ZATOR NA DRODZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOREK to:

zator na drodze (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOREK

KOREK to:

zamknięcie butelki, szczególnie z winem (na 5 lit.)KOREK to:

tkanka drzewna (na 5 lit.)KOREK to:

plastikowa albo gumowa zatyczka do wanny, brodzika, umywalki, zlewu lub basenu, służąca do zatrzymania w nich wody (na 5 lit.)KOREK to:

materiał wytwarzany z kory dębu korkowego lub korkowca amurskiego (na 5 lit.)KOREK to:

zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed ich uszkodzeniem z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu (na 5 lit.)KOREK to:

but, na podeszwie którego znajdują się nieostre, zazwyczaj gumowe kolce, używany do gry w piłkę nożną (na 5 lit.)KOREK to:

kształtka wodociągowa lub kanalizacyjna w postaci krótkiego walca stosowana do zamykania końcówek przewodów (na 5 lit.)KOREK to:

czop z materiału ogniotrwałego do zatykania otworu spustowego w piecach (na 5 lit.)KOREK to:

zatyczka butelki (na 5 lit.)KOREK to:

w butelce lub na ulicy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZATOR NA DRODZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 135

KOREK, ZATOR, ZATOR, KWALIFIKACJA, BĄKOWO, EKRAN AKUSTYCZNY, PIRAT, FILM DROGI, DRZWI, KINO DROGI, POSTĘP BIOLOGICZNY, PRZESZKODA, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, SELSYN, KEROUAC, PRZYDROŻE, KOLEJKA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, PODWOZIE, KUNICE, KOREK, TRANSFORMIZM, NADANIE ZIEMSKIE, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, JELENIEWO, TRAP, SOLNICA, SŁUP MILOWY, KOREK, OPEL, IZDEBNIK, ŚWIATŁA, RYCHLIKI, AKT USTAWODAWCZY, ASFALT, STREFA KONWEKTYWNA, SPADEK, WSPÓR, BURZA PIASKOWA, ALDOL, KOREK PAROWY, ZATOR, LESZCZYN, MULDA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, DORUCHÓW, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, CZYSTY ROZUM, JUNTA, PORCELANKA, OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, WINKULACJA, PATRONAŻ, DOŚWIADCZENIE, BLOKADA POLICYJNA, SOMONINO, PRZEŁOM, DIAFRAGMA, TONAŻ, ZATOR, KOREK, WCHŁANIANIE ZWROTNE, DOMANIEW, PŁACA MINIMALNA, KOREK, GENDER, ŁĘGOWO, ZBYWALNOŚĆ, RACHMISTRZ SPISOWY, SCHEDA, EGZEKUTOR, KOREK TOPLIWY, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, ŻELATYNA, EGZEKUTORKA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, BIAŁOŚLIWIE, KOREK, RYNEK WSCHODZĄCY, SUBKOWY, FOTOAUTOTROF, KOREK, KOREK, KILOMETRAŻ, JEŹDZIEC APOKALIPSY, KOŃCÓWKA, KONCERN, PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZANE, ANIMACJA, KOREK, ALDEHYDOALKOHOL, PIES PASTERSKI, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, PŁYTA KORKOWA, KWALIFIKACJA PRAWNA, ZATOROWOŚĆ, TRUST, KORKOWIEC, OBRÓT CYWILNOPRAWNY, TRANSMISJA, PŁAWKA, OBRAZICIEL, CZARNY PUNKT, ZATOR, CHOROBA WENERYCZNA, ZATOR, ZNAK DROGOWY, KOMORNIK, KOREK, JASIENICA, MISTRZ PROSTEJ, TIR, CICHY WSPÓLNIK, HOMO VIATOR, SAMOCHODZIARZ, SUBSKRYPCJA, EKSPERIENCJA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, MALECHOWO, MIŁOBĄDZ, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, PŁASZCZYZNA Z, UCHO IGIELNE, KOREK, DOJŚCIE, KANAŁ JONOWY, SKRYTOBÓJCA, RESYNTEZA, SZTUTOWO, FILIPÓW, SKODA, ZATOR PŁUCNY, DZIWNÓW, ?NOWOGARD.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZATOR NA DRODZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZATOR NA DRODZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOREK zator na drodze (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOREK
zator na drodze (na 5 lit.).

Oprócz ZATOR NA DRODZE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZATOR NA DRODZE. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast