WYPUKŁOŚĆ TKANKI KOSTNEJ W MIEJSCU PRZYCZEPU MIĘŚNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GUZOWATOŚĆ to:

wypukłość tkanki kostnej w miejscu przyczepu mięśni (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYPUKŁOŚĆ TKANKI KOSTNEJ W MIEJSCU PRZYCZEPU MIĘŚNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 518

OPONKA, GANASZE, ZATOR, POWIĘŹ, GUZ KULSZOWY, POPŁÓD, KOŚĆ UDOWA, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, ROZROST, WĘZEŁ, PRZEJRZYSTKA, ELEKTROMIOGRAFIA, FIBRYL, PRĄD GALWANICZNY, KONWERGENCJA, PRZEPONA BRZUSZNA, MASOWY MORDERCA, ATMOSFERA, SZLUFKA, BRÓDKA, KONGLOMERACJA, CHOROBA LENEGRE'A, DEZADAPTACJA, CIĄŻA EKTOPOWA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, PION KRÓLEWSKI, ŻEGADŁO, WIĘZADŁO, WYSTĘPOWANIE, MIZDRA, CHOROBA REUMATYCZNA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, PRZYDANKA, LIPODYSTROFIA, BŁONA, WIĄZADEŁKO, MIGDAŁEK PODNIEBIENNY, ŁAZĘGA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, FLUID, EKSKAWATOR, HILLER, OBLĘŻENIE, TWARDA SPACJA, OŚRODEK KURATORSKI, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, ŁOKIEĆ TENISISTY, KAPITAŁ, PRZYWODZICIEL DŁUGI, SIŁKA, ZASIŁEK OSIEDLENIOWY, WĘZEŁ, EKOMUZEUM, PLOMBA, WZGÓREK, KIMOGRAF, CZKAWKA, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, TONUS, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, RÓŻA, MODLITEWNIK, WIETRZNOŚĆ, ZASTRZAŁ, NACZYNIOWE, GUZEK, CHONDROCYT, DUSZA CZYŚĆCOWA, SUBLITORAL, AUTAKOID, ZBIOROWISKO, KORZEŃ, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, AKUMULACJA, CELLULITIS, APEL, TURYSTYKA SEKSUALNA, KOORDYNACJA RUCHOWA, CHOROBA KENNEDY'EGO, KONCENTRACJA, KOTURN, ZASTRZYK, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, FRYKANDO, WULKAN BŁOTNY, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, KORA, MIĘSIEŃ ZĘBATY PRZEDNI, PODPORA, BICHAT, ANTAGONISTA, BULANŻERIA, ROZCIĄGANIE, CHOROBA CAFFEYA, TROCZEK PROSTOWNIKÓW, TABUN, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, KOMASACJA, RZESZA, KOMÓRKA KOŚCIOGUBNA, POZIOM MORZA, DM, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, WĘZEŁ, WRZECIONO, OPUCHLIZNA, GRZEBIEŃ, KOTWICA, OSIEDLINY, HIPOPOTAM, CHOROBA CYWILIZACYJNA, CHOROBA EKBOMA, KOMBATANT, TROPONINA, POWSINOGA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, MIĘSIEŃ MOSTKOWO-OBOJCZYKOWO-SUTKOWY, OPONY MÓZGOWE, WIĄZADŁO, BARWNIK NATURALNY, SKALA MERCALLEGO, NIESTACJONARNOŚĆ, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, ZAKRĘCENIE SIĘ, PIKADA, OPONA MÓZGOWO-RDZENIOWA, RAK, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, UŚMIECH SARDONICZNY, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, PĘDNIK O NAPĘDZIE MIĘŚNIOWYM, PYLICA TALKOWA, ŁUSKA, GOLIZNA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, KUMULACJA, JEDNOSTKA CZASU, INSULINOOPORNOŚĆ, SZASZŁYKARNIA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY WIELKI, WŁÓKNO, KOTWA, HORMON, SAMOOBRONA, INTERNOWANY, OSTROGA PIĘTOWA, KACZY CHÓD, FUNDUSZE, RESTRYKTAZA, WYSYPKA, KOMÓRKA MIĘŚNIOWA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, CHOROBA THOMSENA, PÓŁKOLONIA, WYSPA, ROŚLINA NACZYNIOWA, KROSOWNICA, SERM, GALASY, BOMBOWIEC STRATEGICZNY, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, ROWER, NAWIGACJA SATELITARNA, ASYMILOWANIE SIĘ, PRZYWODZICIEL WIELKI, WYSZOGRÓD, PLAMICA, WIGILIA, PAKERNIA, ZANIK MIĘŚNI, ROZRUCH, RĘKA MAŁPIA, HIPERTONIA, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY GÓRNY, NIEJEDNOLITOŚĆ, ARESZT, SPAZM, TĘŻYCZKA, PRZYCISK, CHROMANIE PRZESTANKOWE, KRATER, SPŁASZCZKOWATE, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, MUMIA, BANK, OBRZMIENIE, GUZOWATOŚĆ NARAMIENNA, CELLULIT, WŁÓCZĘGA, FAŁDA, UMOWA O PRACĘ, TAGER, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, MIOPATIA ALKOHOLOWA, CELNOŚĆ, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA, ENZYM RESTRYKCYJNY, MISKA, TŁUM, BRODAWKA SUTKOWA, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, OPONA, INTERWAŁ, ZANIK MIĘŚNIOWY, MIKROFILAMENT, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, STOSUNEK ZASTĄPIENIA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, PUŁAPKA MAGNETYCZNA, KĘPA, CHOROBA FAZIO-LONDE, ŚCISKACZ, MIĘSIEŃ BRZUCHATY, NAKŁUCIE, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, DRUGA BRODA, KACZKOWATY CHÓD, NOWA TWARZ, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, FILAMENT AKTYNOWY, TONUS MIĘŚNIOWY, OSTEOPATIA, KRZYŻ POKUTNY, PATYCZAK, WYPUKŁOŚĆ, TŁUSTOŚĆ, BŁONA MIĘŚNIOWA, WSPÓŁUCZENNICA, PŁYTA PILŚNIOWA, PAS BARKOWY, FAŁD GŁOSOWY, OBRZĘK, INIEKCJA, GĘSIA SKÓRKA, DAWCZYNI, DRŻENIE PĘCZKOWE, PTOZA WRODZONA, WIĘZADŁO POBOCZNE, SUTEK, OBECNOŚĆ, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, IDIOBLAST, JARZMO, DIATERMIA, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, ORTOPEDIA, OBÓZ, ROZETKA, GRANULA, FUNDUSZ, CHOROBA BECHTEREWA, CEWKA, WSPÓŁUCZEŃ, PSEUDOMORFIZM, CZYNNIK VON WILLEBRANDA, WERAPAMIL, DEKLINACJA MAGNETYCZNA, CYGAN, MIMIK, KULT ŚWIĄTYNNY, CUKIERNIA, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, HIPOPOTAMOWATE, NACIEK, PLANTY, OBŁO, KRÓTKA KOŁDRA, ELEKTROCHIRURGIA, SUTKA, SUPORT, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, MASA MIĘŚNIOWA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, AUTOMAT, KRĄGŁOŚĆ, CHRZĄSTKA SZKLISTA, PARALAKSA, SKURCZ, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, RIKSZA, BŁONA ŁĄCZNOTKANKOWA, OKRĄGŁOŚĆ, EGZOSZKIELET, ARESZT TYMCZASOWY, SEKSTURYSTYKA, ARTEFAKT, KOMUNA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, WEKSEL TRASOWANY, DEGENERACJA, WĘZEŁ, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, RZEŹ, KOLANO SZPOTAWE, KĘPKA, ?PRYZMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 518 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYPUKŁOŚĆ TKANKI KOSTNEJ W MIEJSCU PRZYCZEPU MIĘŚNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYPUKŁOŚĆ TKANKI KOSTNEJ W MIEJSCU PRZYCZEPU MIĘŚNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GUZOWATOŚĆ wypukłość tkanki kostnej w miejscu przyczepu mięśni (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GUZOWATOŚĆ
wypukłość tkanki kostnej w miejscu przyczepu mięśni (na 10 lit.).

Oprócz WYPUKŁOŚĆ TKANKI KOSTNEJ W MIEJSCU PRZYCZEPU MIĘŚNI sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - WYPUKŁOŚĆ TKANKI KOSTNEJ W MIEJSCU PRZYCZEPU MIĘŚNI. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x