Synonimy do wyrażenia TOWARZYSZ ŻYCIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: TOWARZYSZ ŻYCIA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia TOWARZYSZ ŻYCIA

TOWARZYSZ ŻYCIA
to inaczej:

gorsza połowa (żart.), małżonek, mąż, partner, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), towarzyszka życia (antonim)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

BEZ ŚRODKÓW DO ŻYCIA
to inaczej:

bez grosza, bez pieniędzy, biedny, goły (pot.), spłukany, ubogi, bez środków (podrz.), w nędzy (podrz.)CZAS ŻYCIA
to inaczej:

długość życia, przeciąg życia, Chronos (książk.) (nadrz.), czas (nadrz.), okres (nadrz.), trwanie (nadrz.)DŁUGOŚĆ ŻYCIA
to inaczej:

czas życia, przeciąg życia, Chronos (książk.) (nadrz.), czas (nadrz.), okres (nadrz.), trwanie (nadrz.)DO KOŃCA ŻYCIA
to inaczej:

dozgonny, dożywotniFORMA ŻYCIA
to inaczej:

biont (specjalist.), istota, istota żywa, organizm, organizm żywy, stworzenie, twór, osoba (podrz.), podmiot (podrz.), jednostka (podrz.), osobnik (podrz.), zwierzak (podrz.), zwierzę (podrz.), flora (podrz.), roślina (podrz.), organizm pasożytniczy (podrz.), parazyt (przestarz.) (podrz.), pasożyt (podrz.), endemit (podrz.), relikt (podrz.), żywa skamielina (podrz.), żywa skamieniałość (podrz.), ciało (nadrz.), konkret (nadrz.), materia (nadrz.)JESIEŃ ŻYCIA
to inaczej:

jesień życia (książk.), starość, matuzalowy wiek (podrz.), sędziwy wiek (podrz.), okres życia (nadrz.)KORYTARZ ŻYCIA
to inaczej:

przesmykKRES ŻYCIA
to inaczej:

łoże śmierci, okres życia (nadrz.)NABRAĆ ŻYCIA
to inaczej:

ożywić się, rozbudzić sięODEBRANIE ŻYCIA
to inaczej:

pozbawienie życia, zabicie, samobójstwo (podrz.), zamach samobójczy (podrz.)OKRES ŻYCIA
to inaczej:

okres życia, niemowlęctwo (podrz.), wiek niemowlęcy (podrz.), dziecięctwo (podrz.), dzieciństwo (podrz.), niepełnoletność (podrz.), szczeniactwo (pot.) (podrz.), wiek dziecięcy (podrz.), jesień życia (książk.) (podrz.), starość (podrz.), adolescencja (książk.) (podrz.), młode lata (poet.) (podrz.), młodość (podrz.), młody wiek (podrz.), kres życia (podrz.), łoże śmierci (podrz.), lata pacholęce (przestarz.) (podrz.), lata szczenięce (podrz.), szkolne lata (podrz.), wiek balzakowski (podrz.), Chronos (książk.) (nadrz.), czas (nadrz.), okres (nadrz.), trwanie (nadrz.)POWOŁAĆ DO ŻYCIA
to inaczej:

konstytuować, mianować, stanowić, tworzyć, ustanawiać, ustanowić, wyznaczaćPOWOŁAĆ DO ŻYCIA
to inaczej:

płodzić, tworzyćPOWOŁYWAĆ DO ŻYCIA
to inaczej:

aranżować, konstytuować, organizować, tworzyć, urządzać, zakładać, zawiązywaćPOZBAWIAĆ ŻYCIA
to inaczej:

mordować, uśmiercać, zabijać, dokonywać zamachu (podrz.), skrytobójczo zabijać (podrz.), odebrać życie (podrz.), pozbawić życia (podrz.), stuknąć (pot.) (podrz.), ukatrupić (pot.) (podrz.), uśmiercić (podrz.), zabić (podrz.), zabić na śmierć (żart.) (podrz.), zakatrupić (pot.) (podrz.), zapierdolić (wulg.) (podrz.)POZBAWIĆ ŻYCIA
to inaczej:

odebrać życie, stuknąć (pot.), ukatrupić (pot.), uśmiercić, zabić, zabić na śmierć (żart.), zakatrupić (pot.), zapierdolić (wulg.), dokonać mordu (podrz.), dokonać zamachu (podrz.), zamordować (podrz.), wykonać egzekucję (podrz.)POZBAWIENIE ŻYCIA
to inaczej:

