Synonimy do słowa SERCE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SERCE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SERCE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 10 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SERCE
to inaczej:

czerwień (pot.), kier, kolor w kartach (nadrz.)SERCE
to inaczej:

motor, napęd, serce (pot.), silnik, diesel (pot.) (podrz.), silnik wysokoprężny (podrz.)SERCE
to inaczej:

pikawa (żart.), serduszko, część ciała (nadrz.)SERCE
to inaczej:

kier, (pot.) czerwoSERCE
to inaczej:

(pot.) pikawa, (ekspr.) serduchoSERCE
to inaczej:

kier, (pot.) czerwoSERCE
to inaczej:

uczucie, cierpliwość, oddanie, poświęcenie, ofiarnośćSERCE
to inaczej:

motor, napęd, jednostka napędowaSERCE
to inaczej:

kier, (pot.) czerwo, (pot.) czerwieńSERCE
to inaczej:

karo, (pot.) dzwonek, pik, (pot.) wino, trefl, (pot.) żołądź, atu, kolorPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do SERCE.

DOBRE SERCE
to inaczej:

dobroć, gołębie serceGOŁĘBIE SERCE
to inaczej:

dobre serce, dobroćMIĘKKIE SERCE
to inaczej:

dobroć, uczynność, cnota (przestarz.) (nadrz.), dzielność (przestarz.) (nadrz.), przymiot (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

SERCE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa serce?", są:

1. Serce to inaczej czerwień (pot.), kier, kolor w kartach (nadrz.).
2. Serce to inaczej motor, napęd, serce (pot.), silnik, diesel (pot.) (podrz.), silnik wysokoprężny (podrz.).
3. Serce to inaczej pikawa (żart.), serduszko, część ciała (nadrz.).
4. Serce to inaczej kier, (pot.) czerwo.
5. Serce to inaczej (pot.) pikawa, (ekspr.) serducho.
6. Serce to inaczej kier, (pot.) czerwo.
7. Serce to inaczej uczucie, cierpliwość, oddanie, poświęcenie, ofiarność.
8. Serce to inaczej motor, napęd, jednostka napędowa.
9. Serce to inaczej kier, (pot.) czerwo, (pot.) czerwień.
10. Serce to inaczej karo, (pot.) dzwonek, pik, (pot.) wino, trefl, (pot.) żołądź, atu, kolor.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 10.

Synonimy słownikowe do słowa SERCE

SERCE
czerwień (pot.), kier, kolor w kartach (nadrz.)
SERCE
motor, napęd, serce (pot.), silnik, diesel (pot.) (podrz.), silnik wysokoprężny (podrz.)
SERCE
pikawa (żart.), serduszko, część ciała (nadrz.)
SERCE
kier, (pot.) czerwo
SERCE
(pot.) pikawa, (ekspr.) serducho
SERCE
kier, (pot.) czerwo
SERCE
uczucie, cierpliwość, oddanie, poświęcenie, ofiarność
SERCE
motor, napęd, jednostka napędowa
SERCE
kier, (pot.) czerwo, (pot.) czerwień
SERCE
karo, (pot.) dzwonek, pik, (pot.) wino, trefl, (pot.) żołądź, atu, kolor

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SERCE

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SERCE

Quantcast