PUSZKA ROGOWA U SSAKÓW KOPYTNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPYTO to:

puszka rogowa u ssaków kopytnych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOPYTO

KOPYTO to:

noga człowieka (na 6 lit.)KOPYTO to:

rogowa osłona końcowych części palców ssaków kopytnych (na 6 lit.)KOPYTO to:

przyrząd w zakładzie szewskim do formowania obuwia (na 6 lit.)KOPYTO to:

puszka rogowa otaczająca ostatnie członu palców u koni (na 6 lit.)KOPYTO to:

puszka rogowa u ssaków kopytnych (na 6 lit.)KOPYTO to:

forma, na której szewc robi obuwie (na 6 lit.)KOPYTO to:

łączy szewca z koniem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUSZKA ROGOWA U SSAKÓW KOPYTNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 435

CHORION, SŁONIOWATE, KROWIEŃCZAK, RYJKONOSY, ZĄB PRZEDTRZONOWY, MAŁPY, SSAK DRAPIEŻNY, KANCZYLOWATE, OSTRONÓG, MLEKO, GZY, AGUTIOWATE, DELFIN, WOŁOWATE, GZY, AMBLIPODY, CHOCHOŁY, PUSZKA MÓZGOWA, GLIPTODONTY, EMBRIOTROF, NOZDRZAKI, NARWALOWATE, SSAK MORSKI, WIRUS WŚCIEKLIZNY, WSZY, GRYZONIE, CHRAPA, PANCERNIKI, HERBATNICA, JEDNOKOPYTNE, MUFLON, JEŻOZWIERZE, SZYLDKRET, TROFOBLAST, ŚLEPA KISZKA, OWADOŻERNE, DŁUGOSZKI, BOBRY, PUSZKA, FISZBIN, RYJ, SŁUPOZĘBNE, BOBROWATE, WÓŁ VU QUANG, KONSERWA, NIEPARZYSTOKOPYTNE, SZCZECIŃCE, BRZEGOWCE, DESMANY, CZŁONEK, HERBATKA, GRUCZOŁ SUTKOWY, DIAFRAGMA, ANOA GÓRSKI, KANCZYLE, GOFFEROWATE, PUSZKA, KOŚĆ POTYLICZNA, TAPIR, MAŁPIATKI LORI, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, OWODNIA, PAKARANOWATE, WYCHUCHOLE, NIŻSZE NACZELNE, PRZEPONA, DYDELFOWATE, DELFINY OCEANICZNE, ŁUSKOWIEC, KOSTECZKA SŁUCHOWA, SZCZUROSKOCZKOWATE, WSZY, KONIOWATE, KROWA, WORKOWIEC, KOPYTO, MRÓWNIKOWATE, WSZOŁY, MRÓWKOŻEROWATE, INDRISOWATE, JELONEK BŁOTNY, GRYZONIE, NIETOPERZ, ŁOŻYSKO, DIUGONIOWATE, KOTOWATE, CIAŁKO X, IMPLANTACJA, KOLCZATKOWATE, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, NIEDŹWIEDZIE, WŁOS CZUCIOWY, SUTEK, PODSZERSTEK, BLASZANKA, GNOJAK, SSAKI WŁAŚCIWE, KRÓLIK DZIKI, WALEŃ, KOPYTO, NARZĘPIK, DELFINOWATE, SZOP, KONDYLARTRY, KROWIANKA, ŻYRAFA BARINGO, CIELAK, TAPIRY, EUPELYKOZAURY, TROFOBLAST, PRZEPONA BRZUSZNA, MORŚWINOWATE, CIAŁKO BARRA, MAMMOLOGIA, CZŁOWIEKOWATE, TARKA, CYKL ROZRODCZY, FALLUS, ZĘBIEŁKI, PUCH, HOMINIDY, BAER, PEŁNOROŻCE, MEGAZOSTRODON, PASZTET, ANTYLOPA, CYBORIUM, SIERŚĆ, KOPYTO, ŁUSKA, SAJKA, DIUGONIE, RATKA, KOSZATNICZKOWATE, SAOLA, LAMANTYNY, OGONOPIÓROWATE, SSAK, PUSZKA, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, POSTRZAŁKI, KOZA, TRĄBOWCE, PARZYSTOKOPYTNE, KONCENTRAT, PRZEŻUWACZE, ANTYLOPY