DUPA, PASTISZ, PALUCH, GRD, BIAŁA KRWINKA, BARIERA ODŁAMKOWA, BUNKIER, TROPIK, KOSZ SSAWNY, ŚWIATŁO ZIELONE, MUFLA, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, REDA, KUTNER, POSŁANNIK, PRZEDMIAR, FORGURT, WALONEK, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, PRZESZŁOŚĆ, ZADASZENIE, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, KACZKA, PESETA, ODBYTNICA, WARKOCZ, COSTER, WŁAMANIE, ŚREDNIÓWKA ŻEŃSKA, ZASŁONA, ROZGRZESZENIE, RAJZEFIBER, PIROFOBIA, FORPOCZTA, POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE, ŁAT, KRATOWNICA, SĄCZEK, AEROFOBIA, ELIZJA, ORKA, UBEZPIECZENIE, POKŁAD PANCERNY, LEUKOCYT, ASTERIX, SCHRON, SERWETKA, MASKA, KURATORSTWO, IZBICA, GARDA, PODSĄDNY, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, LODOŁAM, PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT, POPRZEDNIK, ZYSK OPERACYJNY, OKAP, KIJANKA, RÓW, KOŁOWY, DOŚWITEK, PREGLACJAŁ, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, APRIORYZM, PRZEDPORCIE, FORUM, KOSZ, FASETA, WZORZEC UMOWNY, BAKTERIOFOBIA, LUPERKALIA, KSI, DZIESIĄTA, CHOCHOŁ, PARAWAN, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, PIEC GRZEWCZY, OSTATNIA WIECZERZA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, MAGNOLIA, BIAŁE CIAŁKO KRWI, ZAKWAS, BLINDAŻ, JAMRAJ ZŁOTY, OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY, AGROWŁÓKNINA, DOSTĘP WARUNKOWY, OCHRONNIK, EKRAN, DRACHMA, LISZAJ RUMIENIOWATY, DZIESIĄTA, PTASZĘ, JEMIOŁA, KOLEKTA, EGZEMPLARZ SYGNALNY, KLAWISZ FUNKCYJNY, LĘK SEPARACYJNY, BARBAKAN, KOŃ LEJCOWY, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, OSŁONOWOŚĆ, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, ROŻEN, PRZENAJŚWIĘTSZA OFIARA OŁTARZA, OBMURZE, ADWENT, LITURGIA, REDA, ZAPRAWA NASIENNA, PORÓD PRZEDWCZESNY, ŹREBAK, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, POTNIK, KAPTUR, PRZEWÓD ODGROMOWY, JELITO PROSTE, SOBOTA, MIÓD KAPANIEC, KANADA, KSI, TREMA, UCHWYT SPAWALNICZY, DZIEWIĄTA, NEKROFOBIA, AMIGA, INTROJEKCJA, RESPIRATOR, JEDENASTA, TITO, LEK PRZECIWBAKTERYJNY, WARSTWA OZONOWA, KAPONIERA, NULLIPARA, MAHDI, KAUSZA, PRÓBA, MECHANIKA FALOWA, WÓZ OPANCERZONY, PRZEDWIECZERZE, NANOŚNIK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, OTCHŁAŃ, FAWORYTY, USTASZE, DANSKER, BRUDAS, DOCHODZĄCA KOBIETA, BETA TESTER, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, NERTEKS, FILAR, ODBOJNIK, PARASOL, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, KOREKCJA DYNAMICZNA, SIEKANIEC, KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, REKRUT, LONT, ZAPORA OGNIOWA, NORMA OSTROŻNOŚCIOWA, ODPROMIENNIK, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, PODKÓWECZKA, RESTYTUCJA NATURALNA, GLAZURA, KIEŁBASA WYBORCZA, OPASKA, BLINDAŻ, PADOK, OBRZEŻE, ROZŚWIT, SUPPORT, LUPERKALIE, TBZ, SZCZURO-WIEWIÓRKA, POPRZEDNICZKA, WOLEJ, PRZEŁOM, ODWAR, OSŁONOWOŚĆ, PRZEDSCENIE, KOŃ TROJAŃSKI, PROSCENIUM, JEDWABNIK, ODPRAWA PASZPORTOWA, ATRIUM, PRZECHOWANIE, JUTRZENKA, BRYLE, PLANDEKA, OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ, ZADATEK, DZIEWICTWO, ADAMITA, CHWYT PONIŻEJ PASA, MŁOTKOWY, ZORZA PORANNA, EWALUACJA EX-ANTE, BOTNET, CŁO IMPORTOWE, OGONEK, FURDYMENT, TAJEMNICA FATIMSKA, PRAWO FORMALNE, BOTY, KOLOR OCHRONNY, WANDAL, OCHRONNIK SŁUCHU, WYSŁANNIK, TRIAS, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, MUFKA, PIKIETA, PIŻMOWÓŁ, NOSEK, ŚRODEK KONTAKTOWY, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, EKA-PIERWIASTEK, PLUDRY, BARIERA KREW-MÓZG, WIEŻA ARTYLERYJSKA, WYPRAWKA, KONSERWACJA, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, AGENT CELNY, REJESTR KOZACKI, INSTALACJA ODGROMOWA, KOLBA, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, ALIENISTA, EKRAN, PROTEZA WOKALICZNA, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, BARWA OCHRONNA, KLATKA FARADAYA, PRZEDBORZE, MARYNATA, WIEŻA PANCERNA, DESZCZOCHRON, OPOZYCJA, ADWOKAT, MASECZKA, PLUDERKI, KRĄŻOWNIK PRZECIWLOTNICZY, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, ZASTAWA, RĘKA BOSKA, PANNUS, ROZRUCH, DWUDZIESTA PIERWSZA, BURGRABIA KRAKOWSKI, PRZEDBŁYSK, PODKÓWKA, MOWA KOŃCOWA, FILTR RODZINNY, SOLISTA, ?REISEFIEBER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 803 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZĄDZIŁ PRZED HAVLEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZĄDZIŁ PRZED HAVLEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HUSAK rządził przed Havlem (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HUSAK
rządził przed Havlem (na 5 lit.).

Oprócz RZĄDZIŁ PRZED HAVLEM sprawdź również:

galasówka dębianka, jagodnica dębianka, dębianka, Cynips quercusfolii - gatunek owada z rodziny galasówkowatych ,
(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę ,
chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem ,
Procellariiformes - rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
technika malarska, posługująca się farbami olejnymi ,
pierwsza na świecie broń prochowa - rura wypełniona prochem i siekańcami ,
czeski poeta bajroniczny (1810-36), romantyk, proza poetycka, nowele; „Maj”, „Marinka” ,
kod ISO 4217 dolara tajwańskiego ,
żyrafa masajska, Giraffa camelopardalis tippelskirchi - podgatunek żyrafy, najwyższy gatunek z obecnie żyjących ssaków lądowych; zamieszkuje afrykańskie sawanny południowej Kenii (parki: Masai Mara, Amboseli oraz Tsavo West) oraz niemal całej Tanzanii ,
bingo, w którym do wygrania są fanty ,
ciało niebieskie, pyłki lub bryły obiegające Słońce: wpadając do atmosfery ziemskiej rozżarzają się, co daje efekt spadającej gwiazdy ,
święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, które w Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni, poczynając od 15. dnia miesiąca nisan ,
doskwierają w lecie ,
amerykańskie ciasto przypominające słodki chleb ,
ferma; miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie (czyli okres inkubacyjny) zwierząt hodowlanych, np. drobiu lub ryb, a także owadów ,
forma zwracania się do osób o wyższym statusie społecznym, np. do władcy ,
ambystomy, poprzecznozębne, Ambystomatidae - rodzina płazów ogoniastych, obejmująca ponad 30 gatunków o zębach ułożonych w rzędy poprzeczne względem długiej osi ciała ,
dzbanek do parzenia kawy, który jest rodzajem prostego ekspresu ,
pałankowate, Phalangeridae - rodzina torbaczy z rzędu dwuprzodozębowców; obejmuje gatunki zamieszkujące środowiska leśne w Australii, Nowej Gwinei i kilku mniejszych wysp Indonezji ,
wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu ,
coś mało ważnego, niesprawiającego kłopotu ,
mnóstwo, bardzo dużo ,
słodkowodny pluskwiak różnoskrzydły, roślinożerny lub drapieżny ,
pusta przestrzeń w wytworze ludzkim lub w obiekcie naturalnym ,
jeden z dopływów żyły kątowej ,
kompozytor litewski ur. w 1932 r., utwory instrumentalne wokalno-instrumentalne; 'Z kamienia Jaćwingów'; w twórczości nawiązuje do dawnych obrzędów litewskich ,
odpowiednio wyselekcjonowane drobnoustroje dodawane do żywności w celu poprawy jej wyglądu, zapachu, smaku lub wydłużenia trwałości ,
w chemii: symbol krzemu ,
mechanizm obronny ,
jednostka pomocnicza, samorząd, stanowiący lokalny organ władzy, pełniący funkcje pomocnicze wobec władzy centralnej

Komentarze - RZĄDZIŁ PRZED HAVLEM. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x