ŁYŻWA DO JAZDY FIGUROWEJ O PÓŁOKRĄGŁYM CZUBKU, UŁATWIAJĄCYM ZAKREŚLANIE NP. KÓŁEK, ŁUKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HOLENDERKA to:

łyżwa do jazdy figurowej o półokrągłym czubku, ułatwiającym zakreślanie np. kółek, łuków (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HOLENDERKA

HOLENDERKA to:

mieszkanka Holandii, kobieta pochodzenia holenderskiego (na 10 lit.)HOLENDERKA to:

krowa rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (na 10 lit.)HOLENDERKA to:

rower miejski, najczęściej pochodzący z Holandii (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁYŻWA DO JAZDY FIGUROWEJ O PÓŁOKRĄGŁYM CZUBKU, UŁATWIAJĄCYM ZAKREŚLANIE NP. KÓŁEK, ŁUKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 170

CZERWONA FALA, ŁYŻWA, OSEŁEDEC, KOPIA, MEHARI, BOTFORT, KOK, POCIĄG PRZYSPIESZONY, BASEN, KRĄŻYNA, TOR KARTINGOWY, LINIA, STRZEMIĘ, IRONSIDES, NAUKA JAZDY, OPUSZKA, UKŁAD KIEROWNICZY, PŁAZAKOWATE, DŻOKEJKA, BUZKASZI, FELDMARSZAŁEK, BAMBUS, SZYNION, AMAZONKA, HETAJRA, HESTER, KIRASJER, CHWYTNIK, RESOR, MANEŻ, MORGAN, WĘZEŁ, PANCZEN, KOŃ WIERZCHOWY, SKOK PĘTLICOWY, WIERZCHOWIEC, FRYWOLITKI, HOLENDERKA, HOLENDERKA, REDYNGOT, BUMER, SANKI, CHWYTACZ, FELDMARSZAŁEK, BIEG, ŁUCZNIK, PETYHORZEC, UŁAN, MIODOJAD, FREESTYLE, PANCZENA, FURIOSO, KARWING, HUSARZ, WROTKARNIA, AMAZONKA, RAJTAR, MISIURKA, TELEMARK, JASZCZURKA WĘŻOWATA, DYLIŻANS, LINIOWIEC, WOLTA, ŁUK ZĘBOWY, CHORĄGIEW LEKKA, UCHWYT, HOKEJÓWKA, ŚLADÓWKA, POJAZD WOLNOBIEŻNY, TROLEJ, BRYCZESY, BRYCZESY, LISOWCZYK, MANEŻ, KRYSTIANIA, RAJTUZY, KOLARKA, RAJTROK, KIERUNKOWSKAZ, MECHANIZM SKRĘTU, TROMPA, REGIMENT, RAJTARIA, CZUPRYNA, WROTOWISKO, HOLENDERKA, KOPARKA POPRZECZNA, GIDRAN, CZUWAK AKTYWNY, KARAKOL, KARTUSZ, PALISANDER AFRYKAŃSKI, FLIP, SMOCZEK, RAJTSZULA, KIRASJER, RASTRAL, LINIJKA, MANDAT, FREESTYLE SLALOM, RAJTUZY, ŚWIATŁO DZIENNE, SIODŁO PONY, BIEG, OGNIWO, MIASTECZKO ROWEROWE, WROTKARSTWO FIGUROWE, SPAHIS, KOŁO RYCERSKIE, ANGLEZOWANIE, KARABINIER, SIODLARNIA, BOTFORTY, KANADYJSKI CUTTING HORSE, KORNET, KUC FELL, CHRYSTIANIA, ZIMÓWKA, PANCZENY, GWIAZDA BETLEJEMSKA, NARTA ŚLADOWA, CHORĄGIEW STRZELCZA, SZASER, PANCERZ KOLCZY, ŚCIEŻKOWIEC, REDINGOT, SANIE, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, WROTKI, RAJTFRAK, HUZAR, TELEMARK, SZTYLPA, DESKA, ZBROJA KOLCZA, GNIAZDO, WANGE, BIEGUN, ELEAR, KOŃ KLADRUBSKI, HOLENDERKA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, ŚWIATŁO MIJANIA, VANGE, CARVING, NARTA, TURMA, NAMIESTNIK, HEŁM BURGUNDZKI, AMORTYZACJA, ROŻEK, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, WĘZEŁ DROGOWY, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, MOST ŁUKOWY, SEŁEDEC, GÓRAL, ALA, REWIA, ROWER GÓRSKI, HESTER, ŁYŻWA FIGUROWA, HUZAR, SZTYLPY, PRAWO JAZDY, ZWIĄZEK MOTOROWY, CZUB, KOLET, CHORĄGIEW, ?KOLCZUGA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁYŻWA DO JAZDY FIGUROWEJ O PÓŁOKRĄGŁYM CZUBKU, UŁATWIAJĄCYM ZAKREŚLANIE NP. KÓŁEK, ŁUKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŁYŻWA DO JAZDY FIGUROWEJ O PÓŁOKRĄGŁYM CZUBKU, UŁATWIAJĄCYM ZAKREŚLANIE NP. KÓŁEK, ŁUKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HOLENDERKA łyżwa do jazdy figurowej o półokrągłym czubku, ułatwiającym zakreślanie np. kółek, łuków (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HOLENDERKA
łyżwa do jazdy figurowej o półokrągłym czubku, ułatwiającym zakreślanie np. kółek, łuków (na 10 lit.).

Oprócz ŁYŻWA DO JAZDY FIGUROWEJ O PÓŁOKRĄGŁYM CZUBKU, UŁATWIAJĄCYM ZAKREŚLANIE NP. KÓŁEK, ŁUKÓW sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - ŁYŻWA DO JAZDY FIGUROWEJ O PÓŁOKRĄGŁYM CZUBKU, UŁATWIAJĄCYM ZAKREŚLANIE NP. KÓŁEK, ŁUKÓW. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x