Synonimy do wyrażenia STATEK RZECZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: STATEK RZECZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia STATEK RZECZNY

STATEK RZECZNY
to inaczej:

statek rzeczny, barka (podrz.), czółno (podrz.), krypa (podrz.), berlinka (podrz.), krypa (podrz.), szkuta (podrz.), dubas (podrz.), galar (podrz.), komięga (podrz.), statek (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do STATEK RZECZNY.

DUŻY STATEK MORSKI
to inaczej:

korab (poet.), okręt, tankowiec (podrz.), zbiornikowiec (podrz.), okręt wojenny (podrz.), żaglowiec (podrz.), drobnicowiec (podrz.), masowiec (podrz.), statek (nadrz.)MAŁY STATEK
to inaczej:

jednostka, korab (poet.), łódź, łódka (podrz.), mała łódź (podrz.), szalupa (podrz.), łódź podwodna (podrz.), jacht (podrz.), łajba (pot.) (podrz.), statek żaglowy (oficj.) (podrz.), żaglówka (podrz.), łódź motorowa (podrz.), motorówka (podrz.), statek (nadrz.)RZECZNY SPŁAW TOWARÓW
to inaczej:

flis, flisactwo, transport śródlądowy (nadrz.), żegluga śródlądowa (nadrz.)STATEK
to inaczej:

statek, parostatek (podrz.), parowiec (podrz.), statek parowy (podrz.), jednostka (podrz.), korab (poet.) (podrz.), łódź (podrz.), mały statek (podrz.), duży statek morski (podrz.), korab (poet.) (podrz.), okręt (podrz.), statek rzeczny (podrz.), jednostka pływająca (oficj.) (nadrz.)STATEK
to inaczej:

korab, (pot.) łajba, okręt, łódź, fregata, krążownik, kuter, lotniskowiec, niszczyciel, pancernik, tankowiec, torpedowiec, jacht, barkaSTATEK
to inaczej:

samolotSTATEK
to inaczej:

rakieta, wahadłowiecSTATEK KOSMICZNY
to inaczej:

pojazd kosmiczny, łunnik (podrz.), łunochod (podrz.), latający spodek (pot.) (podrz.), latający talerz (pot.) (podrz.), ufo (pot.) (podrz.), prom kosmiczny (podrz.), wahadłowiec kosmiczny (podrz.), samolot kosmiczny (podrz.), pojazd (nadrz.), wehikuł (żart.) (nadrz.)STATEK PAROWY
to inaczej:

parostatek, parowiec, statek (nadrz.)STATEK POWIETRZNY
to inaczej:

statek powietrzny, aerostat (podrz.), aerodyna (podrz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)STATEK ŻAGLOWY
to inaczej:

jacht, łajba (pot.), statek żaglowy (oficj.), żaglówka, jednostka (nadrz.), korab (poet.) (nadrz.), łódź (nadrz.), mały statek (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

STATEK RZECZNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia statek rzeczny?", jest:

1. Statek rzeczny to inaczej statek rzeczny, barka (podrz.), czółno (podrz.), krypa (podrz.), berlinka (podrz.), krypa (podrz.), szkuta (podrz.), dubas (podrz.), galar (podrz.), komięga (podrz.), statek (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia STATEK RZECZNY

STATEK RZECZNY
statek rzeczny, barka (podrz.), czółno (podrz.), krypa (podrz.), berlinka (podrz.), krypa (podrz.), szkuta (podrz.), dubas (podrz.), galar (podrz.), komięga (podrz.), statek (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok STATEK RZECZNY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: STATEK RZECZNY

Quantcast