Synonimy do wyrażenia POLITICAL FICTION

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: POLITICAL FICTION.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia POLITICAL FICTION

POLITICAL FICTION
to inaczej:

fantastyka polityczna, fikcja politycznaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

NON FICTION
to inaczej:

(częściej) literatura faktuNON FICTION
to inaczej:

dokument, kronika, dziennik, biografia, sprawozdanie, korespondencja, wywiad, reportażSCIENCE FICTION
to inaczej:

fantastyka, fantasy, sfSCIENCE FICTION
to inaczej:

fantastyka naukowaSCIENCE FICTION
to inaczej:

fantastykaSCIENCE FICTION
to inaczej:

fantastycznonaukowySprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

Szukaj synonimów do słowa

POLITICAL FICTION inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia political fiction?", jest:

1. Political fiction to inaczej fantastyka polityczna, fikcja polityczna.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia POLITICAL FICTION

POLITICAL FICTION
fantastyka polityczna, fikcja polityczna

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: POLITICAL FICTION

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x