PAPAJA BYLINA O POKROJU DRZEWA UPRAWIANA W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ DLA POŻYWNYCH OWOCÓW WYRASTAJĄCYCH Z PNIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MELONOWIEC to:

PAPAJA bylina o pokroju drzewa uprawiana w strefie międzyzwrotnikowej dla pożywnych owoców wyrastających z pnia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAPAJA BYLINA O POKROJU DRZEWA UPRAWIANA W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ DLA POŻYWNYCH OWOCÓW WYRASTAJĄCYCH Z PNIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.490

KEBRACZO, RENKLODA, KASSIL, AMBA, RACHATŁUKUM, MOCZARKA, KAIMAK, TOP MODELKA, PILOTKA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, BEYER, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, WIERZCHOŁ, ARALIA, OSINA, FUNKCJONALIZM, KADZIDŁOWIEC, BARETKA, TONDO, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, NIETOLERANCJA, STECZKA, ROZPRZA, GRUCZOŁ SUTKOWY, ELEKTRA, FILHELLENIZM, PSZCZOŁA OLBRZYMIA, EGZOTERYCZNOŚĆ, GRZECH PIERWORODNY, JODŁA NIKKO, GERMAŃSKOŚĆ, LICZBA PRZECIWNA, PROKSENOS, OBÓZ KONCENTRACYJNY, GRUPA INTERESU, LOKAL SOCJALNY, MIEJSCE, HIPOTEZA SUSLINA, GRUSZA ŚNIEŻNA, GLEJCHENIOWCE, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, FORUM, DERMATOLOGIA, LIWERUNEK, ESTER, KOMONICA, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, JESION WYNIOSŁY, CEDR SYBERYJSKI, IDOL, KORONKARZ, PIEPRZ GWINEJSKI, RÓŻA, PADOK, MESA, ZBIORÓWKA, JESIOTROKSZTAŁTNE, BENTOS LITORALNY, FRYCOWE, PĘD, AMATOR, MUS, RYNEK PODSTAWOWY, GARAŻ, JABŁOŃ PŁASKOOWOCOWA, KASZTEL, WSPARCIE, WYCISKARKA, LOŻA HONOROWA, MODUŁ ILORAZOWY, ZASTRZALIN TOTARA, WAKACJE PODATKOWE, KADM, BELLADONA, IMPULS, PERKOZ BIAŁOCZUBY, LIST POLECONY, OPIEKA SPOŁECZNA, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, LAWSONIA, BIAŁA ŚMIERĆ, JEDLICA ZIELONA, KOŁCHOZ, ŚCIEŻKA, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, ORLICA POSPOLITA, STAN NIEUSTALONY, KOMPLEKS GLEBOWY, UNIA, CAMPANILA, CZYNNIK NORMUJĄCY, ŚWIERK, JEŻOGŁÓWKA, PRAWO WEKSLOWE, OBROK, OCZKOWANIE, PRZEMYSŁÓWKA, CHLEB ŚW. JANA, KARA KWALIFIKOWANA, APROBACJA, PINIOR, PROJEKT TECHNICZNY, SOSNA DROBNOKWIATOWA, ŻABA PURPUROWA, KOLUMNA AMUNICYJNA, MONOCENTRYZM, ZDRADA, CISOWCE, ŚWIERK SREBRNY, MODRZEW POLSKI, KURKUMA, YERBA MATE, FUNKCJA BORELOWSKA, KOMBINEZONIK, KINOTEATR, LOBELIA, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, ROŚLINA PASTEWNA, GUŁAG, SKRZYDEŁKO, ŻÓŁTNICA, PROGNOZA METEOROLOGICZNA, PARAMETR, OSTRĘŻYNA, GOŹDZIK, CZWÓRKA, FITA, PUBLICYSTYCZNOŚĆ, GAŁĄŹ, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, PISTACJA TERPENTYNOWA, DAKKA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, INTERMEZZO, OLCHY, PAŁA, AZA, PASAT, WZGLĄD, ZAPIAN, IZOTROPOWOŚĆ, PROZODIA, KUC HACKNEY, RYBA AKWARIOWA, KOLORYT, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, FILANDER RUDAWY, KONCERTYNA, ROZMIARÓWKA, OBJĘTOŚĆ, NEGACJONISTA, ANTONÓWKA, WIENIEC, KORONA, KAPILARNOŚĆ, FAZA, MASŁOSZ, CYKLAMEN, PENTAN, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, POLITYKA GOSPODARCZA, PALMA, LIKUALA, MODRZEW SYBERYJSKI, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, IZBA SKARBOWA, ELLE, KORTLAND, KANAR, OBSTAWA