odebranie życia, zabicie, samobójstwo (podrz.), zamach samobójczy (podrz.)PRZECIĄG ŻYCIA
to inaczej:

czas życia, długość życia, Chronos (książk.) (nadrz.), czas (nadrz.), okres (nadrz.), trwanie (nadrz.)PRZYWRACAĆ DO ŻYCIA
to inaczej:

ożywiać, reanimowaćSPOSÓB ŻYCIA
to inaczej:

obyczaj, postępowanie, przyzwyczajenie, sposób bycia, styl życia, uzus, użycie, użytek, zachowanie, zwyczajSTYL ŻYCIA
to inaczej:

obyczaj, postępowanie, przyzwyczajenie, sposób bycia, sposób życia, uzus, użycie, użytek, zachowanie, zwyczajŚREDNI CZAS ŻYCIA
to inaczej:

przeciętna żywotnośćTOWARZYSZ
to inaczej:

członek partii komunistycznej, partyjniak (pot.), członek partii (nadrz.), działacz (nadrz.), partyjny (nadrz.)TOWARZYSZ
to inaczej:

druh, kamrat (przestarz.), kolega, kompan, kumpel (pot.), przyjaciel, ziom (pot.), ziomek (pot.), znajomy, drużba (podrz.), swój (nadrz.)TOWARZYSZ
to inaczej:

bratnia dusza, druh, (książk.) kamrat, kolega, kompan, kum, (pot.) kumpel, powiernik, przyjaciel, sprzymierzeniec, (pot.) ziomek, znajomy, (pot.) koleżkaTOWARZYSZKA ŻYCIA
to inaczej:

kobieta (pot.), lepsza połowa (żart.), małżonka, mężatka, partnerka (oficj.), połowica (żart.), ślubna, towarzyszka życia (książk.), współmałżonka (oficj.), żona, pani młoda (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), towarzysz życia (antonim)UŻYWAĆ ŻYCIA
to inaczej:

bawić się, fetować, hulać, szaleć, świętować, używać, balować (podrz.), imprezować (podrz.)W JESIENI ŻYCIA
to inaczej:

leciwy (żart.), niemłody, posunięty w latach, przyprószony siwizną (poet.), sędziwy, stary, w jesieni życia (książk.), w podeszłym wieku, wiekowy, starczy (podrz.), zgrzybiały (podrz.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

