SKRÓCONY WYCIĄG Z AKT STANU CYWILNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METRYKA to:

skrócony wyciąg z akt stanu cywilnego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: METRYKA

METRYKA to:

dokument, który stwierdza dokonanie jakiejś czynności, rejestracji czegoś w Urzędzie Stanu Cywilnego, zwłaszcza potwierdza narodziny, chrzest, ślub lub śmierć (na 7 lit.)METRYKA to:

informacja o cechach i pochodzeniu jakiegoś przedmiotu, jego opis w formie dokumentu lub napisu bezpośrednio na przedmiocie (na 7 lit.)METRYKA to:

to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 7 lit.)METRYKA to:

zespół reguł i właściwości kształtujących wiersz (na 7 lit.)METRYKA to:

system, przyjęty model wierszowania (na 7 lit.)METRYKA to:

dokument potwierdzający czyjś chrzest (na 7 lit.)METRYKA to:

oficjalny dokument, który potwierdza, że określone zwierzę ma rasowy rodowód (na 7 lit.)METRYKA to:

dokument, w którym zapisane są istotne dane techniczne dotyczące urządzenia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKRÓCONY WYCIĄG Z AKT STANU CYWILNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 533

WYPIS, NORMALIZACJA, WYCIĄG, WAPORYZACJA, PRZEMIANA TERMODYNAMICZNA, WPIERDZIEL, DEKRET, EUCELOFYZ, TRENTON, SEMINARIUM, AKT, UNOWOCZEŚNIENIE, SKARGA, PAŁANECZKA MAŁA, KODEKS WYKROCZEŃ, DEMOBILIZACJA, DAMAN, MISTYKA, TESTAMENT, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, BIOPLAZMA, ANDREWS, DESMATOZUCH, MANTO, NIEWYDOLNOŚĆ WIEŃCOWA, PRZEMIANA ODWRACALNA, ZAPOTEK, ABERRACJA, AKURE, STAŁA CZASOWA, PHOENIX, CHOROBA WIEŃCOWA, WSPOMAGACZ, SUBLIMACJA, OBLACJA, ZDANIE APODYKTYCZNE, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, PEŁNIA, BELLADONA, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, ORCZYK, TORREJA KALIFORNIJSKA, DIAGNOSTYKA, BOISE, SEKULARYZACJA, UNIWERSAŁ, ROZPORZĄDZENIE, CZYSTY AKT, DŻAJPUR, MIESZCZKA, AKT WYKONAWCZY, AKT, METRYKA, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, GAMBIR, JANTAZAUR, APPALOOSA, APOKATASTAZA, AKT PRAWNY, WEWNĘTRZNY, PROCES TERMODYNAMICZNY, CZAS GRAMATYCZNY, POWÓDZTWO, SĄD WOJENNY, WYCIĄG, JAKOŚĆ ŻYCIA, KRONOZAUR, DEKRET, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, ODTWARZANIE, KATAK, PRAGMATYKA, TRYUMWIRAT, RYCERZ, OBLAT, AZULAN, JĘZYK HUROŃSKI, ORDYNACJA, KOMANCZKA, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, LIMNIGRAF, TEKSANKA, TRANSLACJA, WYCIĄG TOWAROWY, WYCIĄG, MECHANIKA GÓROTWORU, ALOZA NIEBIESKA, AKT, KREOLKA, OCZEPINY, VITORIA, PROGNOZA POGODY, BAROGRAF, CHEYENNE, OŚWIADCZENIE WOLI, SAMOREGULACJA, MINNA, AKT, MORELIA, ODPIS, KALIFORNIJKA, KONSTYTUCJA, TRANSPORTÓWKA, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, SUSEŁ WASHINGTONA, PAGON, REWIZJONIZM, AGARTALA, GRZYB JADALNY, POPRAWKA, KOMUNIA, RATOWNIK MEDYCZNY, RETROGRESJA, WYANDOT, KRYTYCZNOŚĆ, BELEM, POŁÓG, KUCZING, COLUMBUS, WYCIĄG FORTEPIANOWY, DEKLARACJA, BILL CLINTON, DEGRENGOLADA, CONCORD, SALEM, DOVER, PRAWO RZECZOWE, LAW, JOS, SAMODESTRUKCJA, UDAR, JUDASZOWY POCAŁUNEK, CZAS, FORMA, ŻABA BŁOTNA, GALAS, AUGUSTA, USTAWA, KREOL, PRZESTRZEŃ STANU, RZEKOTKA PANCERZOGŁOWA, BĘCKI, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, DRZEWNICA GÓRSKA, ATLANTA, ŚRODEK PRAWNY, OBWÓD DROGOWY, CZYNNOŚĆ TECHNICZNA, ASPAZJA, SĄD WOJENNY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, WAZELINA, SAO LUIS, AZULAN, AKT, ŚMIERĆ CIEPLNA WSZECHŚWIATA, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, SKARŻYCIEL, PODWOZIE, BATY, ADAMITA, LINIA LOTNICZA, WYCIĄG, OBSERWATOR LUENBERGERA, WYCIĄG, WPIERDOL, WZIERNIK, SEMINARIUM TEOLOGICZNE, ZAPRAWA, UKORONOWANIE, ZAPALENIE SPOJÓWEK, AKT PŁCIOWY, PRZEGLĄD, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, SEMINARIUM, ADELAIDE, KODEKS PRACY, PRAGMATYKA SŁUŻBOWA, KONFEDERACJA KANADY, SYGNATURA, PRAWO SPADKOWE, AKT USTAWODAWCZY, PACYFOTRYTON KALIFORNIJSKI, DEMOBILIZACJA, ŁĄCZNIK SCHODOWY, DENACJONALIZACJA, AKT, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, NOWOJORCZYK, EKSPLANACJA, K.C, LANIE, PROCES, UCHWAŁA, HUROŃSKI, PILOTEK, AKT, INTERWENIENT UBOCZNY, TAMILSKI, AKT NOTARIALNY, MOBILIZACJA, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, TEKSAŃCZYK, METRYKA, KONDYCJA, METRYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, KECALKOATL, GŁOS ELEKTORSKI, SYSTEM DYREKTORIATU, TENDENCYJNOŚĆ, NAKŁAD, ZDANIE, METRYKA, INSTANCJA, BÓG FILOZOFÓW, NATAL, PRZESTRZEŃ BANACHA, REGENERACJA, AKT, ORGAN PROMULGACYJNY, CHOLANGIOGRAFIA, BRACHYCEFALIA, AUTODESTRUKCJA, HUMOR, EKSPEKTATYWA PRAWNA, SYSTEM RZECZOWY, LYNCOLN, KOMORA IMERSYJNA, OBSERWATOR STANU, ZAMACH SAMOBÓJCZY, PARAFKA, REGRES, MELANCHOLIA, ZRINYI, FILTR KALMANA, BANGALUR, KWALIFIKACJA PRAWNA, ABOLICJA, CLINTON, PATNA, USTAWA, LANSING, SLIP, BADANIE, KWALIFIKACJA, POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE, JĘZYK TAMILSKI, OPERAT, MISTYCYZM, CZANDIGARH, DZIAŁANIE PRAWNE, DŁAWICA PIERSIOWA, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, CORO, BEZCHMURNOŚĆ, DIGESTORIUM, MĄŻ STANU, KANO, DOŻYWOCIE, AKT OSKARŻENIA, AKT, UKŁAD RZECZOWY, PAŁAC ŚLUBÓW, JUDASZOWSKI POCAŁUNEK, TRASZKA KALIFORNIJSKA, AKT, KONCESJA, GUANARE, SAMOZAGŁADA, PRÓBA TUBERKULINOWA, POSTĘP NAUKOWY, GUAWABARA, ANTECEDENCJA, BARINAS, WYCIĄG, WYCIĄG ORCZYKOWY, CHLOASMA, MONITOR, RYBITWA OKOPCONA, ERGODYCZNOŚĆ, CYWIL, AKT, KARACZI, TRIUMWIRAT, HYDROMETEOR, FINAŁ, AKT, RESTYTUCJA NATURALNA, ENERGIA, MODERNIZACJA, CZEPINY, DOLEGLIWOŚĆ, LUKRECJA, PRZYSPOSOBIENIE, IRYDOLOGIA, NOWELIZACJA, METRYKA, ?NADANIE ZIEMSKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 533 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKRÓCONY WYCIĄG Z AKT STANU CYWILNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKRÓCONY WYCIĄG Z AKT STANU CYWILNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METRYKA skrócony wyciąg z akt stanu cywilnego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METRYKA
skrócony wyciąg z akt stanu cywilnego (na 7 lit.).

Oprócz SKRÓCONY WYCIĄG Z AKT STANU CYWILNEGO sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SKRÓCONY WYCIĄG Z AKT STANU CYWILNEGO. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x