KAMIENNA, IKONA, KONIK, MODRZEW EUROPEJSKI, ORZECHOWIEC, BOBREK, PORTER, BANK DANYCH, PANTOFELNIK, PODATEK EKOLOGICZNY, ORSZTYN, GORYCZKA CHMIELOWA, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, TAMARYSZEK, ZIELISTKA, OBOSIECZNOŚĆ, MODRZEW CZEKANOWSKIEGO, STRAŻ, DOWÓD RZECZOWY, TOJAD, AMARANT, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, HEMANT, SANDAŁOWIEC, CEDRZYK, SPAD, FELV, PRZEGRZANIE GOSPODARKI, WYNIKANIE LOGICZNE, APANAŻ, BIEGŁY SĄDOWY, AEROCASCO, CANAVERAL, POKÓJ ŚNIADANIOWY, KARBOLINA, PEKAN, KOPISTKA, NASTAWA, CHORWACKOŚĆ, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, SALATERKA, TWARDE LĄDOWANIE, TURECKOŚĆ, WYPRAWA, KANAR, KABINA, BAJKA, BALET, E, GRUSZKA, STOPIEŃ WARSTWICOWY, KANAŁ ŻEGLOWNY, INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, CIEMIERNIK, BAJECZKA, PALMA DUM, UKŁAD NARZĄDÓW, SYN, TĘPOZĄB BIAŁAWY, RAK, ŚWIERK HIMALAJSKI, LEBIODKA, ZIEMNIAK, GRZEBACZ, PAKIETOWIEC, NOOBEK, PRZYSTAŃ MORSKA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, JEDLICA SINA, ROŚLINA OGRODOWA, GALICYJSKOŚĆ, SZUPINKA, ZESTAWIK, SOSNA RUMELIJSKA, CZÓŁNO, SWOJAK, ZIARNOPLON, KONCENTRAK, GENLIS, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, NUTRIA, OOLIT, BIBLIA, RYKSZA, WYBRYK NATURY, DŁUBANKA, FILANDER KOSMATY, SOSNA THUNBERGA, ZNAK JAKOŚCI, DWORNOŚĆ, ORANGUTAN SUMATRZAŃSKI, SAGO, JONKERIA, BAZA PŁYWAJĄCA, DIALEKTYZM, MINIPIŁKA, METASEKWOJA CHIŃSKA, NOCEK BRANDTA, GAWĘDA SARMACKA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, OWOC RZEKOMY, SPRAWA, GARAŻ, HOSTEL, KUNINGAMIA LANCETOWATA, WYSZYWANKA, POŚWIĘCENIE, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, CAMPANILE, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, ZAKON ŚWIECKI, OCZKO W GŁOWIE, SKUP, ŁASZT, SOSNA HIMALAJSKA, ARAUKARIA, MUTUALIZM, KUNINGAMIA CHIŃSKA, KAMORA, KOPALINA LECZNICZA, NADFIOLET, PAGRUS, TATA, IZA, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, BIGOS, DEGRESJA PODATKOWA, ?SALUMAE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.490 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAPAJA BYLINA O POKROJU DRZEWA UPRAWIANA W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ DLA POŻYWNYCH OWOCÓW WYRASTAJĄCYCH Z PNIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAPAJA BYLINA O POKROJU DRZEWA UPRAWIANA W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ DLA POŻYWNYCH OWOCÓW WYRASTAJĄCYCH Z PNIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MELONOWIEC PAPAJA bylina o pokroju drzewa uprawiana w strefie międzyzwrotnikowej dla pożywnych owoców wyrastających z pnia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MELONOWIEC
PAPAJA bylina o pokroju drzewa uprawiana w strefie międzyzwrotnikowej dla pożywnych owoców wyrastających z pnia (na 10 lit.).

Oprócz PAPAJA BYLINA O POKROJU DRZEWA UPRAWIANA W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ DLA POŻYWNYCH OWOCÓW WYRASTAJĄCYCH Z PNIA sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - PAPAJA BYLINA O POKROJU DRZEWA UPRAWIANA W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ DLA POŻYWNYCH OWOCÓW WYRASTAJĄCYCH Z PNIA. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast