Synonimy do wyrażenia PARTNER ŻYCIOWY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PARTNER ŻYCIOWY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PARTNER ŻYCIOWY

PARTNER ŻYCIOWY
to inaczej:

małżonek, małżonka, mąż, żona, współmałżonekPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

PARTNER
to inaczej:

dostarczyciel, dostawca, kontrahentPARTNER
to inaczej:

gorsza połowa (żart.), małżonek, mąż, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), partnerka (antonim)PARTNER
to inaczej:

kolega, wspólnik, współpracownik, swój (nadrz.)PARTNER
to inaczej:

dostarczyciel, dostawca, kolega, kompan, kontrahent, sojusznik, wspólnik, współpracownikPARTNER
to inaczej:

(żart.) gorsza połowa, konkubent, konkubin, towarzysz życiaŻYCIOWY
to inaczej:

witalny, żywotnySzukaj synonimów do słowa

PARTNER ŻYCIOWY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia partner życiowy?", jest:

1. Partner życiowy to inaczej małżonek, małżonka, mąż, żona, współmałżonek.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PARTNER ŻYCIOWY

PARTNER ŻYCIOWY
małżonek, małżonka, mąż, żona, współmałżonek

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PARTNER ŻYCIOWY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x