WYSTAJĄ Z PLECÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁOPATKI to:

wystają z pleców (na 7 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁOPATKI

ŁOPATKI to:

wystające kości pasa barkowego (na 7 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSTAJĄ Z PLECÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wystają z pleców, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYSTAJĄ Z PLECÓW to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁOPATKI, wystają z pleców (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁOPATKI
wystają z pleców (na 7 lit.).

Oprócz WYSTAJĄ Z PLECÓW inni sprawdzali również:

droga lotnicza, wydzielona z przestrzeni powietrznej jako obszar przeznaczony do lotu statków powietrznych, w którym obowiązują specjalne warunki lotu ,
żółw mauretański, żółw iberyjski, Testudo graeca - gatunek gada z rodziny żółwi lądowych, występujący w Hiszpanii, Grecji, północnej Afryce od Maroka do Egiptu, w Azji Mniejszej, w Kaukazie, w Iranie ,
etnograf, archeolog i historyk (1845-1910); twórca 4-tomowej encyklopedii staropolskiej ,
szybszy od żabki i motylka ,
bada równowagę ciał ,
rząd oczekujący; nieformalny skład rządu ustalany przez opozycję tak, by ta mogła przejąć władzę w razie swojego zwycięstwa wyborczego ,
magazyn o tematyce budowlanej ,
rozpuszczanie czegoś jadalnego (np. cukierka lub tabletki) przy pomocy śliny poprzez trzymanie tego w ustach ,
polski ser pleśniowy wzorowany na francuskim serze roquefort, w którym charakterystyczny smak i wygląd uzyskiwany jest dzięki grzybom typu pędzlak ,
jednostka organizacyjna instytucji podrzędna w stosunku do wydziału ,
jeden z porządków architektonicznych czasów starożytnych, charakteryzujący się smuklejszymi proporcjami i bardziej ozdobną głowicą niż w porządku jońskim ,
pisarz niemiecki (1899-1974), wiersze satyryczne, powieści, książki dla dzieci; „Emil i detektywi”, „Fabian”, „Marie czy Ann” ,
odległość pomiędzy ogniskiem układu optycznego a punktem głównym układu optycznego ,
o czymś, za co ktoś żąda ceny wyższej, niż mu się należy ,
przyrząd do otrzymywania i trwałej rejestracji widma ciał niebieskich ,
krzak czarnego bzu ,
misterny ornament z przeplatającymi się liniami, geometryczny lub zawierający motywy roślinne ,
żółty - ostrzegawczy ,
tam napijesz się dobrego piwa ,
jednostka masy równa 31,1034768 grama ,
wytrawna wódka ,
rodzaj beczki na piwo albo wino, pierwotnie antał liczył ok. 60 l ,
w retoryce: figura retoryczna polegająca na przedstawieniu pojęć, idei, obiektów przy pomocy jednoznacznej przenośni ,
zespół osób wspólnie działających na rzecz wykonania jakiegoś działania ,
ma pejsy ,
moneta francuska, będąca w obiegu w różnych okresach historycznych ,
wzmacniane wino portugalskie, wytwarzane z winogron zbieranych w dolinie rzeki Duero na północy kraju ,
styl w XVIw architekturze ,
manatowate, lamantyny, brzegowce, Trichechidae - rodzina wodnych ssaków łożyskowych z rzędu syren; zamieszkują przybrzeżne rejony zachodniej części Atlantyku, od Florydy po północną Brazylię oraz baseny Amazonki i Orinoko ,
popyt, który znacznie się zmienia w wyniku niewielkich zmian czynnika kształtującego

WYSTAJĄ Z PLECÓW. Dodaj komentarz (0)

      3 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x