Synonimy do wyrażenia GORSZA POŁOWA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: GORSZA POŁOWA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia GORSZA POŁOWA

GORSZA POŁOWA
to inaczej:

gorsza połowa (żart.), małżonek, mąż, partner, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), lepsza połowa (antonim)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

CO GORSZA
to inaczej:

na domiar złegoLEPSZA POŁOWA
to inaczej:

kobieta (pot.), lepsza połowa (żart.), małżonka, mężatka, partnerka (oficj.), połowica (żart.), ślubna, towarzyszka życia (książk.), współmałżonka (oficj.), żona, pani młoda (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), gorsza połowa (antonim)LEPSZA POŁOWA
to inaczej:

(pot.) ślubna, towarzyszka życia, kobieta, narzeczona, dziewczyna, żonaPOŁOWA
to inaczej:

środekPOŁOWA
to inaczej:

jedna drugaPOŁOWA
to inaczej:

równa część, jedna druga, pół, cząstka, średnia, środekPOŁOWA
to inaczej:

odsłona, częśćSzukaj synonimów do słowa

GORSZA POŁOWA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia gorsza połowa?", jest:

1. Gorsza połowa to inaczej gorsza połowa (żart.), małżonek, mąż, partner, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), lepsza połowa (antonim).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia GORSZA POŁOWA

GORSZA POŁOWA
gorsza połowa (żart.), małżonek, mąż, partner, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), lepsza połowa (antonim)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: GORSZA POŁOWA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x