UCZUCIE SILNEGO SMUTKU, ŻALU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZŻALENIE to:

uczucie silnego smutku, żalu (na 10 lit.)ŻAŁOSNOŚĆ to:

uczucie silnego smutku, żalu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UCZUCIE SILNEGO SMUTKU, ŻALU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 132

UKONTENTOWANIE, ŁZA, WIELKIE OCZY, BEZBRZEŻNOŚĆ, SCHRONIENIE, POŻĄDLIWOŚĆ, NIEDOWIERZANIE, POBRZMIENIE, OBRZYD, PRZECZULICA SKÓRNA, FIBROMIALGIA, ŻAR, CHMURKA, ZAZDROŚĆ, ELEGIA, CHANDRA, UCZUCIE, GORĄCZKA DUM-DUM, LĘK, OGIEŃ, SAGAN, WARTOŚĆ, NAPIĘCIE, WICHER, ULGA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, UDAWACZKA, OBRZYD, SYTOŚĆ, ZAINTERESOWANIE, POSTRACH, BÓL, PRZYCHYLNOŚĆ, EMISJA POLOWA, TĘSKLIWOŚĆ, WKRĘTKA, ROZŻALENIE, SMUTEK, DOMINATOR, ZMARTWIENIE, ADRENALINKA, WSTYD, WESOŁOŚĆ, CZARNA DZIURA, OBAWA, ZANIEPOKOJENIE, CIĘŻKA DUPA, ANSA, STAN DEPRESYJNY, CIĘŻKI TYŁEK, MĄKA, SPAZM, OBMIERZŁOŚĆ, RADOŚĆ, SŁUP OŚWIETLENIOWY, SMĘT, WOLAK, NIESPOKOJNOŚĆ, RADOCHA, UCIECHA, IMPULS, ZAZDROŚĆ, BODZIEC, DIATERMIA, MIŁOŚĆ, FEBRA, SZCZĘŚLIWOŚĆ, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, HYDROMONITOR, SYMPATIA, ŻAL, ŻAŁOŚĆ, BOJAŹŃ, ZDZIWIENIE, TROSKA, TURANIZM, BEZBRONNOŚĆ, KAC, ŻENADA, AFEKCJA, HYDROMECHANIZACJA, SKANER, WOLARZ, PŁACZ, MIKROFON KRTANIOWY, UCISK, MELANCHOLIK, BEZPIECZEŃSTWO, MELANCHOLIA, GŁĘBSZE UCZUCIE, ZADOWOLENIE, LEK ANOREKTYCZNY, UCZUCIE, TĘSKNOTA, ZACHŁYST, STRESIK, ŻAŁOSNOŚĆ, TROSKA, NUTKA, WSTYD, WSTRZĄS POURAZOWY, UCZUCIE, ADRENALINA, UDAWACZ, WOLA, UCZUCIE, ABOMINACJA, MĄKA, ŁUPEK GRUZEŁKOWY, POLITOWANIE, CUKRZYCA BRĄZOWA, TURANIEC, ZREZYGNOWANIE, NIRWANA REZONANSOWA, SZTORM, NAPIĘCIE, ANOREKTYK, GORĄCA KREW, LEŃ, LEISZMANIOZA TRZEWNA, ROZCZAROWANIE, CIĄGOTY, KONSOLACJA, NIECHCIUCH, PŁOMIEŃ, SATYSFAKCJA, MELANCHOLIJNOŚĆ, AFEKT, TURBACJA, DRGNIENIE, ŚPIK, ?BEZBRZEŻE.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UCZUCIE SILNEGO SMUTKU, ŻALU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: UCZUCIE SILNEGO SMUTKU, ŻALU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZŻALENIE uczucie silnego smutku, żalu (na 10 lit.)
ŻAŁOSNOŚĆ uczucie silnego smutku, żalu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZŻALENIE
uczucie silnego smutku, żalu (na 10 lit.).
ŻAŁOSNOŚĆ
uczucie silnego smutku, żalu (na 9 lit.).

Oprócz UCZUCIE SILNEGO SMUTKU, ŻALU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - UCZUCIE SILNEGO SMUTKU, ŻALU. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x