SPRZYMIERZENIEC, UŻYWAĆ, ROZWLEKLE, PRZYZWYCZAJENIE, WYZNACZAĆ, PASOŻYT, BIONT, CZAS, KOLIGAT, MORINGA, ZARŻNĄĆ, JESIEŃ ŻYCIA, SPRZĄTNĄĆ, ZNAJOMY, LATA SZCZENIĘCE, WÓDKA, POZBAWIĆ ŻYCIA, POZBAWIAĆ ŻYCIA, NABRAĆ ŻYCIA, BEZ PIENIĘDZY, MĘŻATKA, CZŁONEK PARTII, ŚLUBNY, PANTOFLARZ, PODMIOT, UKATRUPIĆ, DOŻYWOTNI, KORYTARZ ŻYCIA, HULAĆ, STUKNĄĆ, KOLEŚ, SWÓJ, CZAS ŻYCIA, KRES ŻYCIA, ZDRADZONY MĄŻ, UŚMIERCIĆ, PRZECIĄG ŻYCIA, BLISKI, HISTORIA, ODEBRAĆ ŻYCIE, FORMA ŻYCIA, JEDNOSTKA, LOS, MATRONA, NIEMOWLĘCTWO, OPTYMIZM, LECIWY, ORGANIZM, PŁODZIĆ, ORGANIZM ŻYWY, MŁODY, POZBAWIENIE ŻYCIA, ZABIJAĆ, DOZGONNY, ODEBRANIE ŻYCIA, ZABIĆ, USTANOWIĆ, ZABICIE, SZKOLNE LATA, SPOSÓB BYCIA, MATUZALOWY WIEK, ZWIERZAK, ROZBUDZIĆ SIĘ, IMPREZOWAĆ, KONKRET, UŻYCIE, ZAŁOŻYĆ, ARANŻOWAĆ, ZABIĆ NA ŚMIERĆ, DZIECIŃSTWO, PERYPETIE, ISTOTA, MŁODOŚĆ, WIEK DZIECIĘCY, POSTĘPOWANIE, W JESIENI ŻYCIA, ZAPIERDOLIĆ, GENSEK, MŁODE LATA, FLORA, CIAŁO, ADOLESCENCJA, KOMPAN, DO KOŃCA ŻYCIA, KOLEGA, CZŁONEK PARTII KOMUNISTYCZNEJ, OSOBA, ZAKŁADAĆ, ORGANIZOWAĆ, ODZYWAĆ SIĘ, STAROŚĆ, DZIAŁACZ, UŚMIERCAĆ, WIEK BALZAKOWSKI, ŻONA, DOZGONNIE, SZALEĆ, PRZYPRÓSZONY SIWIZNĄ, ISTOTA ŻYWA, WYRŻNĄĆ, SPOSÓB ŻYCIA, ZACHOWANIE, ZWIERZĘ, ZORGANIZOWAĆ, NIEMŁODY, CZŁONEK RODZINY, BAWIĆ SIĘ, ŻYWA SKAMIENIAŁOŚĆ, DOŻYWOTNIO, ŻYWOTNY, BEZ GROSZA, UŻYWAĆ ŻYCIA, ENDEMIT, SĘDZIWY, MIANOWAĆ, PRZECIĘTNA ŻYWOTNOŚĆ, DRUŻBA, KAMRAT, ZWYCZAJ, STANOWIĆ, WIEK NIEMOWLĘCY, ZGŁADZIĆ, MORDOWAĆ, NIEPEŁNOLETNOŚĆ, ZARZYNAĆ, PARAZYT, KOBIETA, ORGANIZM PASOŻYTNICZY, WYKOŃCZYĆ, ZARĄBAĆ, PRZYJACIEL, WSPÓŁMAŁŻONKA, FETOWAĆ, OKRES, PARTYJNY, ŁOŻE ŚMIERCI, W PODESZŁYM WIEKU, POWOŁYWAĆ DO ŻYCIA, ŚREDNI CZAS ŻYCIA, OŻYWIAĆ, KREWNIAK, POSUNIĘTY W LATACH, ZLIKWIDOWAĆ, MŁODY WIEK, WIEKOWY, PRZYWRACAĆ DO ŻYCIA, FUNDOWAĆ, ROŚLINA, WSPÓŁMAŁŻONEK, DŁUGOŚĆ ŻYCIA, ZAWIĄZYWAĆ, GORSZA POŁOWA, LATA PACHOLĘCE, RELIKT, ŚLUBNA, POWIERNIK, SĘDZIWY WIEK, ŻONKOŚ, TOWARZYSZKA ŻYCIA, GOŁY, DZIECIĘCTWO, USTANAWIAĆ, SĄSIAD, STYL ŻYCIA, DRUH, MĄŻ, OŻYWIĆ SIĘ, ŻYWA SKAMIELINA, STWORZENIE, OSOBNIK, POWOŁAĆ DO ŻYCIA, BAWIĆ SIĘ, POŁOWICA, TRWANIE, TWÓR, PARTYJNIAK, KUMPEL, URZĄDZAĆ, MATERIA, KUM, BEZ ŚRODKÓW DO ŻYCIA, CHRONOS, PARTNER, WYRZYNAĆ, ZIOM, PANTOFEL, UŻYTEK, ZAKATRUPIĆ, KONSTYTUOWAĆ, UBOGI, BIEDNY, DOBROSTAN, TOWARZYSZ, MAŁŻONKA, LEPSZA POŁOWA, OKRES ŻYCIA, CZASOWY, TWORZYĆ, ROGACZ, ZIOMEK, UZUS, SZCZENIACTWO, SPŁUKANY, REANIMOWAĆ, PARTNERKA, ŚWIĘTOWAĆ, STARY, MAŁŻONEK, PANI MŁODA, OBYCZAJ, KREWNY.

Szukaj synonimów do słowa

TOWARZYSZ ŻYCIA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia towarzysz życia?", jest:

1. Towarzysz życia to inaczej gorsza połowa (żart.), małżonek, mąż, partner, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), towarzyszka życia (antonim).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia TOWARZYSZ ŻYCIA

TOWARZYSZ ŻYCIA
gorsza połowa (żart.), małżonek, mąż, partner, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), towarzyszka życia (antonim)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: TOWARZYSZ ŻYCIA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x