WIDŁOROGIE, KOPYTO, SZCZERBAKI, KREODONTY, KOZŁOWATE, JELENIOWATE, BUSZBOK, PALCZAKI, WIDŁOROGIE, ADELOBASILEUS, WALE DZIOBOGŁOWE, NUŻENIEC, SŁUPOZĘBNE, WRZĘCHY, KOPYTO, CHROMOSOM Y, FUTRO, MYSZOSKOCZKI, PUSZKA, MANATY, DZIÓBKOWIEC BRUZDOWANY, SKOCZKOWATE, NOTOUNGULATY, GAJNIK LŚNIĄCY, NOSOROŻCE, CEMENT, KOTOWATE, PUSTOROŻCE, WYRAKOWATE, WOSZCZEK, RACICA, MUSTYK, PRZEŻUWACZE, SKÓROSKRZYDŁE, ŁASKUN, SZYLKRET, PŁAKSOWATE, LATAWCE, SZCZUROSKOCZKI, SZCZERBAK, PUSZKA, MAKARON, WYROSTEK, PILCHOWATE, LINIE PAPILARNE, MUSTYK, WĄS CZUCIOWY, KRETOSZCZURY, WŁOS, PUSTOROGIE, KAWA ROZPUSZCZALNA, LORISOWATE, SERNIK, ROGOWACENIE, MORGANUKODONTY, LOTOKOTOWATE, ŻYRAFA KENIJSKA, RĘCZNA PUSZKA, TCHÓRZ, KOZIOROŻEC PIRENEJSKI, PSOWATE, WÓŁ PIŻMOWY, ŁOŻYSKOWIEC, SYRENY, RURKOZĘBNE, STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY, CYKL PŁCIOWY, PŁÓD, ZAJĘCZAKI, KOLCZAK, WIELORYB, GRUBOSKÓRCE, PALCZAKOWATE, UCHO, PAŁANKA MIODOJAD, KOPYTO, ŚWINIOKSZTAŁTNE, STEKOWCE, NUTRIOWATE, PUSZKA PANDORY, SSAKI ŻYWORODNE, OLEJ JADALNY, TORBACZE, PRAKOPYTNE, COLA, KRETOWATE, PUSZKA, PUSZKA, PENIS, KNOTNIK ZWISŁY, MOŻDŻEŃ, SZCZURY WORKOWATE, MAROWATE, CYKL REPRODUKCYJNY, SUWAKI, KUBEK SMAKOWY, TARKA, KRĘTOROGIE, ŚRÓDNERCZE, SZYNSZYLOWATE, LEMONIADA, PRASSAKI, MAŁPY WŁAŚCIWE, TORBACZ, WIEWIÓRKOWATE, LAKTOGLOBULINA, PIŻMOWÓŁ, KONIOKSZTAŁTNE, DEHNEL, GÓRALKOWATE, MĄKA, MAŁPIATKI, RYJÓWKOWATE, MAŹ PŁODOWA, PAPRYKARZ, TRĄBOWIEC, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, WIBRYS, ALMIKI, POPIELICOWATE, CHORION, RYJÓWKA ETRUSKA, WIEWIÓRECZNIKOWATE, ANTYLOPA KARŁOWATA, TENREKOWATE, MRÓWNIKI, ŻYRAFOWATE, LATAWCE, ŻYRAFA MASAJSKA, JEŻOZWIERZOWATE, WIBRYSS, OSTRONOS WORKOWATY, TRĄBOWCE, TUSZONKA, MRÓWKOŻERY, TRZONOWIEC, TUPAJOWATE, GOFERY, LAKTACJA, KRÓLIK EUROPEJSKI, CIELĘ, GRUCZOŁ MLECZNY, PRAMIĘSOŻERNE, ZAGNIEŻDŻENIE, OPOS, WSZOŁY, USZKO, PRADRAPIEŻNE, ENTEROWIRUS, PEKARI, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, SEWELE, PUSZKA, ?TORBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 435 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUSZKA ROGOWA U SSAKÓW KOPYTNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUSZKA ROGOWA U SSAKÓW KOPYTNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPYTO puszka rogowa u ssaków kopytnych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPYTO
puszka rogowa u ssaków kopytnych (na 6 lit.).

Oprócz PUSZKA ROGOWA U SSAKÓW KOPYTNYCH sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PUSZKA ROGOWA U SSAKÓW KOPYTNYCH. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x