TEREN PRZEKAZANY W DRODZE PISEMNEGO AKTU NADANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADANIE ZIEMSKIE to:

teren przekazany w drodze pisemnego aktu nadania (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NADANIE ZIEMSKIE

NADANIE ZIEMSKIE to:

akt ofiarowania określonego terenu (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEREN PRZEKAZANY W DRODZE PISEMNEGO AKTU NADANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 343

BĄKOWO, PRZYŚPIESZENIE ZIEMSKIE, PLANT, EGZEKUTORKA, RESYNTEZA, IMPREGNATOR, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, PRZESIEKA, ARTYKUŁ, TRUST, PRZEPRAWA, GOŁOBORZE, ŚCIANA, POSTĘP BIOLOGICZNY, AKLIMATYZACJA, BIAŁOŚLIWIE, TEREN ZIELENI, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, TEREN ODKRYTY, MIASTECZKO WODNE, NOWELIZACJA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, TEREN OTWARTY, WYSYŁKA, NOWELIZACJA, ROZSADNIK, NOMINACJA KARDYNALSKA, ZATOR, MIASTO, NOWELA, PÓŁPUSTYNIA, ŻELATYNA, SZKÓŁKA, POTENCJA, KOMORNIK, UROCZYSKO, SKRYTOBÓJCA, ZGŁOSKA, PRZEŁOM, TEKST JEDNOLITY, MIĘDZYWAŁ, DOBRA, ZŁOŻENIE PRZEPROSIN, WYSYŁKA, WYWŁASZCZENIE, STREFA KONWEKTYWNA, SCENA, PIES PASTERSKI, OZDOBNIK, TEREN, POMADKA, HOMO VIATOR, JAGODOWISKO, GÓRKI, TEREN PRZEMYSŁOWY, JASIENICA, OKOLICA, PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY, SOŁTYSTWO, CZYSTY ROZUM, RACA, PUTTER, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, SCENKA, ROZSADNIK, KWALIFIKACJA PRAWNA, RUCH FRYKCYJNY, METAFORYZACJA, ZSYPISKO, SEKULARYZACJA, TEREN ZIELONY, ZIEMIA NICZYJA, LAICYZACJA, EMIR, TEREN ZAMKNIĘTY, BURZA PIASKOWA, BAGNO, SUBSKRYPCJA, POMAZANIE, DOŚWIADCZENIE, DORUCHÓW, ZONA, RYTMIZACJA, VACATIO LEGIS, ZIELENIEC, MALECHOWO, PRZEDBORZE, POSIADŁOŚĆ, SOŁTYSOSTWO, ŁĘGOWO, TRANSMISJA, FILIPÓW, NOWOGARD, OPEL, ODCINEK, HINTERLAND, TEREN, BLOKADA POLICYJNA, DOMANIEW, RYCHLIKI, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, MADERYZACJA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, PUNKT LAPLACE'A, CHOROBA WENERYCZNA, OAZA ANTARKTYCZNA, BIEŻNIA, TEREN, PASIEKA, KREDKA, FABULARYZACJA, MISTRZ PROSTEJ, KANAAN, GOŁOBORZE, PRZEPSZCZELENIE, KONFEDERACJA BARSKA, GIMNAZJON, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, RYNEK WSCHODZĄCY, OBEJŚCIE, PROKURATOR, ZOO, CHCICA, AKT USTAWODAWCZY, POPULACJA MENDLOWSKA, EGZEKUTOR, KOSMODROM, ALDEHYDOALKOHOL, IZDEBNIK, POLIGON, GRUNT, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, ZBYWALNOŚĆ, OAZA, PLAŻA, REMIZA, SOMONINO, KILOMETRAŻ, TEREN, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, MIŁOBĄDZ, DROGA PRZEZ MĘKĘ, TEREN DWUJĘZYCZNY, EKSPROPRIACJA, PIRAT, ASFALT, AKUMULACJA, NARÓD WYBRANY, WIOSKA OLIMPIJSKA, TIR, DRZWI, SKWER, STYLIZACJA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, POLDER, PATRONAŻ, DIAFRAGMA, PROMULGACJA, MULDA, STADION, KREACJA KARDYNALSKA, TEREN ZAKRYTY, UKORONOWANIE, UŻYTEK EKOLOGICZNY, SKARGOWOŚĆ, TOPIEL, SUBLIMACJA, NOEMAT, PROMOCJA, CIERNISKO, PRZEPIS KOŃCOWY, SZTUTOWO, NOBILITACJA, UCHO IGIELNE, TONAŻ, KOŃCÓWKA, TEREN ZALEWOWY, LAICYZACJA, FILM DROGI, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, PAPIER PERGAMINOWY, MŁODOGRAMATYCY, PIES STRÓŻUJĄCY, JORDANEK, WYPIS ŹRÓDŁOWY, ZIEMIA KŁODZKA, TRAP, TRANSFORMIZM, PRZYRZĄD OPTYCZNY, PARK, GATUNEK ZAWLECZONY, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, SCHEDA, SELSYN, TEREN PRZYLEGŁY, FORMALIZACJA, RACHMISTRZ SPISOWY, KEROUAC, OGRÓD JORDANOWSKI, DROGA PUBLICZNA, SZCZYTÓWKA, PRZESIEK, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, BOISKO, SPEDYCJA, REWIR, NIEZIEMSKOŚĆ, EKSPEDYCJA, NADANIE ZIEMSKIE, DUSZA CZYŚĆCOWA, PŁACA MINIMALNA, POLDER, LIST POLECONY, ŁĄCZYNA, OBSZAR, ANIMACJA, KAMPUS, ZNAK DROGOWY, KOREK, SYLABA, KOMPARYCJA, KOZA ŚNIEŻNA, BANOWINA, MONITORING WIZYJNY, TEREN, OBRAZICIEL, WINKULACJA, SPADEK, GÓRY, PODWOZIE, OGRÓD BOTANICZNY, KWALIFIKACJA, SOŁECTWO, CHRZEST, AGLOMERACJA, PARK, PRZYCZÓŁEK, JELENIEWO, OBRÓT CYWILNOPRAWNY, TOALETA, DOKUMENT LOKACYJNY, KLAUZURA, DEISTA, TOPIELISKO, KULT PRZODKÓW, RÓWNINA ZALEWOWA, LOKACJA, KANAŁ JONOWY, FORMA, SIEĆ, JUNTA, POKRĘTKA, DOJŚCIE, ZEŚWIECCZENIE, OBRĘB, KUNICE, PROBLEMATYZACJA, GENDER, SUBKOWY, PROFIL TOPOGRAFICZNY, HIPODROM, BENEFICJUM, MEZOREGION, OBRÓBKA, NIEWINNA KREW, ALDOL, SOLICYTACJA, BETONOWA PUSTYNIA, EKSPERIENCJA, KONSTYTUCJA, MATURKA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, KOSMODROM, SOLNICA, BIAŁA PLAMA, KULTURA, SKODA, PROCH, DACH, SANKCJA, CZARNY PUNKT, PILOT, WIZA WJAZDOWA, PLATFORMA WIDOKOWA, NADANIE ZIEMSKIE, PREFEKTURA, MOCZAR, NATURALIZACJA, PNEUMATYK, PRZESZKODA, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, SŁUP MILOWY, PADOK, ZIEMIA, ŁAŃCUCH GÓRSKI, WYPIS, FORMALIZACJA, POLE, BANAT, ?BRAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEREN PRZEKAZANY W DRODZE PISEMNEGO AKTU NADANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TEREN PRZEKAZANY W DRODZE PISEMNEGO AKTU NADANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADANIE ZIEMSKIE teren przekazany w drodze pisemnego aktu nadania (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADANIE ZIEMSKIE
teren przekazany w drodze pisemnego aktu nadania (na 15 lit.).

Oprócz TEREN PRZEKAZANY W DRODZE PISEMNEGO AKTU NADANIA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - TEREN PRZEKAZANY W DRODZE PISEMNEGO AKTU NADANIA. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x