ŁYŻWA DO JAZDY FIGUROWEJ O PÓŁOKRĄGŁYM CZUBKU, UŁATWIAJĄCYM ZAKREŚLANIE NP. KÓŁEK, ŁUKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HOLENDERKA to:

łyżwa do jazdy figurowej o półokrągłym czubku, ułatwiającym zakreślanie np. kółek, łuków (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HOLENDERKA

HOLENDERKA to:

mieszkanka Holandii, kobieta pochodzenia holenderskiego (na 10 lit.)HOLENDERKA to:

krowa rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (na 10 lit.)HOLENDERKA to:

rower miejski, najczęściej pochodzący z Holandii (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁYŻWA DO JAZDY FIGUROWEJ O PÓŁOKRĄGŁYM CZUBKU, UŁATWIAJĄCYM ZAKREŚLANIE NP. KÓŁEK, ŁUKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 170

HEŁM BURGUNDZKI, RESOR, PANCZENA, PANCZEN, CZUPRYNA, CHWYTACZ, KOŁO RYCERSKIE, FREESTYLE SLALOM, ELEAR, REDYNGOT, GNIAZDO, VANGE, BIEG, ŚWIATŁO DZIENNE, ŁYŻWA, KOK, BIEG, REGIMENT, ZBROJA KOLCZA, CZUB, LINIA, MANEŻ, DESKA, TROMPA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, RAJTUZY, PŁAZAKOWATE, SZTYLPA, KIERUNKOWSKAZ, BUMER, KOLARKA, CHRYSTIANIA, GÓRAL, OPUSZKA, BRYCZESY, NAMIESTNIK, SZYNION, TELEMARK, MANEŻ, NARTA, UŁAN, LINIJKA, ŚCIEŻKOWIEC, RAJTSZULA, WROTKI, LINIOWIEC, DYLIŻANS, WROTOWISKO, ANGLEZOWANIE, HESTER, RAJTUZY, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, ZWIĄZEK MOTOROWY, KOLCZUGA, AMAZONKA, TURMA, KOPARKA POPRZECZNA, FURIOSO, BOTFORTY, CARVING, SZASER, KOŃ WIERZCHOWY, WĘZEŁ DROGOWY, SEŁEDEC, BAMBUS, MEHARI, BUZKASZI, MISIURKA, KIRASJER, ROWER GÓRSKI, HUSARZ, WROTKARNIA, BRYCZESY, ZIMÓWKA, IRONSIDES, GIDRAN, NARTA ŚLADOWA, KARTUSZ, HOLENDERKA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, AMAZONKA, PETYHORZEC, BOTFORT, ŚWIATŁO MIJANIA, TOR KARTINGOWY, CHORĄGIEW, HUZAR, HOLENDERKA, KRYSTIANIA, BIEGUN, NAUKA JAZDY, MANDAT, KOPIA, AMORTYZACJA, KRĄŻYNA, WĘZEŁ, CHWYTNIK, FELDMARSZAŁEK, HESTER, CHORĄGIEW STRZELCZA, ŁUCZNIK, WROTKARSTWO FIGUROWE, CHORĄGIEW LEKKA, UKŁAD KIEROWNICZY, TELEMARK, RASTRAL, WANGE, SZTYLPY, PANCZENY, WIERZCHOWIEC, POCIĄG PRZYSPIESZONY, SIODŁO PONY, KOŃ KLADRUBSKI, HOLENDERKA, FRYWOLITKI, REWIA, KORNET, RAJTFRAK, RAJTARIA, ŁUK ZĘBOWY, KUC FELL, CZUWAK AKTYWNY, MIASTECZKO ROWEROWE, ROŻEK, KOLET, PANCERZ KOLCZY, ŚLADÓWKA, UCHWYT, STRZEMIĘ, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, SIODLARNIA, ŁYŻWA FIGUROWA, HUZAR, HOLENDERKA, MOST ŁUKOWY, GWIAZDA BETLEJEMSKA, HETAJRA, SANIE, RAJTAR, REDINGOT, SANKI, KARABINIER, WOLTA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, HOKEJÓWKA, CZERWONA FALA, MORGAN, OSEŁEDEC, SMOCZEK, SPAHIS, PALISANDER AFRYKAŃSKI, MIODOJAD, KIRASJER, RAJTROK, KARAKOL, PRAWO JAZDY, KARWING, FELDMARSZAŁEK, BASEN, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, TROLEJ, SKOK PĘTLICOWY, FREESTYLE, DŻOKEJKA, MECHANIZM SKRĘTU, FLIP, ALA, LISOWCZYK, OGNIWO, ?POJAZD WOLNOBIEŻNY.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁYŻWA DO JAZDY FIGUROWEJ O PÓŁOKRĄGŁYM CZUBKU, UŁATWIAJĄCYM ZAKREŚLANIE NP. KÓŁEK, ŁUKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŁYŻWA DO JAZDY FIGUROWEJ O PÓŁOKRĄGŁYM CZUBKU, UŁATWIAJĄCYM ZAKREŚLANIE NP. KÓŁEK, ŁUKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HOLENDERKA łyżwa do jazdy figurowej o półokrągłym czubku, ułatwiającym zakreślanie np. kółek, łuków (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HOLENDERKA
łyżwa do jazdy figurowej o półokrągłym czubku, ułatwiającym zakreślanie np. kółek, łuków (na 10 lit.).

Oprócz ŁYŻWA DO JAZDY FIGUROWEJ O PÓŁOKRĄGŁYM CZUBKU, UŁATWIAJĄCYM ZAKREŚLANIE NP. KÓŁEK, ŁUKÓW sprawdź również:

żona króla ,
człowiek, który kogoś lub coś wychwala ,
Triops granarius - gatunek skorupiaka z rzędu przekopnic ,
pamięci - przy amnezji ,
kabaret jak socjeta ,
jedna z ras konia domowego; pokrewniona z rasą karabairską, od której się wywodzi, zaznacza się również silny wpływ rasy arabskiej ,
dziedziczona autosomalnie recesywnie choroba metaboliczna związana z zaburzeniem metabolizmu aminokwasów ,
przedstawiciel zielenic o spornej pozycji systematycznej; według różnych ujęć systematycznych należy do rodzaju Pleurococcus, Protococcus lub Desmococcus ,
północnoameryk. pluskwiak, pasożyt wszystkich stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej ,
niedobór tlenu we krwi w stosunku do zapotrzebowania ,
Diobelonella palustris - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
zjawisko fizyczne polegające na wahaniu w czasie wielkości fizycznych ,
skłonność do introspekcji, refleksyjność, dostęp do wrażeń nacechowanych subiektywizmem ,
znak, za pomocą którego można zapisać cechę dźwięku lub układu dźwiękowego ,
w fizyce: hipotetyczna cząstka elementarna; superpartner bozonu W ,
obwódka czapki oficera ,
Pterodroma cahow - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
proces wyboru kandydatów do pracy albo szkoły, według określonego wzorca ,
potrawa kuchni tunezyjskiej, trójkątny pieróg z nadzieniem z warzyw, jajka i baraniny lub tuńczyka ,
Alstroemeria aurea - gatunek roślin z rodziny krasnolicowatych ,
większa ofiara ku czci jakiegokolwiek boga (pierwotnie była to ofiara ze stu wołów składana Zeusowi) ,
odmiana powieści, w której przedstawione są prawdziwe postaci, a niekiedy również i prawdziwe wydarzenia, ale pod zmienionymi, fałszywymi nazwami ,
radiolarie, Radiolaria - gromada promienionóżek obejmująca kilka tysięcy gatunków żyjących wyłącznie w planktonie mórz o pełnym zasoleniu ,
piękny karosz ,
drużyna lub zawodnik przewidziany jako zwycięzca ,
stan zmniejszenia liczby limfocytów we krwi obwodowej poniżej 1000/µl ,
kobieta, która gdzieś skądś przybywa; kobieta, która nie jest stąd ,
kosmopolityczny ptak, głównie owadożerny, często pasożyt lęgowy; w Polsce 127 gatunków ,
sakrament eucharystii ,
drobny ptak z rodziny o wielobarwnym upierzeniu; zadrzewienia Indii, Indonezji

Komentarze - ŁYŻWA DO JAZDY FIGUROWEJ O PÓŁOKRĄGŁYM CZUBKU, UŁATWIAJĄCYM ZAKREŚLANIE NP. KÓŁEK, ŁUKÓW. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast