CZŁOWIEK, KTORY ZMYŚLA, OPOWIADA BAJKI, NIEPRAWDĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAJKOPISARZ to:

człowiek, ktory zmyśla, opowiada bajki, nieprawdę (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAJKOPISARZ

BAJKOPISARZ to:

pisarz, który specjalizuje się w tworzeniu bajek (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTORY ZMYŚLA, OPOWIADA BAJKI, NIEPRAWDĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.604

MIZOGAMISTA, CZŁOWIEK PRACY, BIZNESMEN, EKSPATRIANT, PRZYGANIACZ, BIRMAŃCZYK, FIN, KOREAŃCZYK, SENSAT, ŚWIŃSKO, BELG, PROEPIDEMIK, JAWAJCZYK, LIOŃCZYK, NIEPALĄCY, DOBYTEK, PASZTETNIK, FAFUŁA, BEZMÓZG, ANGLOSAS, ŁOTR, ROZKOSZNIK, ROZKOSZNIACZEK, LIBERALISTA, ANGOL, KSIĄŻĘ, DUCH, POMORZANIN, PRZEKAZICIEL, ROZGŁOSICIEL, ŻARLIWIEC, ZAKRYSTIAN, KIRIBATYJCZYK, CIURA, CZŁOWIEK NEANDERTALSKI, MOZAMBIJCZYK, RIDER, TYBETAŃCZYK, EKSHIBICJONISTA, PAPIEROŚNIK, ROMANTYK, SĄD SZCZEGÓŁOWY, OBLECH, LENIWIEC, LUZAK, TERENOZNAWCA, PATRIOTA, ROZMNAŻALNIA, WYWROTOWIEC, BEZWYZNANIOWIEC, BRETOŃCZYK, HUMANISTYKA, TURANISTA, BUC, MENEL, GŁOWA, WIDZ, ZDECHLINA, FLAK, CHORWAT, KREOL, EPIKUREJCZYK, GOSTYNIANIN, SZMIDT, ANGOLCZYK, HIPIS, MAŁOPOLANIN, WARIAT, NIGERYJCZYK, NIEPROFESJONALISTA, NIEDOJDA, KAREL, SUDAŃCZYK, HONDURASZCZYK, GNUŚNIK, OGLĄDACZ, SIŁACZ, ŻÓŁTOSKÓRY, KALEKA ŻYCIOWY, BOHATER, JELEŃ, KONSERWATYSTA, KIBIC, ARENDARZ, BAJERANT, OENEROWIEC, GASTRO, WSZARZ, IRAKIJCZYK, LEADER, KNAJAK, BÓSTWO, POBRATYMCA, GAZOWNIK, OBŁĄKANY, STEROWANIE RĘCZNE, OBDZIERCA, WŁADCA, UZBEK, KMIEĆ, MAZUR, KONESER, ARAB, CNOTLIWIEC, CZARNOSKÓRY, MĘT, CZŁOWIEK, TURANIEC, BAŁKAŃCZYK, BRZUCHAL, INDONEZYJCZYK, ŁACHMYTA, BECZKA BEZ DNA, WIZJONER, ZAKLIKOWIANIN, ESPERANTYSTA, ŁAPCZYWIEC, PRZECINACZ, RENEGAT, BANANOWIEC, HARMONIJKARZ, CIAŁO, STULEJARZ, ŁAJDAK, FOREKSOWIEC, OPOKA, WYGRA, BŁAZEN, NIEZAWODOWIEC, NEOFITA, ZJADACZ CHLEBA, MŁODY, WIEK PROKREACYJNY, DIALEKTYK, MOTOROWODNIAK, EZOP, ALGIERCZYK, BRUTAL, PIESZCZOCH, MAJĄTEK, UŁOMEK, MAG, ORIENTAŁ, MANIPULATOR, MŁODY GNIEWNY, SUWAŁCZANIN, SAMICA, BUKOWIANIN, TOTKOWICZ, KUBAŃCZYK, JASNOWIDZĄCY, AMATOR, CYPRYJCZYK, BIEDAK, KATECHUMEN, WŁASNOŚĆ, KOSTARYKANIN, KRETYN, PIELGRZYM, ZMARZLAK, POWOŹNIK, NIECHLUJA, HOŁYSZ, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, TŁUMACZ, SUCHOKLATES, PRAWNIK, HRABICZ, SZARMANT, CIAPATY, PACHCIARZ, KOMBATANT, PALANTINO, JARZYNIARZ, SANMARYŃCZYK, ŻYCZLIWY, KSIĄŻĘ Z BAJKI, PROSTACZEK, ŁOTYSZ, BEAN, PRZECHLEWIANIN, NAMIBIJCZYK, OBIPIĘTA, MŁODOŻENIEC, ROMARIO, AGENT, KAPŁAN, INDYWIDUALNOŚĆ, SYMULATOR, SAMOAŃCZYK, AZERBEJDŻANIN, RÓWNIAK, CYKLOTYMIK, SALWADORCZYK, ZEZWŁOK, POMAGIER, FILIPIŃCZYK, CZŁOWIEK ROZUMNY, CZERNIEJEWIANIN, WŚCIEK DUPY, NIUCHACZ, ROZPACZNIK, POSTRACH, RÓWIEŚNIK, RZEZANIEC, PROSIĘ, LUMP, MNOŻYCIEL, KAT, BAHAMCZYK, ALARMISTA, GŁADYSZ, NIEWIDKA, HUMANIORA, SYLFIDA, ŚMIERTELNIK, NIEMOTA, NORWEG, ENCYKLOPEDYSTA, UPIERDLIWIEC, MORS, CHAŁTUROWIEC, KURATOR, TURBOSŁOWIANIN, SZCZAW, PASTERZ, WSPOMINKI, REKLAMOWIEC, CZŁOWIEK, REWOLUCJONISTA, WYGA, PYSKOWICZANIN, MEKSYKANIN, BUŁGAR, CHALKOGRAF, TRADYCJONALISTA, ŁAPACZ, SKOŚNY, SCEPTYK, KOMORYJCZYK, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ZDECHLINA, BALOWNIK, KORNWALIJCZYK, ANTYRASISTA, ŁAZIK, WIEŚNIAK, TYP, KAMPAŃCZYK, ALBAŃCZYK, BENIŃCZYK, DOMINIKAŃCZYK, JAKUT, SMARD, TĘPICIEL, CADYK, ZACHWALACZ, OPOZYCJONISTA, HULAKA, CZARNY, KRĘGOWIEC, STRASBURCZYK, POCZCIWINA, ESPERANTYSTA, CZŁOWIEK CZYNU, MARSYLIANIN, INTERNACJONAŁ, ROSJANIN, PARCH, BAZYLISZEK, WILDE, NASZ CZŁOWIEK, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, PUSTELNIK, GEEK, SZTUKA LUDOWA, KMIOTEK, BOTSWAŃCZYK, ANIOŁ, CHWAT, KAFAR, ODBIORCA, SUTENER, DOROSŁOŚĆ, DUSZYCZKA, PROJEKTANT, GRUBIANIN, POLOWACZ, WIERZĄCY, AUTSAJDER, TEMPERAMENCIK, PRZESTRZEGACZ, KAPITALISTA, TRZEŹWY, REALISTA, MAJĘTNOŚĆ, FOTOEDYTOR, DROBNOMIESZCZANIN, OPĘTANY, ?BAWAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.604 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTORY ZMYŚLA, OPOWIADA BAJKI, NIEPRAWDĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTORY ZMYŚLA, OPOWIADA BAJKI, NIEPRAWDĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAJKOPISARZ człowiek, ktory zmyśla, opowiada bajki, nieprawdę (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAJKOPISARZ
człowiek, ktory zmyśla, opowiada bajki, nieprawdę (na 11 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTORY ZMYŚLA, OPOWIADA BAJKI, NIEPRAWDĘ sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - CZŁOWIEK, KTORY ZMYŚLA, OPOWIADA BAJKI, NIEPRAWDĘ. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x