DWUSIEKACZOWCE: RZĄD ROŚLINOŻERNYCH SSAKÓW Z BEZKORZENIOWYMI SIEKACZAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRYZONIE to:

dwusiekaczowce: rząd roślinożernych ssaków z bezkorzeniowymi siekaczami (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRYZONIE

GRYZONIE to:

Rodentia - najliczniejszy rząd ssaków, obejmujący ok. 1850 gatunków, których cechą charakterystyczną jest obecność stale rosnących siekaczy - dwóch (jedna para) w górnej i dwóch w dolnej szczęce oraz brak kłów, a także znaczna rozrodczość; występują na wszystkich kontynentach, poza Antarktydą (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DWUSIEKACZOWCE: RZĄD ROŚLINOŻERNYCH SSAKÓW Z BEZKORZENIOWYMI SIEKACZAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 692

SPAWĘKI, SKORPIONY, PŁAZAKOKSZTAŁTNE, PIŻMOWÓŁ, BECZUŁKOWCE, KONIOWATE, SORKI, FOKI, PIŁOKSZTAŁTNE, KŁĄB, ZALESZCZOTKI, BRZEGOWCE, GRYZONIE, NORNICA RUDA, GRUCZOŁ MLECZNY, RZĄD DUSZ, TARCZOWCE, DEHNEL, SZPECIELE, PLAKODONTY, KOZIOROŻEC PIRENEJSKI, SZPECIEL, SZPECIELOWATE, EKRAN, LUSTRZEŃ, MAMMOLOGIA, SZCZURY WORKOWATE, PRZEPONA, FEDERACJA, KOZODOJE, GUNDIE, LONDYN, OPOS, PAJĄKI, ŁABUŃCE, RYBOJASZCZURY, ZAKRĘT ZĘBATY, FOLIARZ, SIARA, TUKOTUKI, ROZTOCZE, PÓŁOWCA, JEŻOZWIERZOWATE, BON SKARBOWY, WŁOS, PĘCHERZYCA, LAMNOKSZTAŁTNE, TENREKOWATE, PEKARI, MLECZKO MACICZNE, DIUGONIOWATE, MORŚWINOWATE, FUTRO, NIEPARZYSTOKOPYTNE, SZOP, ZĄB, KOLUMNADA, STRUSIE PAMPASOWE, SUWAKI, WRÓBLOWE, WALEŃ, CHOCHOŁY, RÓŻNOSKRZYDŁE, ŻÓŁĆ, KUDŁY, MORSZCZYNOWCE, MYSZOŁÓW, ANTYLOPA, PŁONNIKOWCE, PEŁNOROŻCE, SAJKA, JEŻOZWIERZE, ZROSTNICOWCE, EUFAUZJE, LAKTACJA, WYJCE, WATKOWCE, LORISY, POSTRZAŁKI, KREODONTY, SZURPKOWCE, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, KROWA, PCHŁY, DYDELFOWATE, TAPIROWATE, PUCH, TOCZKOWCE, CIELAK, ŻYRAFOWATE, ANTYLOPY WIDŁOROGIE, ZĄBKOWANIE, NOTOZAURY, ŻYRAFA BARINGO, TROGONY, LAMANTYNY, WIEWIÓRKOWATE, SERNIK, DERENIOWCE, DZIESIĘCIONOGI, JAMRAJOKSZTAŁTNE, ŁUSKOKSZTAŁTNE, ZAGNIEŻDŻENIE, ICHTIOZAURY, DINODONTOZAUR, SSAK JAJORODNY, ŻYRAFA ROTHSCHILDA, PERKOZY, KOPYTO, KRASKOWE, ARAUKARIOWCE, ZĘBIEŁKI, PIERWOTKOWCE, FOKI, ŻARŁACZOKSZTAŁTNE, TERAPSYDY, ZĄB TRZONOWY, SOWY, CHRAPA, KURAKI, SZEŚCIOSZPAROKSZTAŁTNE, MRÓWNIKI, ŚLEPA KISZKA, MUFLON, WIBRYS, GÓRALKI, AMBLIPODY, BŁONA PŁODOWA, SSAK MORSKI, PRZYLŻEŃCE, OSTRONÓG, KOSZATNICZKOWATE, NUŻENIEC, PRAMIĘSOŻERNE, TRZONOWIEC, ŻYRAFA KENIJSKA, ROGATKOWCE, KOIMKOWCE, RÓWNOSKRZYDŁE, SKOCZKOWATE, MLEKO, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, CIAŁKO X, NARZĘPIK, MORŚWINY, BRACHIOZAUR, KANCZYLE, SOLFUGI, KARP KRÓLEWSKI, MUCHÓWKI, CIELĘ, DELFINY OCEANICZNE, HOMINIDY, WYŻSZE NACZELNE, MUFLON EUROPEJSKI, CYKL PŁCIOWY, ŚWISTAKI, CIENKOPANCERZOWCE, NIEPARZYSTOKOPYTNE, RISZTA, MANATY, RÓWNONOGI, JEDNOSTKA, GRUCZOŁ POTOWY, WNĘTROSTWO, MRÓWKOŻEROWATE, GOŹDZIKOWCE, FAETONY, ŚWINIOKSZTAŁTNE, JELENIOWATE, PSI ZĄB, OBUNOGI, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, SZEW PODNIEBIENNY, PRZEKOPNICE, BEZTORBIKI, PLUSKWIAK RÓWNOSKRZYDŁY, AGUTIOWATE, CHROMOSOM Y, ROZŁUPNOGŁOWCE, BEZLOTKI, PALEONISKI, GRUBOSKÓRCE, RYJÓWKA AKSAMITNA, PUSTOROGIE, KRETOWATE, DIAFRAGMA, WIOSŁONOGIE, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, SZPONIASTE, MAROWATE, PLEZJOZAURY, MUSTYK, DRĘTWOKSZTAŁTNE, KLAWIATURA, SSAK, KOTOWATE, EDESTYDY, KOPYTO, PENIS, PEŁNOPŁETWE, SSAK PARZYSTOKOPYTNY, ŁÓJ, LAKTOGLOBULINA, JAMRAJE, SZYNSZYLOWATE, WYRAKOWATE, CZERWONAKOWATE, RZĄD KOŃSKI, MYSZOSKOCZKI, ZŁOTOKRETY, DWUPRZODOZĘBOWCE, ICHTIOSTEGOWCE, OMOCZNIA, ŻÓŁWIE, SYFONOWCE, ANIOŁOKSZTAŁTNE, PROSTOSKRZYDŁE, ŻUK, PODSADNIKOWCE, MYSZOŁÓW, MEWY-SIEWKI, STAW ŻUCHWOWY, PŁAKSOWATE, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, SAOLA, RZĄD, GAŁĘZATKOWCE, RYJÓWKOWATE, PŁAZY BEZNOGIE, ŚREDNIA KWADRATOWA, WYROSTEK, KOLUMNA, KOLCZATKOWATE, ŁOPATKA, WIRKI TRÓJJELITOWE, KANCZYLOWATE, SOLFUGI, SSAK ŻYWORODNY, UZĘBIENIE MLECZNE, NIEBORAKI, KONDYLARTRY, NOTOUNGULATY, WORKOWIEC, RZĄD, SSAK DRAPIEŻNY, GADZIOMIEDNICZNE, BŁONKOSKRZYDŁE, OSTRONOS WORKOWATY, BOCIANOWE, STRUSIE, MERYTERIUM, GŁĘBINÓWKI, DŁUGOSZKI, PRZEŻUWACZE, PAJĄKI, ADELOBASILEUS, STEKOWCE, KONSULAT, RZĄD MACIERZY, BRACHIOZAURY, LASONOGI, SALPY, ŁUSKOSKÓRNE, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, BRODZĄCE, ROZPŁOCHOWCE, ZAJĘCZAKI, KOSTECZKA SŁUCHOWA, KORALE KAMIENNE, BŁONKÓWKA, EUGLENOWCE, PAŁANKA MIODOJAD, KOLENIOKSZTAŁTNE, RAMIENICOWCE, WĘGORZOKSZTAŁTNE, WIBRYSS, WSZOŁY, KROKODYLE, BELEMNITY, REF, SKRĘTKOWCE, WIDŁOROGIE, PĘDRAK, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, ZOOLOGIK, KONIOKSZTAŁTNE, CHIMEROKSZTAŁTNE, KOLCZAKOWATE, MEGAZOSTRODON, DWUPANCERZOWCE, SZPARNICOWCE, SAGOWCOWE, LISTOWNICOWCE, ANOA GÓRSKI, ZAUROPODOMORFY, RYJÓWKA ETRUSKA, KOSMÓWKA, OBLIGACJA SKARBOWA, ?PRASSAKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 692 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DWUSIEKACZOWCE: RZĄD ROŚLINOŻERNYCH SSAKÓW Z BEZKORZENIOWYMI SIEKACZAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DWUSIEKACZOWCE: RZĄD ROŚLINOŻERNYCH SSAKÓW Z BEZKORZENIOWYMI SIEKACZAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRYZONIE dwusiekaczowce: rząd roślinożernych ssaków z bezkorzeniowymi siekaczami (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRYZONIE
dwusiekaczowce: rząd roślinożernych ssaków z bezkorzeniowymi siekaczami (na 8 lit.).

Oprócz DWUSIEKACZOWCE: RZĄD ROŚLINOŻERNYCH SSAKÓW Z BEZKORZENIOWYMI SIEKACZAMI sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - DWUSIEKACZOWCE: RZĄD ROŚLINOŻERNYCH SSAKÓW Z BEZKORZENIOWYMI SIEKACZAMI. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast